SC MARCONF SRL şi reprezentanții săi, jefuiți de mafia politică şi justiției.

Istoria holocaustului postrevoluţionar demonstrează cu fiecare caz în parte cum  s-a acționat de toate rețele de grupări infracționale care au acționat  nestingherite chiar sub autoritatea statului român, pentru că funcţionarii statului  român au inițiat și constitutit grupări infracționale fără frică de lege şi de  Dumnezeu.

Un asemenea caz este SC MARCONF SRL care reprezintă – un exemplu şi material didactic pentru instituţiile superioare de învățământ Științe juridice și un caz de investigat şi de DNA – modul cum a fost exclus de pe piața economică pe baza  unor simple procese verbale de constatare și plângeri făcute de ANAF.

În speță, din filmul evenimentelor trecute se poate constata cum a acţionat mafia  în acest caz.

Îniţierea grupării infracționale a fost făcută prin insituirea măsurilor asiguratorii prin emiterea deciziei 1631 prin care toţi clienţii SC MARCONF SRL au fost făcuţi terţi popriţi şi s-a blocat practic activitatea firmei de ANAF prin plângerile şi constatările  false depuse de această instituție, iar scenariul de distrugere a societății SC MARCONF SRL a fost astfel conceput cu magistrații, inițial cu procurorii, iar apoi   cu judecătorii.

În anul 2012 a fost arestat directorul societății deși probele în cauză administrate  în speță expertizele Cernat Anca şi Stanescu Ortansa atestau situaţia reală şi  demonstrau că nu există niciun prejudiciu adus statului român.

Toate acestea nu au contat atunci când s-a dispus arestarea directorului SC MARCONF SRL.

Nu a contat nici faptul că orice om se bucură de prezumţia de nevinovăţie până la soluţionarea unui proces ce trebuie finalizat cu o hotărâre de condamnare sau  din contră de achitare.

În acest sens, mafia, constituită și cu aceşti judecători făcuţi pe timpul comuniştilor și cooptați la sistemul de corupţie postrevoluţionar sau care au fost făcuţi de institutele patronate de sistemul mafiot postrevoluţionar, au dispus  arestarea patronului pentru a se distruge societatea.

Mafia din Olt a avut la Curtea de Apel Craiova, omul potrivit la locul potrivit, respectiv, pe judecătorul controversat şi acuzat de fapte de corupție, Mereanu Constantin, care a dispus arestarea patronului pe motive puerile, lipsite de raţiune juridică, dar scopul scuză mijloacele (la momentul acesta piatra de mormânt îi este foarte grea pentru că păcatele lui sunt mari!).

Este evident că pentru a distruge o armată trebuie ucis comandatul, iar în cazul unei societăţi comerciale, distrugerea sa poate fi realizată prin arestarea creierului afacerii.

Aşa s-a procedat şi în această cauză. Toate activităţile au fost oprite şi investitiţile  în derulare nu au mai fost continuate iar debitorii nu au mai plătit datoriile lor  din dispoziţiile și măsurile dispuse de ANAF care au blocat astfel toate aceste activități.

Urmărim cu toţii cazul Florescu Marian, dosar  1510/104/2016 al Tribunalului  Olt care iniţial a fost condamnat la 12 ani de închisoare de Tribunalul Olt pentru aceleaşi infracţiuni de evaziune fiscală retinute prin rechizitoriul DIICOT în cauza patronului SC MARCONF SRL, iar Curtea de  Apel (prin -se pare- judecătorul Glugă  Adrian, cel care a vizat rechizitoriul împotriva patronului SC MARCONF SRL întocmit de procurorul Bălan Liviu, cercetaţi împreună de către DNA pentru un alt caz celebru ce nu a fost rezolvat nici până în prezent) a anulat sentinţa de fond  şi a dispus rejudecarea iar procesul s-a reluat la instanţa de fond la 19.05.2018, dar acest proces trenează cu artificii de amânare (suspiciune de corupție) pe rolul acestei instanţe observându-se cum se procedează când omul are sprijinul magistraţilor şi în acest caz el nu a fost nicio zi arestat!

Dar în derularea activităților frauduloase a organelor de urmărire penală şi a  instanţei Curţii de Apel Craiova sunt multe situaţii de comentat în cazul SC MARCONF SRL.

Însă trebuie să începem cu achitarea patronului SC MARCONF SRL de către Tribunalul Dolj, hotărâre bazată pe probele în cauză care atestă faptul că toate aceste acuzații au fost nedovedite şi implicit nu a existat niciun prejudiciu adus  statului român cum insinuează toate aceste structuri ale mafiei locale din judeţul Olt.

S-a putut constata că rechizitoriul a fost întocmit fără respectarea condiţiilor minime de procedură şi fără respectarea principiilor procesual penale în cauză,  în speță, a dosarului fiscal al SC MARCONF SRL care deşi a fost cerut de către DIICOT acesta nu s-a depus.

La acest moment, Curtea de Apel Craiova după ce a disjuns cauza penală, anulând  hotărarea instanţei de fond și trimițând la rejudecare (fără rațiune juridică!) pe unul dintre cei care sunt inculpaţi în cauză, Târcomnicu George, reţine cauza pentru restul inculpaţilor pentru rejudecare acordând un alt număr la dosar  311/54/2019, iar, după multe tergiversări, prin care fostul patron la  SC MARCONF  SRL a fost lipsit de drepturile legale s-a ajuns la situaţia procedurală de a se constitui un complet de divergenţă (ca şi în cazul lui Marius Oprescu actualul Preşedinte al CJ Olt acuzat de ucidere cu premeditare), dar care are -în opinia inculpatului- cu scop criminal al instanței de a lipsi în continuare de drepturi pe inculpat, fostul patron la  SC MARCONF SRL.

Astfel, cererile sale au fost respinse pe rând, iar instanța prin ultima încheiere nu a luat în seamă toate acele aspecte invocate în cauză ca proceduri menite să înlăture dreptul de apărare a inculpatului.

Completul din dosarul 311/54/2019, aflat în stadiul procesual apel, a determinat ilegal necesitatea constituirii unui complet de divergență privind soluționarea şi pronunțarea hotărârii judecătorești în această cauză, situație care este neclară și nelegală sub aspectul procedurii şi a actelor ce trebuiau să fie precizate și elaborate în cauză, fapte care impun nu numai clarificarea tuturor acestor aspecte, dar ele demonstrează tocmai săvârșirea de infracțiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, cel puțin în stadiul de tentativă.

În urma verificării actelor dosarului nr. 311/54/2019 s-a observat că nu este îndeplinită procedura legală pentru a se întruni majoritatea sau unanimitatea, nefiind încheiat niciun act în acest sens, dar şi să se consemneze cel puțin opinia separată, așa cum prevăd dispoziţiile Art. 394 alin. 4 cpp, asupra căror aspecte au existat divergențe și astfel să fie justificată legal formarea completului de divergență.

Dar, în acelaşi timp, nu se face dovada că judecătorul al treilea, ce formează   completul de divergență, Bîrdău Gheorghe, ar fi fost desemnat aleatoriu și nu impus –cum se vede!- la masa verde a clanurilor ce duc inevitabil la soluția cerută de inițiatorii  grupării infracționale care doresc condamnarea inculpatului respectiv, al  fostului patron al SC MARCONF SRL.

Acest lucru s-a observat și apoi a fost identificat scopul, în speță, reluarea administrării probatoriului cu expertiză și există astfel dovada că sunt fapte penale, respectiv, constituirea grupului infracțional pentru săvârșirea infracțiunilor de coruptie.

Procedural, potrivit art. 180 cpp, lipsește rațiunea pentru care s-au cerut clarificări şi lămuriri la expertiză si/sau suplimentul depus anterior de  expert.

Se întrevede săvârșirea unei fapte penale, în spetă, instigarea la mărturie mincinoasă, autorii fiind magistrații completului.

În această privință completul de divergenţă trebuia să fie constituit astfel încât să rezolve motivele care au dus la această situație şi dacă în această privință a existat o divergență, un punct de vedere discordant, opinii contrare cu motivarea corespunzătoare invocată de cei doi judecătorii.

În această privință nu se poate stabili, așa, aleatoriu, fără rațiune juridică, cum a fost realizată această expertiză, denumită „Clarificări – Lămuriri“ în titlu sau supliment de expertiză, cum este denumit și în conținut, dispusă de către completul de divergenţă în cauză. Potrivit art. 180 cpp numai dacă expertiza nu era întocmită corespunzător şi avea omisiuni sau nu puteau fi lămurite prin audierea expertului anumite aspecte, atunci se dispunea un supliment de expertiză, ceea ce s-a făcut pe parcursul derulării apelului în cauză având şi experţi parte, dar, în cauză, s-a  dispus de către instanta de apel şi soluţionarea obiecţiunilor.

Se pun astfel întrebări justificate: care este atunci problema acestui complet și de ce se cer lămuriri expertului și care este problema litigioasă care nu a fost elucidată?! 

Însă toate aceste probleme s-au clarificat la ultimul termen din data de 11.03.2021 când instanţa sesizată -cereri reluate- cu lipsa dosarului fiscal al SC MARCONF SRL ca şi cu lipsa expertizelor Cernat Anca şi Stănescu Ortansa a precizat că respinge  toate aceste cereri pentru că -faptă minicinoasă!- aceste documente sunt la dosarul cauzei deşi nu precizează fila, dosarul, etc. la care acestea se regăsesc iar prin verificarile făcute în cauză prin studiu, ca şi prin copiile xerox ale intregului dosar, s- a demonstrat că acestea nu există, situaţie de săvârșire a infracțiunilor asmilitate de infractiunilor de coruptie, continuând rezolutia infracțională în cauză.

Într-o cauză civilă, dosarul civil 1055/104/2012/a63 s-a constatat fapte de corupţie asemănătoare acestora, atunci când s-a dispus prin încheiere de către Tribunalul Olt la data de 09 septembrie 2019 să se depună dosarul fiscal al SC MARCONF SRL, iar  la termenul ulterior s-a dispus să se renunțe la această probă la indicaţiile şi recomandările ANAF care, de fapt,  conduce ostilitățile în cauză pentru a se fura în continuare SC MARCONF SRL de către rețelele de grupări infracționale.

Mafia PSD: Din cauza modificărilor făcute de Toader NU se mai găsesc procurori care să lucreze la DNA!

Continuarea practicilor de coruptie este fundamentul justiţiei de clan şi nicidecum al statului de drept, iar UE şi NATO nu sunt deranjați de crima organizată din România!

Deșteaptă-te, române!

Ridică-te, Gheorghe, pe lanţuri, pe funii!
Ridică-te, Ioane, pe sfinte ciolane!
Şi sus, spre lumina din urmă-a furtunii,
ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!

Acum ori nciodată!

Redacţia Liga Dreptății