Patologia sistemului judiciar român netratată de CSM, Președintele României şi CSAT.

Refuzul Procurorului General al României de a rezolva cazul de terorism asupra dl Bădiță Ghe – dosar 29/p/2017 instrumentat de Procurorul Negrilă Claudiu Constantin de la Parchetul Tribunalului Olt.

Larvele din sistemul judiciar român au relații cu Mafia din mediul de afaceri și din politică astfel încât ca şi în trecutul bolșevic ei se laudă că au instituții democratice în care legea este cea care le determină conștiința de magistrat. În realitate acea  conștiință este una bolnavă și în care se pot observa metastazele generalizate ale corupției.

Așa cum bolșevicii condamnau la ani de temniță grea sau la moarte cu ajutorul  aşa-zisei justiții pe oamenii politici ai partidelor din trecutul democratic al României sau pe oamenii nevinovați, tot așa și acum cu ajutorul justiţiei statului, așa zis de drept, li se încalcă drepturile uneori prin condamnarea cetățenilor României sub oblăduirea şi protecţia funcționarilor cu funcțiile cele mai înalte, dar corupți, ai statului român primitiv şi fără a respecta poporul care nu mai poate controla democratic activitatea statului.

Cazul dosarului 29/p/2017 preluat de către procurorul Negrilă Claudiu Constantin de la Parchetul dpl Tribunalul Olt este unul relevant pentru a demonstra abuzurile acestuia asupra unui om nevinovat, Bădiță Ghe, ținta grupărilor infracționale conduse din teritoriu de către Marius Oprescu, Președintele Consiliului Judeţean Olt.

Recent Parchetul dpl ICCJ prin șeful secției de urmărire penală a respins printr-o singură frază, mod incalificabil de superficialitate şi mediocritate, preluarea acestui dosar prin care s-a demonstrat crima organizată din Parchetul dpl Tribunalul Olt şi IPJ Olt.

Însă din desfășurătorul istoricului multiplelor cereri adresate de către Bădiță Gheorghe Procurorului General prin care a solicitat măsurile procedurale stabilite de legislația în vigoare pentru a „sancţiona” astfel atitudinea dușmănoasă a unor funcționari, polițiști și magistrați procurori de la instituțiile organele de urmărire penală din zona noastră, în speță, județul Olt nu s-a întâmplat nimic, acestea nu au fost rezolvate legal, pentru că totul este o mare iluzie că dreptatea poate să fie instaurată de superiorii unor asemenea funcționari ai organelor de urmărire penală din județul Olt, în speță, cei reclamați de mine.

În speță, Procurorul General al României sau subordonații săi nu au fost și nu sunt receptivi la cererile acestui om, și nu numai, ale altor persoane cu privire la crima împotriva acestora săvârșită cu premeditare şi cu consecințe grave de către aceste organe de urmărire penală abuzive şi implicate în favorizarea infractorilor sau implicate în grupări infracționale care le produc  prejudicii.

Parchetul dpl ICCJ a dovedit că acceptă conduita iresponsabilă a organelor de urmărire  penală din județul Olt, respectiv, continuarea procedurilor ilegale împotriva acestui om, comportament de interlop, care se pot caracteriza nu numai ca superficialitate, dar și criminalitate, pentru că nu respectă  legea, și favorizează grupările infracționale, iar procurorii, cel din teritoriu şi cel din Parchetul dpl ICCJ, nu sunt imparțiali, așa cum le cere și îi obligă legea.

Se demonstrează astfel că toți acești procurori sunt un clan de distrugere a poporului român, nu numai a inculpatului Bădiță Gheorghe.

De aceea, reprezentantul societății civile în CSM, Victor Alistar, cere să fie declanșată o inspecţie la Parchetul dpl ICCJ, demonstrându-se astfel şi din această situație că lumea cunoaște ce se întâmplă la această unitate de elită a Justiției române, și, implicit, cu ce se ocupă procurorii cu funcțiile cele  mai înalte din Parchet,în speță, că faptele lor constituie un adevărat terorism, cum este și acest caz al numitului Bădiță Gheorghe, terorizat de procurorul Negrilă Claudiu Constantin de la Parchetul dpl Tribunalul Olt care nu poate fi oprit pe căile legale de Procurorul General al României şi, respectiv, de subordonații săi. Cu referire la patologia şi criminalitatea din instituțiile justiției, se poate remarca cum în alte ţări, cum este R. Moldova, Președintele a cerut să-și prezinte demisia Procurorul General al Republicii acuzându-l de fapte ilegale, în principiu, de corupţie, iar ulterior acesta a fost reținut.

Numai că, în cazul României, nu se procedează în acest mod şi deși demonstrațiile cazurilor de corupţie merg prin acțiuni penale şi civile până la Președintele României şi CSAT, totuși măsurile întârzie sau orice acțiune este respinsă fără tăgadă, nelegal, abuziv, demonstrându-se că noi nu trăim într-o țară civilizată şi implicit nu avem stat de drept.

Polițiștii şi magistrații sunt mai presus de lege și continuă  să facă victime!

Dar cum se știe, cetățeanul român – unul dintre cei mai săraci și mai furați cetățeni ai Uniunii Europene – îi plătește salariul celui mai bogat magistrat al Uniunii Europene.

Ținând cont de raportul dintre salariul magistraților și salariul mediu din economia națională, judecătorii și procurorii români sunt cel mai bine plătiți din UE.

Pensiile magistraților din România sunt însă mai mari decât salariile acestora, fapt incredibil şi rodul Mafiei din statul român!

Asemenea magistrați nu pot să asigure drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului român, parte a unui dosar, fie el și inculpat sau cu atât mai mult.

Acuzaţiile reale şi dovedite aduse acestor magistrați în plângerile adresate organelor superioare, în speță, Procuror General şi CSM, ca și în repetatele cereri de strămutare/preluare, nu au fost luate în seamă și era o necesitate reală pentru a înlătura pericolul luării unor măsuri procedurale de procurori şi, cu referire în acest caz, de Procurorul Negrilă Constantin Claudiu, care încalcă cu siguranță drepturile inculpatului, așa cum s-a întâmplat până acum, iar, prin cererea de preluare a dosarului penal nr. 29/p/2017, s-ar putea preveni orice altă situație de abuz greu de îndreptat şi repus în situația anterioară, pentru că situația complexă a cazului implică o cercetare amănunțită care duce inevitabil la demonstrarea crimei organizate împotriva unui om, devenit peste noapte, inculpat abuziv, dar este astfel demonstrat comportamentul abuziv al magistratilor Negrilă Claudiu Constantin, Ana Anuţa şi Dan Ileana care se consideră mai presus chiar de Dumnezeu, nu numai de lege, situație inacceptabilă la acest moment al societății românești, dacă ținem seama de Revoluția din decembrie 1989 și, mai ales, la ultimele situații a calității de membru UE sau NATO a statului român, a României.

Se știe de către inculpatul Bădiță Ghe legatura  de cauzalitate între măsurile abuzive luate de procurorul Negrilă Constantin în dosarul 29/p/2017 şi legăturile cu mediul politic şi de afaceri din zonă, constituite în grupări infracționale, este o cauză a măsurilor abuzive luate împotriva sa în acest dosar, ca de altfel a faptelor de corupţie până la nivelul cel mai înalt.

În cauză s-au putut identifica împrejurările și procedurile încălcate de acest procuror. Astfel, nu s-a respectat procedura de audiere a dl Badiţă Gheorghe şi implicit de atribuire a calității de  suspect/inculpat, ca de altfel a dispunerii şi reţinerii calității de persoană  juridică responsabilă civilmente a SC MARCONF SRL, fapte care întrunesc elementele constitutive ale  infracțiunilor de corupţie săvârșite de către procuror și poliţişti care instrumentează cauza.

Punerea în mișcare a acțiunii penale a fost nelegală și implicit nu se poate reține nici o infracțiune, respectiv, de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit a și alin. 3 din Legea  241/2005și în concurs cu infracțiunea deexecutare de activități miniere fără permis sau licență, prev. şi ped. de art. 57, alin. 2  din Legea 85/2003 și continuarea activității după suspendarea acordului de mediu sau a autorizației, respectiv, a autorizației integrate de mediu prev. de art. 98, alin. 2, lit. c  din OUG 195/2005  toate cu aplicarea art. 35 alin. 1 și art. 38, alin. 1 din C.P.

Prejudiciul reținut a fost nelegal stabilit, în speță, printr-o expertiză nelegală şi urmare a mărturiei mincinoase a expertului Ionită Gherghina, acest prejudiciu nu există, pentru că activitatea desfășurată nu este de exploatare minieră, ci de prelucrare a materialului provenit din construcția iazului piscicol pe baza autorizațiilor legale, dobândind legal veniturile declarate şi implicit plătind toate taxele şi impozitele către statul român.

În cauză, s-au dispus nelegal şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor aparținând persoanelor fizice sau juridice în cauză care nu sunt legale şi sunt rodul activităților ilegale ale organelor de urmărire penală instigate și corupte de către clanurile interlopilor politici din zonă.

Abuzul procurorilor și polițiștilor este modul concret de represiune nedreaptă împotriva acestui om şi de aderare la  grupările infracționale în care se regăsesc oameni politici şi oameni de afaceri cu scopul eliminării de pe piața economică a indezirabililor şi concurenților, în speță,  a numitului Bădiță Gheorghe şi SC MARCONF SRL.

În fapt, pe zi ce trece facem dovada că România nu este stat de drept și că este o lungă a Mafiei și răufăcătorilor din instituțiile statului român.

Cazul dosarului 29/p/2017, care reunește de fapt mai multe dosare penale, este dovada clară că procurorii şi poliţiştii ce instrumentează cauza sunt membrii grupărilor infracționale ce acționează cu predilecție după un plan bine stabilit de Mafia din zonă cu scopul de a se urmări represiunea nedreaptă asupra acestui om şi distrugerea oricărei activități prestate legal.

Eminescu despre corupție: “Voi arătaţi prin zilnică pildă că corupţia e mijlocul cel mai lesnicios de trăi în România”

Ziarul liga dreptăţii