SC MARCONF SRL Piatra Olt și fostul patron – țintele grupărilor  infracționale formate din politicieni, magistrați, polițiști și avocați

Cum se spune:  nu vremurile sub om, ci omul sub vremuri, iar vremurile  acestor ani sunt dovada că statele lumii sunt populate cu oameni care nu respectă niciun principiu și implicit drepturile omului, iar în goana lor  după avere şi bani disprețuiesc omul de langă ei şi de sub autoritatea lor.

Astfel degeaba demonstrăm şi ne zbatem din toată  ființa noastră pentru  că toate aceste dictaturi… democratice sunt doar iluzii deșarte ce nesocotesc importanţa vietii, cu atât mai puțin a libertății și drepturilor omului.

Experimentul, denumit România, este cel mai edificator caz în care grupările politice care vin la putere sunt lovite de ciuma iresponsabilității, disprețului și urii.

Viața politică sumbră fără perspective și lăsate la voia unor grupări infracționale a determinat și activitatea din justiţie să fie tot la fel.

De aceea s-au exprimat  atâtea critici la adresa justiţiei de oamenii politici cei mai însemnați, unul dintre ei fiind chiar ex-președintele Băsescu, dar   totul a fost în zadar, pentru că toți acești oameni politici -și cu referire și la cei ai Guvernului Meu- au ignorat modul și rațiunea după care trebuie reformată justiția, viața politică și, în general, în societatea atacată de pandemia de coruptie. Omul a devenit vulneabil în fața grupărilor  infracționale care acționează pentru îngrădirea drepturilor sale și, mai ales, a libertății sale.

Continuarea practicilor bolșevice în România postrevoluţionară a devenit practica grupărilor infracționale din justiție care nu sunt puse sub acuzare de nimeni, cel puțin la nivel de critică, dar se impune imperativ  adoptate măsuri ferme anticorupție de oamenii politici din instituțiile  europene.

România este oaza hoției, iresponsabilității și crimei!

Cum se desfășoară procesele în justiția română, nu este greu nici de demonstrat și nici de a individualiza faptele de corupție, dar făptuitorii rămân nepedepsiți!

Este demn de amintit cum a acționat nelegal şi abuziv justiția din Olt şi Dolj, ca și iresponsabilitatea și abuzul structurilor centrale ale justiției și statului de drept, atunci când au avut de…. rezolvat (achitat!) un făptuitor politic (şi încă are funcție politică și administrativă) sub sigla partidului stat, PSD: Marius Oprescu, Președintele  PSD Olt și al CJ OLT!

În speță, nu mai se lasă nicio marjă de eroare în ceea ce priveste faptele magistraţilor în cazul SC MARCONF SRL Piatra Olt şi fiecare termen în doarul acuzării fostului patron al acestei societăți este o mostră de corupție, ireposabilitate și ură.

Așa cum s-a demonstrat și anterior, cei care sunt instigatori la represiune  nedreaptă sunt şi inițiatorii constituirii grupărilor infracţionale și se pot identifica ușor prin actele de la dosar, ei sunt funcţionarii ANAF care au cerut și obținut sprijuinul magiastraţilor, fără de care, cum se obișnuia și în perioada bolșevică nu se puteau realiza măsurile de represiune  împotriva celor care erau etichetați drept dușmani ai poporului, iar, în prezent, s-a schimbat doar denumirea pradei, victimele sunt cei care sunt etichetați ca incomozii pentru grupările de afaceri infracționale  constituite din oamneii politici, poliţişti si magistrați.

Așa a devenit incomod patronul SC MARCONF SRL care a fost arestat fără probe și care apoi a fost achitat de  instanţa de fond a Tribunalului Dolj (mai sunt din fericire magistrați cinstiți!) pentru ca, apoi, această  sentință să fie desființată de Curtea de Apel Craiova și cauza să fie  rejudecată.

În tot acest proces s-a observat cum această procedură este susținută de grupările infracționale care acționează, în multe situații din „umbră” pentru influențarea și pentru satisfacerea interesului de a fi condamnat  prin orice mijloace acest om (n.r. patronul acestei societăți SC MARCONF SRL) de către completul de apel, complet de divergență nelegal  constituit al Curții de Apel Craiova.

S-a observat modalitatea nelegală de a fi constituit un complet de divergență, fără motivare în drept și, mai ales, în fapt, dar și prin desemnarea unui expert convertit la „catolicismul” mafiei ca, de altfel, și a unui avocat din oficiu.

În trecutul mafiei bolșevice când au fost condamnați dușmanii poporului (în realitate, oameni cinstiți și de caracter!) și mai în toate cazurile prin care avocații din oficiu erau formal desemnati pentru a se simula respectarea drepturilor omului și a unei justiții independente, care, chipurile, făcea dreptate.

Procedeul a fost adus la cunoștința opinei publice prin mediatizarea  procesului soților Ceausescu în care avocaţii au fost desemnați pentru a susține acuzarea, ei, înșiși, prin pledoaria lor au fost adevărați acuzatori.

În cazul patronului SC MARCONF SRL în același mod pervers s-a  făcut, chipurile, apărarea de un avocat care a fost desemnat din oficiu şi care a fost respins de inculpatul  în cauză (n.r. patronul SC MARCONF SRL).

Inițial, instanţa a desemnat un avocat care a venit la proces în scurt timp de la desemnare, anunțare rapidă prin mijloacele doar de ei știute, semn al formalismului și de ce nu al corupției, și care a fost întrebat de inculpat dacă cunoaște dosarul dar imediat s-a retras precizând că nu cunoaște și a spus că va anunța pe șefa sa, ca, mai apoi, să vină la proces avocatul  Popescu Daniela.

Deși s-a invocat formalismul și s-a cerut instanței să constate  refuzul inculpatului de a fi reprezentat în dosar de către avocatul  Popescu Daniela pentru același motiv că nu cunoaste dosarul și nici nu a avut timpul necesar pentru studiu, dar și pentru a discuta cu inculpatul strategia de apărare, instanța a respins cererea de a fi lăsat inculpatul… fără  „susținerea” (perversitate!)  acestui avocat.

Protestul inculpatului pentru toate aceste inepții judiciare i-au adus represiunea nedreaptă săvârșită de completul de judecată care l-a amendat cu suma de 1.000 lei și, respectiv, 5.000 lei.

Orice cetățean are dreptul constituțional de a invoca nerespectarea legii şi, implicit, în cauză cu privire la dreptul de apărare să respingă orice avocat din oficiu. În cauză acest  avocat a fost reclamat împreună cu membrii competului pentru  fapte penale, motiv de incompatibilitate a tuturor.

Pentru că această atitudine vine de fapt și din necesitatea de a te apăra de anumite persoane care, în virtutea democrației și statului de drept, au prejudiciat omul de rând prin înșelăciune, profitând de situația societății noastre marcate de lipsa de autoritate a statului prin (în primul rând) lipsa unor reguli și principii clare de a sancționa activitatea funcționarilor statului român și, implicit, lipsa lui de autoritate și de garant al drepturilor și libertăților omului.

De pildă, ce este acela avocat din oficiu și cărui sistem aparține: privat sau de stat?!

Actualul UNBR a fost cel care a determinat să se adopte lege în Parlament (Legea 51/1995, modificată de câtre ori au vrut!) pentru a  distruge cealaltă grupare UNBR constituită prin sentința  judecătorească denumită ințial Baroul Constituțional condus de  Pompiliu Bota și s-a văzut cum s-a acționat la nivelul central al puterii  judecătorești.

Profesia de avocat  nu poate să fie acordată de SRL-urile agreate de puterea judecătorească și ea nelegitimă constituțional (vezi INM = Academia ST. Gheorghiu!) doar de către sistemul de învățământ (prevederea Constituției!) la fel ca orice profesie!

Ce fel de asociație, instituție este acel UNBR și Baroul?

Se conturează astfel structura unor grupări infracționale care au scopul ca statul român să finanțeze în numele democrației și statului de drept structuri și activitățile acestora, ale avocaților, care nu sunt benefice pentru societate și cetățean, dar care au scopul prejudicierii bugetului statului român.

Astfel, refuzul reprezentării de către avocatul, în speță, al unei asemenea persoane,  fie  el  și inculpat, se bazează și pe o altă filozofie și experiență a unora dintre inculpați (și a oricărui om de bună credintă!) pentru care oricare trebuie să pledeze pentru a fi liber, independent de oricare formă de așa zisă apărare din partea unor astfel de personaje dubioase.

În spetă, avocații din aceste SRL-uri, în aceste timpuri de restriște,  sunt persoane care nu pot fi independente de organele de urmărire penală, dar și de instanțe și acceptă cu lejeritate compromisuri pentru diverse avantaje atât cu părțile adverse, cât și cu organele statului precizate anterior, situație ce a fost relatată și de mass media.

Aceste persoane nu pot asigura apărarea unui inculpat conform legii, iar situația inculpatului devine una tot mai grea, pentru că un asemenea avocat poate folosi tehnici, tactici și strategii complexe iresponsabile și perfide, de a te deturna de la comportamentul tău firesc ca om și de a te expune firav ca o pradă devoratorilor de dreptate, victimă sigură a unei condamnări nedrepte pe care nu o poți întoarce curând sau  niciodată!!

Insă, cu credință în Dumnezeu, pentru toți există o speranță, pentru toți va exista dreptate!

Noi, cei pierduţi, re-ntorşi din zări, Cu vechiul nostru duh fecund, Ne-napoiem şi-n disperări, Şi-n răni ce-n piepturi se ascund. Şi-n lacrimi ori în mângâieri, Tot noi vom curge, zi de zi, în tot ce mâine, ca şi ieri, Va sângera sau va iubi. 

(Radu Gyr)

Vrem dreptate! Deșteaptă-te, române!

Ziarul liga dreptății