2.   Documentul „AURORA ROŞIE”

Documentul grupului de la sfârşitul lunii iunie, 1985.

18 ani mai târziu, a avut loc o a doua reuniune de mare importanţă în Canada. Grupul celor 6.6.6. s-a întrunit din nou la Toronto, la sfârşitul lunii iunie 1985, de data aceasta în scopul de a finaliza ultimele etape dinaintea ofensivei cu privire la căderea naţiunilor-state şi preluarea puterii internaţionale de către Naţiunile Unite.

Titlul documentului organizaţiei 6.6.6.: 

AURORA ROŞIE

Scopul proiectului mondialist: 

Influenţarea Ocultei Mondiale.

Mijloacele de finanţare a proiectului:

 • controlul asupra F.M.I.
 • controlul asupra G.A.T.
 • controlul asupra Comisiei de la Bruxelles – controlul asupra O.T.A.N.
 • controlul asupra O.N.U.

şi asupra altor organisme internaţionale.

Documentul:

Ultimii 18 ani au fost foarte profitabili pentru punerea în aplicare a proiectelor noastre mondiale.

Pot să vă spun, fraţilor, că în acest moment ne aflăm aproape de atingerea scopului.

Căderea naţiunilor-state nu mai este decât o chestiune de timp – un timp destul de scurt, după cum pot să mărturisesc, cu deplină încredere.

Graţie agenţilor noştri de infiltrare şi colosalelor noastre mijloace financiare, până acum s-au realizat progrese fără precedent în toate domeniile știinţei şi tehnologiei, ale căror corporații le controlăm din punct de vedere financiar.

Începând de pe vremea reuniunilor secrete cu domnul Rothschild din jurul anului 1956, şi care au avut scopul de a pune la punct dezvoltarea şi implantarea imediată a „calculatoarelor”, avem acum posibilitatea de a întrezări punerea în aplicare a unui gen de „autostradă internaţională”, prin care toate aceste aparate vor fi legate între ele. Căci, aşa cum ştiţi deja, controlul direct şi individual asupra populaţiilor planetei va fi imposibil fără întrebuinţarea calculatoarelor şi unificarea lor electronică, unele în raport cu altele, într-o vastă reţea mondială [n.tr.: Internet, World Wide Web].

De altfel, aceste aparate au avantajul de a înlocui milioane de persoane individuale. Mai mult, ele nu posedă nici conştiinţă, nici vreun fel de morală, ceea ce este crucial pentru reuşita unui proiect ca al nostru. Aceste maşini îndeplinesc fără să discute tot ceea ce li se dictează. Sunt sclavii perfecţi la care au visat atât de mult predecesorii noştii, dar fără a-şi fi imaginat nici măcar o clipă că nouă ne va fi posibilă o asemenea izbândă. Aceste aparate fără patrie, fără culoare, fără religie, fără apartenenţă politică, reprezintă suprema victorie şi instrumentul Noii Ordini Mondiale propovăduite de noi. Ele sunt cheia de boltă!

Organizarea acestor aparate într-o vastă „reţea mondială” căreia noi îi vom controla pârghiile superioare, ne va ajuta să imobilizăm populaţiile.

În ce mod? După cum ştiţi, structura de bază a Noii Ordini Mondiale este compusă, în esenţă, dintr-o multitudine de „reţele” diverse, acoperind fiecare toate sferele activităţilor omeneşti de pe întreaga întindere a planetei. Până în momentul de faţă, toate aceste „reţele” erau legate între ele printr-o bază ideologică comună, aceea a omului ca fiind „centrul” şi „realizarea supremă” a Universului. Astfel, graţie tuturor acestor „reţele” unite prin intermediul „noii religii a omului pentru om”, am putut infiltra cu uşurinţă toate sectoarele omeneşti din toate ţările occidentale, modificândule baza iudeo-creştină.

Rezultatul este acela că, în zilele noastre, acest om, indiferent dacă face parte din sfera politică, economică, socială, educaţională, ştiinţifică sau religioasă, şi-a abandonat deja, de la ultima noastră reuniune desfăşurată la sfârşitul lunii iunie a anului 1967, moştenirea trecută, pentru a o înlocui cu idealul nostru referitor la o religie mondială, bazată exclusiv pe om.

Desprins de rădăcinile sale istorice, aşa cum este de-acum încolo, acest om nu mai aşteaptă, în definitiv, decât să i se propună o nouă ideologie. Bineînţeles, aceasta va fi ideologia noastră, cea a „satului comunitar global”, în care el, omul, va fi centrul. Iar ceea ce-i vom da noi, îcurajându-1 să facă parte din ea, cu,trup şi suflet este tocmai această ,,reţea electronică mondială”, în care frontierele fostelor naţiuni-state vor fi abolite pentru totdeauna, anihilate până în cele mai adânci rădăcini ale lor.

În timp ce acest om rătăcit va fi absorbit de către entuziasmul său orb de a face parte din noua „comunitate mondială” aparţinând acestei vaste „reţele de calculatoare”, noi vom veghea, cu ajutorul pârghiilor superioare ascunse cunoaşterii lui, să-l fişăm, să-l identificăm, să-l contabilizăm şi să-l rentabilizăm, conform propriilor noastre obiective. Căci, în interiorul acestei „noi societăţi globale”, niciun individ deţinător al unui potenţial de rentabilitate pentru noi nu ne va putea scăpa.

Aportul constant al ,tehnologiei electronice va trebui să ne asigure toate mijloacele pentru a-i fişa, identifica şi controla pe toţi indivizii populaţiilor din occident. În privinţa celor care nu vor reprezenta nicio ,rentabilitate exploatabilă de către noi, vom avea grijă să se elimine de la sine, prin intermediul războaielor intestine locale pe care vom lua măsuri să le declanşăm ici şi colo, folosindu-ne de „colapsul economic” al naţiunilor-state şi de ,,opoziţiile şi revendicările” diverselor grupări din componenţa aceloraşi state.

Iată, prin urmare, planul detaliat după care vom proceda de acum şi până în 1988, pentru a netezi drumul spre naşterea „Guvernului mondial” pe care-l vom instaura:

 1. Vom amplifica „societatea plăcerilor”, care ne-a fost atât de profitabilă până în prezent. Folosindu-ne de inventarea tehnicii „video” pe care am finanţat-o şi de jocurile care-i sunt anexate, vom finaliza pervertirea morală a tineretului. Îi vom da posibilitatea de a-şi satisface, de acum încolo, toate instinctele. O fiinţă posedată de simţuri, ajunsă sclavă a acestora, după cum ştim, nu are nici idealuri, nici forţa interioară pentru a apăra pe oricine sau orice.

Omul respectiv este un „individualist’’ prin definiţie, reprezentând candidatul perfect pe care-1 vom putea modela cu uşurinţă, conform dorinţelor şi priorităţilor noastre. De altfel, amintiţi-vă cu câtă uşurinţă au putut predecesorii noştri să orienteze întregul tineret german, la începutul secolului, folosindu-se de dezabuzarea acestuia!

 1. Vom încuraja ,,contestaţiile studenţeşti” asociate cu toate cauzele privitoare la ,,ecologie”. Protecţia obligatorie a mediului ambiant va deveni un atu major, în ziua când vom fi determinat naţiunile-state să-şi schimbe „datoria internă”, contra pierderii a 33% din totalul teritoriilor lor rămase în stare de sălbăticie.
 2. Vom umple vidul interior al acestui tineret, iniţiindu-1, încă de la cele mai fragede vârste, în universul calculatoarelor. Vom folosi în acest scop sistemul de învăţământ. Un sclav în slujba altui sclav, care va fi controlat de noi.
 3. Pe un alt plan, vom stabili ,,liberul schimb internaţional” ca o prioritate absolută pentru supravieţuirea naţiunilor-state. Această nou concept economic ne va ajuta să accelerăm declinul naţionaliştilor din toate naţiunile; să-i izolăm în facţiuni diverse şi, la momentul dorit, să-i instigăm cu sălbăticie unii împotriva altora, în războaiele ce vor finaliza ruinarea acestor naţiuni.
 4. Pentru a ne asigura cu orice preţ de reuşita unei asemenea întreprinderi, să facem astfel încât agenţii noştri infiltraţi deja în ministerele de afaceri interguvernamentale şi de emigrări ale naţiunilorstate să procedeze la modificarea în profunzime a legilor acestor ministere. Modificările respective se vor orienta în esenţă spre deschiderea porţilor ţărilor occidentale către o emigraţie din ce în ce mai masivă în interiorul graniţelor lor, o emigraţie pe care noi am provocat-o în prealabil, având grijă să declanşăm, pe ici pe colo, noi conflicte locale.

Prin campanii de presă bine orchestrate asupra opiniei publice din naţiunile-state vizate, vom provoca în acestea un aflux important de refugiaţi, care le va destabiliza economia internă şi le va amplifica tensiunile rasiale interne. Vom avea grijă să facem astfel încât organizaţiile extremiste străine să facă parte din aceste torente de emigranţi ceea ce ne va facilita destabilizarea politică, economică şi socială a naţiunilor luate în colimator.

 1. Vom organiza acest „liber schimb” care, în realitate, numai liber nu este, întrucât e controlat deja de noi, până în vârful ierarhiei economice, în „trei comisii laterale”: (a Asiei, a Americii și a Europei). Liberul schimb ne va ajuta să semănăm discordia în interiorul naţiunilor-state, prin escaladarea şomajului asociat cu restructurările multinaţionalelor noastre.
 2. Vom transfera încet, dar sigur, multinaţionalele noastre în ţările noi, cucerite de ideea ,,economiei de piaţă”, ca cele din Estul Europei, Rusia şi China, de exemplu. Pentru moment, nu ne va interesa dacă populaţia lor reprezintă sau nu un vast rezervor de noi consumatori.

Ceea ce ne interesează în primul rând este să avem acces la o mână de lucru sclavagistă – ieftină şi nesindicalizată – pe care ne-o oferă aceste ţări şi cele din Lumea a treia. De altfel, guvernele lor nu au fost instalate chiar de noi înşine? Nu fac apel la ajutorul extern şi la împrumuturile de la Fondul Monetar Internaţional şi de la Banca Mondială, care ne aparţin nouă?

 1. Aceste transferuri ne oferă mai multe avantaje. Contribuie la menţinerea acestor noi populaţii în iluzia unei ,,eliberări economice” şi a unei „libertăţi politice”, în timp ce, în realitate, le vom domina noi înşine, alimentându-le pofta de câştig şi adâncindu-i în datorii pe care nu le vor putea achita niciodată. În ceea ce priveşte populaţiile occidentale, ele vor fi menţinute în visul „bunăstării economice”, căci produsele importate din aceste ţări nu vor suferi nicio mărire a preţurilor.

Dimpotrivă, fără să-şi dea seama de la început, din ce în ce mai multe industrii vor fi obligate să-şi închidă porţile, din cauza transferurilor pe care noi le vom fi efectuat în afara ţărilor occidentale. Aceste închideri vor duce la escaladarea şomajului şi vor provoca pierderi importante de venituri pentru naţiunile-state.

 1. În acest fel, vom pune pe picioare o „economie globală” la scară mondială, ce va scăpa total de sub controlul naţiunilor-state. Această nouă economie va fi mai presus de toate; nicio presiune politică sau sindicală nu va avea vreo putere asupra ei. Îşi va dicta propriile „politici mondiale” şi va obliga iniţierea unei reorganizări politice, dar în conformitate cu priorităţile noastre la scară mondială.
 2. Prin această ‚,economie independent㔂 neavând alte legi decât pe ale noastre, vom stabili o „cultură a masei mondiale”. Prin controlul internaţional asupra televiziunii şi mass-mediei în general, vom institui o nouă cultură, însă nivelată, uniformizată pentru toţi, fără a ne scăpa vreuna dintre „creaţiile” viitoare. Artiştii viitorului vor fi plămădiţi după chipul şi asemănarea noastră, altminteri nu vor putea supravieţui. Prin urmare, se va termina cu vremurile în care creaţiile culturale puneau permanent în pericol proiectele noastre mondialiste, aşa cum s-a întâmplat de atâtea ori în trecut.
 3. Prin intermediul aceleiaşi economii, ne va fi astfel posibil să ne folosim de forţele militare ale naţiunilor-state, cum ar fi acelea ale Statelor Unite, în scopuri umanitare. În realitate, aceste forţe ne vor servi spre a supune voinţei noastre ţările recalcitrante. Astfel, ţările din Lumea a treia şi altele asemenea lor nu vor putea fi în măsură să scape voinţei noastre de a ne servi de populaţia lor ca de o mână de lucru în sclavie.
 4. Pentru a controla piaţa mondială, va trebui să deturnăm productivitatea de la principalul său scop: eliberarea omului de duritatea muncii. O vom orienta spre o întoarcere împotriva omului, aservindu-1 sistemului nostru economic. Astfel, acesta nu va mai avea altă soluție, decât să devină sclavul nostru, sau chiar un viitor delincvent.
 5. Toate aceste transferuri ale multinaţionalelor noastre în străinătate şi reorganizarea mondială a economiei vor avea, printre altele, scopul de a escalada şomajul în ţările occidentale. Această situaţie va fi cu atât mai realizabilă, cu cât, din start, vom privilegia importurile masive de produse de bază în interiorul naţiunilor-state şi, din aceeaşi lovitură, vom supraîncărca aceste state prin folosirea exagerată a populaţiei lor în producerea de servicii pe care nu le vor putea plăti. Aceste condiţii extreme vor crește la nivel de milioane masa de persoane asistate social, a analfabeţilor şi a celor fără adăpost.
 6. Prin pierderea a milioane de locuri de muncă în sectoru1 primar şi prin evaziuni fiscale deghizate în capitaluri externe în afara naţiunilor-state, ne va fi posibil să punem în pericol de moarte armonia socială și să facem să apară la orizont spectrul războiului civil.
 7. Aceste manipulări internaţionale de guverne şi populaţii ale naţiunilor-state ne vor furniza pretextul de a utiliza F.M.I.-ul nostru pentru a determina guvernele occidentale să pună în aplicare „bugete de austeritate”‚ sub camuflajul reducerii iluzorii a „datoriei naţionale”, al conservării ipotetice a „datoriei externe” şi al imposibilei conservări a „liniştii sociale”.
 8. Prin aceste „măsuri bugetare de urgenţă”, vom fractura astfel finanţarea naţiunilor-state pentru toate „mega-proiectele” lor, care reprezintă o ameninţare directă la adresa controlului nostru mondial asupra economiei.
 9. De altfel, toate aceste măsuri de austeritate ne vor permite să frângem voinţa naţională a structurilor moderne în domeniul energiei, agriculturii, transporturilor şi tehnologiilor noi.
 10. Aceleaşi măsuri ne vor da ocazia mult visată de a instaura „ideologia competiţiei economice”. Aceasta se va traduce, în interiorul naţiunilor-state, prin reducerea voluntară a salariilor şi demisiile voluntare cu remiterea de medalii pentru serviciile prestate, ceea ce ne va deschide peste tot porţile pentru instaurarea „tehnologiei de control”. În această perspectivă, toţi demisionarii respectivi vor fi înlocuiţi cu ,,calculatoare” aflate în slujba noastră.
 11. Aceste transformări sociale ne vor ajuta să modificăm în profunzime mâna de lucru „poliţistă şi militară” a naţiunilor-state. Sub pretextul necesităţilor de moment şi fără a trezi bănuieli, ne vom debarasa, odată pentru totdeauna, de toţi indivizii care au o „conştiinţă iudeo-creştină”.

Această „restructurare a corpului poliţienesc şi militar” ne va permite să eliminăm, fără contestaţii, personalul îmbătrânit, precum şi toate elementele care nu vor vehicula principiile noastre mondialiste. Acestea vor fi înlocuite cu recruţi tineri, lipsiţi de „conştiinţă şi morală” şi deja complet antrenaţi, cu vederi favorabile faţă de folosirea fără scrupule a „tehnologiei reţelelor electronice” pe care am instaurat-o.

 1. În acelaşi timp şi tot sub pretextul „reducerilor bugetare”, vom veghea asupra transferului bazelor militare ale naţiunilor-state spre Organizaţia Naţiunilor Unite.
 2. În această perspectivă, vom acţiona pentru reorganizarea mandatului internaţional al Naţiunilor Unite. De la statutul de ,,forţă de pace”, fără nici o putere de decizie, o vom determina să devină o „forţă de intervenţie”, în care se vor contopi, într-o omogenitate deplină, forţele militare ale Naţiunilor Unite. Acest lucru ne va permite să efectuăm, fără luptă, demilitarizarea tuturor acestor state, astfel încât, în viitor, niciunul să nu mai fie suficient de puternic şi independent pentru a ne pune în discuţie „puterea mondială”.
 3. Pentru a accelera acest proces de transfer, vom implica forţa actuală a Naţiunilor Unite în conflicte imposibil de rezolvat. În această manieră şi folosindu-ne de mass-media controlată de noi, le vom demonstra populaţiilor neputinţa şi inutilitatea acestei forțe în forma ei actuală. Cu ajutorul frustrării împinse până la paroxism, la momentul potrivit, populaţiile naţiunilor-state vor fi împinse să ceară instanţelor internaţionale formarea cât mai rapidă a unei asemenea „forţe multinaţionale”, care să apere cu orice preţ „pacea”.
 4. Apariţia viitoare a acestei voinţe mondiale a unei „forţe militare multinaţionale” va merge mână în mână cu instaurarea, în interiorul naţiunilor-state, a unei „forţe de intervenţie multijurisdicţională”.

Va urma

Sursa: oficialmedia.com