Tot scandalul a pornit de la o autorizație de construire, emisă de Primăria Slatina fără respectarea cadrului legal. Primarul Moț este acuzat de faptul că ar fi remis instanței documente mincinoase într-o speță aflată acum pe rolul Tribunalului Olt. Mai exact, în data de 21.07.2021, prin intermediul unui înscris oficial, Primăria Slatina solicita Tribunalului Olt (în dosarul nr.1005/104/2021) respingerea unei acțiuni formulate de contestatari împotriva unei autorizații de construire emisă chiar de primărie, pentru o investiție privată. Ce legătură are primarul Moț cu această investiție privată? Acuzele care îi sunt aduse edilului Slatinei constau în faptul că acesta ar fi semnat, cu bună știință, o autorizație de construire eliberată cu încălcarea normelor de urbanism. În urma autorizației de construire emisă de Primăria Slatina, sub nr.234/2020, pe str. Alexandru Varipatti nr.13 a apărut cea mai înaltă clădire din zonă, cu înălțimea de 14 metri liniari (ml). Însă nu doar înălțimea respectivei clădiri ar reprezenta o mare abatere de la regulamentul de urbanism, ci și destinația acesteia. În fapt, clădirea este folosită acum în regim de hotel, unde sunt cazați diverși muncitori, ,,turiști”, trimiși cu dedicație în acest loc. În acest context, legea din domeniul urbanismului a fost grav încălcată, deoarece autorizațiile de construire pentru clădirile cu o astfel de destinație specială se emit doar sub condiția realizării unor locuri de parcare, spații amenajate pe același teren pe care este ridicată și clădirea. În proiect au fost prevăzute doar trei locuri de parcare. Lipsa acestor locuri de parcare a făcut ca viața locuitorilor din zonă să se transforme într-un adevărat calvar. Însă prin această investiție n-au fost fentate doar legile ce țin de domeniul urbanismului, ci și normele ce țin de domeniul fiscalității. Aici se face evaziune fiscală la greu. Prin dispozițiile sale, legea interzice închirierea, pe persoană fizică, a mai mult de cinci camere. În clădire există însă 11 camere amenajate, toate pline cu chiriași. În condițiile date, cum este încasată diferența de bani pe restul de camere, atâta vreme cât activitatea nu funcționează în parametri legali? Beneficiarii clădirii, soții Daniel Gabriel Rotaru și Simona Geanina Rotaru, sunt asociați în firma VARIPATTI G&S SRL, o societate înființată în 2018, ce are drept obiect de activitate ,,facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată”. Numai că din 2019, firma figurează la registrul comerțului cu activitatea întreruptă temporar, fapt ce atestă ipoteza că banii ar fi încasați în mod ilegal de către cei implicați în această activitate. Și pentru că tot am pomenit de fentarea legilor fiscale, să consemnăm aici și faptul că respectiva clădire a fost încadrată în mod intenționat în regim de locuință, ci nu ca hotel sau pensiune, tocmai pentru a se evita astfel achitarea taxei hotelier către bugetul local, o taxă pentru neachitarea căreia patronul ,,Hotelului PARADIS” a fost târât ani buni prin instanțe. Așadar, în cazul dat, pentru cine și pentru ce au fost făcute toate aceste concesii? Potrivit unor surse locale, în spatele întregii afaceri, pe lângă primarul Slatinei, s-ar afla un procuror și un ștab politic local. Dar despre aceste implicații vom vorbi data viitoare. Să revenim acum la adresa înaintată de primarul Moț către Tribunalul Olt. Documentul cu pricina a fost remis instanței în data de 21.07.2021.

Clădirea construită ilegal de soțul prim-procuroarei Anca Anuța, șefa Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt

Acest aspect cântărește foarte mult aprecierea gravității faptelor penale comise de primarul Emil Moț. Prin adresa înaintată Tribunalului Olt, primarul Moț învedera faptul că investiția în zonă fusese efectuată cu respectarea tuturor normelor legale în domeniu. Însă aceste falsuri comise de primarul Slatinei prin intermediul înscrisului remis instanței capătă aspecte grave, deoarece au fost făcute în cunoștință de cauză. Neregulile mari au ieșit la iveală în urma unui control efectuat la fața locului, în luna martie a anului în curs, de către inspectorii ISC OLT. În raportul de control au fost circumstanțiate mai multe nereguli la investiția de pe str. Varipatti nr. 13. Raportul în cauză a fost adus la cunoștință și primarului Emil Moț, în data de 15.04.2021, o informare făcută, așadar, cu trei luni de zile înainte de întocmirea și remiterea adresei către Tribunalul Olt, adică la data de 21.07.2021. În condițiile date, rezultă că primarul Slatinei a mințit cu bună știință instanța, atunci când a susținut că investiția de pe str. Varipatti nr.13 a fost efectuată cu respectarea tuturor legilor disciplinei în construcții (Legea 50/1991, Legea 350/2001, etc). Potrivit raportului de control întocmit de inspectorii ISC OLT, la fața locului au fost depistate mai multe nereguli, care au făcut obiectul emiterii autorizației de construire nr.324/12.05.2020. Mai exact, inspectorii au descoperit că documentația tehnică, în temeiul căreia a fost emisă respectiva aurtorizație, era plină de date eronate și abateri grave de la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Mai mult de atât, eliberarea aceastei autorizații de construire s-a făcută de către Primăria Slatina cu încălcarea HCL nr.140/25.05.2016, document prin care Consiliul Local al municipiului Slatina a aprobat Planul de Urbanism General (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU). În consecință, a rezultat că imobilul ridicat pe str. Varipatti nr.13 a fost amplasat pe linia de hotar (distanța de 0,00 ml), adică fără respectarea distanței legale admise (de 3,00 ml). Există indicii că o parte din construcție ar fi fost ridicată pe domeniul public. Potrivit legii, derogarea de la această distanță poate fi făcută numai după întocmirea unui plan urbanistic zonal (PUZ), document tehnic aprobat doar de consilierii locali, lucru care nu s-a întâmplat. În cazul dat, primarul Moț, cu de la sine voie, s-a substituit autorității deliberative competente, adică Consiliul local al municipiului Slatina, săvârșind astfel, în mod conștient, infracțiunea de abuz în serviciu. De asemenea, inspectorii ISC OLT au descoperit o altă mare neregulă, și anume faptul că imobilul de pe str. Alexandru Varipatti nr.13 a fost ridicat fără respectarea regimului de înălțime admis în zonă. Primăria Slatina, cu intenție, încadrase imobilul la regimul de înălțime de 12 ml, D+P+2E (demisol, parter și 2 etaje), limita maximă stabilită prin regulament pentru zona respectivă, dar și aceasta nu în orice condiții (doar dacă mai sunt și alte clădiri în zonă cu acest regim, acordul vecinilor, etc.) . În realitate, construcția legalizată de Primăria Slatina are un regim de înălțime de P+3E (parter și trei etaje), cu o înălțime de 14,00 ml. Însă faptele descoperite la fața locului sunt mult mai grave. Cu descrierea lor vom continua în ediția viitoare, prilej cu care vom vorbi și despre o altă clădire realizată de frații Rotaru, de data aceasta fără autorizație de construire, care a fost folosită, la un moment dat, ca bordel. Pe speță a fost implicat și judecătorul Arabelea de la Tribunalul Olt. Reamintim aici că primarul Moț a autorizat în mod ilegal și imobilul construit pe str.Basarabilor nr.28, de soțul procurorului-șef al Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, procuroarea Anca Elena Anuța.
Va urma!

ZIarul liga dreptatii