Bădiță Gheorghe de la Piatra-Olt, com de afaceri de succes, victima clanurilor Mafiei judiciare, trimis în judecată nelegal în dosarul 311/54/2019 de procurorii DIICOT, Bălan Liviu şi Glugă Adrian, implicaţi în fapte de corupție, este judecat nelegal de către Curtea de Apel Craiova, iar ICCJ refuză nelegal strămutarea dosarului.

Ce putem spune acum după ce instituțiile UE sunt atât de criticate pentru politica lor de indiferența față de poporul român îngenuncheat de Mafia existentă în toate instituțiile statului şi în toate partidele politice, astfel încât doar banii bugetului UE sunt cei care sunt vizați în proiectele tuturor, nicidecum drepturile Omului și dreptatea, bani care se regăsesc şi în buzunarele lor, inclusiv ale Mafiei românești.
Critica multora despre epoca de aur s-a circumscris tuturor acelor situații reale, foame, frig, sărăcie, cozi şi mame eroine.
Nu-i mai puțin adevărat că odată cu Revoluția adusă de… Dumnezeu avea să fie o schimbare la față a României, dar de la rau la… mai rău și, nicidecum, nu s-a făcut schimbarea reală şi dorită. Schimbarea a menținut prăpastia dintre popor şi politicieni şi răul a fost înlocuit cu un alt rău! România şi poporul român a devenit prada tuturor hoților de afară sau dinauntru, pentru că democrația nu a însemnat şi o recunoaştere a demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile, fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în societate,după cum se spune în Declarația Universală a Drepturilor Omului.
Poporul român nu a fost respectat de statul, așa zis democratic, denumit demagogic și stat de drept, format din caracterele stricate, în mare parte, ale politicienilor care au uitat de promisiuni după vot și au abandonat poporul.
Şi, după cum se vede, şi acum poporul nu mai este stăpânul acestei țări iar România, deși în prezent are o conducere a partidelor de dreapta, nu și-a putut rezolva problemele stringente și necesare pentru a se putea considera că este națiune superioară, democrație autentică și stat de drept.
Pandemia de corupţie este tot la fel de omniprezentă, la fel ca și pandemia de covid!
Politicieni sunt vinovați cu intenție de stângăciile instituțiilor fundamentale ale statului transformate în SRL pentru a răspunde cerințelor de îmbogățire a lor.
Cazul omului de afaceri, Bădiță Gheorghe de la Piatra-Olt a depășit cota de popularitate și exemplul cel mai relevant de victimă al statului de clan, de tip mafiot.
În dosarul 311/54/2019 care are la bază rechizitoriul dosar 174D/P/2011 al DIICOT Craiova întocmit de procurorii, dovediți ulterior de DNA ca fiind corupţi, a eșuat toate acele încercări de strămutare justificate și legale a cauzei la o altă instanță egală în grad din ţară, iar toate aceste cereri de strămutare adresate ICCJ erau fundamentate pe dovezi concrete și motive justificate invocate în cauză.

Astfel, din cronologia evenimentelor de la dosarul Curții de Apel Craiova, la termenul din data de 8. 10. a.c. instanța nu s-a străduit (nici de data aceasta!) să respecte legea și să dispună ca toate acele cereri şi excepții formulate anterior să fie soluționate pentru a asigura un proces echitabil subsemnatului, indiferent de starea de sănătate a inculpatului pe care acesta a invitat-o în cauză.
Prin toate acele cereri, inculpatul a dorit să fie respectate principiile procesual penale și drepturile sale în cauză, pentru a i se asigura un proces dar instanța Curții de Apel Craiova a continuat să rămână în pasivitate infracțională și să nu dispună soluționarea cererilor, cu predilecție, a celor de probatorii, dovedindu-se că acest complet, recuzat de atatea ori, face un deserviciu major statului de drept, nu nu mai subsemnatului, urmărind ilegal să favorizeze acuzatorii și să nu dea importanță administrării probelor edificatoare prin care să se urmărească adevărul și nicidecum minciuna şi falsurile, cum au fost de atâtea ori invocate și dovedite în cauză.
Așa cum a susținut inculpatul Bădiță Ghe, nu poate fi judecat de dușmanii magistrați pe care i-a reclamat, justificat şi legal, în nenumărate rânduri!
În acest sens, inculpatul, uzând de toate procedurile legale oferite de o legislație carențială, s-a adresat de mai multe ori ICCJ, instanța supremă a României, dar și aici a constatat că lucrurile nu stau cum și-a imaginat şi s-a demonstrat că și aici la cea mai superioară Instanță (n.r.ICCJ) cererile de strămutare au fost respinse nejustificat si nelegal.
Și aici s-a dovedit că nimeni nu-ți respectă demnitatea, nu-ți respectă drepturile și magistrații instanței supreme nu sunt în măsură să dispună prin hotărâre judecătorească stabilirea unor instanțe independente şi supuse legii, într-o altă zonă a țării și, în speță, a unei instanțe de același grad pentru a se judeca cazul victimei Mafiei organizate la nivelul Curții de Apel Craiova.
În două cauze de strămutare inculpatul a fost judecat chiar de către unul dintre magistraţi, care anterior a fost membru al completelor de judecată ce a soluţionat cererile legate de această cauză (n.r. dosar 311/54/2019) la Curtea de Apel Craiova, şi anume, judecătorul Șelea Mircea Mugurel.
Deşi incompatibil şi recuzat în cele două dosare, toate acele cereri au fost respinse de colegii lui de la ICCJ! Curat murdar!
Şi, în modul acesta, se continuă seria abuzurilor de către magistraţii Curţii de Apel Craiova, care au scopul să nu facă dreptate omului drept, cinstit, învestit de Dumnezeu cu har de luptător pentru dreptate şi, cum se vede, nu asigură un proces echitabil și, în perspectivă, se preconizează condamnarea pe nedrept a inculpatului Bădiță Ghe.
Instanța este încurajată şi de respingerea tuturor acestor cereri de strămutare şi a celorlalte plângeri penale, respinse sau tergiversate, împotriva membrilor completului de judecată ce au fost dovediţi ca vinovaţi de constituirea şi aderarea la grupări infracţionale organizate în componenţa cărora au fost avocaţii şi expertul, dar nu singurii şi, nicidecum, cei care poartă exclusiv vinovăţia ce a determinat situația dramatică a SC MARCONF SRL, trimisă forțat în faliment, ca şi a numitului Bădiţă Gheorghe, inculpat pe nedrept şi de cca 10 ani supus celor mai criminale măsuri, ca pe timpul bolșevicilor.

Aceşti magistraţi continuă să judece după tot felul de proceduri în afara ordinii de drept pentru că sunt marionetele unor indivizi care, după ce i-au distrus inculpatului afacerea economică, în speță, prin introducerea forţată în faliment a SC MARCONF SRL, l-au arestat fără probe adevărate şi este în prezent inculpat în această cauză penală, dosar 311/54/2019,ce a fost renumerotat la instanţa de Curţii de Apel Craiova, un artificiu procedural (nelegalitate), dar, în acelaşi timp, distrugând şi probele în apel si reţinerea cu rejudecare a cauzei pentru a nu mai avea o altă cale de atac ordinară.
Termenul din data de 08.10.2021 de la Curtea de Apel Craiova al dosarului 311/54/2019 a dovedit încă odată că acuzațiile aduse acestui complet sunt fondate pe faptele ilegale ale magistraților.
Acești magistrați amănă cauza la această dată, justificând neadevărat, chipurile, că s-a cerut acest lucru de către inculpatul Bădiță Ghe, situație nereală reținută de instanță, întrucât din cererea depusă de acest inculpat nu a rezultat acest lucru, ci doar s-a făcut comunicarea către instanță pentru că este bolnav de Covid. În aceeași ședință s-a reținut precizarea din adresa INML Craiova că inculpatul Badiţă Ghe nu s-a prezentat la efectuarea unei expertize medicale la comisia de întrerupere/ amânare a pedepsei(?!), situație care impune formularea unor întrebări şi concluzii pe această temă de natură să demonstreze încă un abuz al tuturor celor implicați, inclusiv a instanței, care să demonstreze că această expertiză nu era indicată și legală. De fapt, inculpatul nu are nevoie de o asemenea expertiză, dar și că în baza actelor medicale prezentate se poate concluziona într-un anume mod de către medicul legist cu privire la situația medicală a acestuia, fără a se prezenta în fața acestuia. Însă, acest lucru nu poate fi reținut în situația prezentată prin adresa INML atestand calitatea de condamnat căruia i-ar servi respectiva expertiză pentru întrerupere sau amânare de pedeapsă(!?) Situația sa, de inculpat, și nicidecum de condamnat, nu impune o asemenea expertiză. Numai că, spunem noi, acum se vede intenția Instanței de a condamna această persoană, cu orice preț!
În continuare s-au reluat cererile anterioare, prin care se demonstrează (cele mai importante!) că lipsesc de la dosarul Parchetului și, în speță, de la dosarul instanței al Curții de Apel Craiova, dosarul fiscal şi expertizele unor experți, Anca Cernat şi Stănescu Ortansa, probe edificatoare pentru a se demonstra nevinovăția unui om, victimă a Mafiei și, în speță, pentru a se respinge acuzațiile procurorilor.
În acest sens, reluându-și situația/împrejurarea gravă prin care s-a sesizat instanța cu lipsa unor probe edificatoare, s-a cerut de către inculpat să se precizeze și să se facă dovada existenței dosarului fiscal al SC MARCONF SRL, nr volum dosar, nr. filă şi a celor două expertize, Cernat Anca şi Stănescu Ortansa, în original, cerere la care instanța nu a răspuns, și nu se face dovada existenței acestor documente, dar, în speță, se pare, există o faptă penală, respectiv, de distrugere sau sustragere din dosar, o altă dovadă a corupției completului de judecată. Însă totul este făcut pentru a distruge orice apărare a inculpatului şi a accepta acuzațiile nefondate ale procurorilor ce au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.
Distrugerea în mod special a probelor au constituit împrejurări favorabile şi nelegale pentru o cercetare judecătorească abuzivă și constă în faptul că în rechizitoriul inițial, de la fond, nu mai corespunde cu cel de acum, situație pe care am adus-o la cunoștiință instanței care nu a luat în consideratie nici de data aceasta cererile în ansamblul lor.
Există astfel o situație clară de fapte ilegale săvârşite de funcționării justiției, în speță, pentru că numărul de file ori s-a împuținat ori s-a mărit, după cum au considerat clanurile de mafioţi că trebuie să corespundă și să fie pe măsura acuzațiilor procurorilor aduse inculpatului fără probe adevărate.
O altă situație, probă a vinovăției magistraților Curții de Apel Craiova, este şi constituirea nejustificată şi nelegală a unui complet de divergență.
Completul de divergență încă este activ,deși a fost contestat de inculpate pentru că a fost constituit nelegal, cu încălcarea procedurii legale, așa cum a precizat acesta în numeroasele acțiuni administrative si penale.
În acest sens, cererea inculpatului prin care a solicitat să i se precizeze care au fost problemele aflate în divergentă, în speță, motivul pentru care s-a constituit completul de divergență prin procedura legală, în temeiul art. 394 cpp şi urm., nu a fost soluționată nici până azi, motiv întemeiat de a demonstra că imparțialitatea este afectată de clanurile cu interes mafiot.

Situația din România este dramatică şi se poate constata că Mafia a oferit cel mai bun exemplu al strategiei de distrugere a oricărei inițiative reale de luptă împotriva corupției.
Am amintit de multe ori că distrugerea protocoalelor dintre SRI şi DNA printr-o decizie a CCR, a constituit un început al planului de a scăpa mafioţii cu grade mari în administrație, politică si justiţie de orice acțiune penală şi evident de pedeapsă.
De aceea se impune ca redacția noastră să sintetizeze toate acele informații venite de la diverse persoane, victimele Mafiei judiciare, care confirmă fenomenul corupției. În acest sens, un cetățean din județul Bihor, Moza David, ne-a semnalat faptul că a cerut organelor de urmărire penală să se dispună măsuri împotriva unei persoane, Fitero Petru, care deţine o fermă de cabaline şi care, pe de o parte, a fost reclamat pentru înșelăciune, oferindu-i spre vânzare cai, fără a se stabili rasa, conform legii, dar erau şi bolnavi, iar, pe de altă parte, că acest agent economic a săvârșit fapte de evaziune fiscală, din care a putut plăti șpagă pentru toate serviciile oferite acestuia de funcţionari ai statului roman (ce remarcă/constatare!), plângere pe care a trimis-o DNA, structura centrală.
În moditivare, acesta a demonstrat cu probe că au fost mai multe litigii pe rolul instanţelor din care a rezultat faptul că Fitero Petru Dan a obţinut sume mari din vanzarea cailor, prejudiciu recuperat prin instanţă, dar alte sume au rezultat din probe indicate de acesta. Tribunalul Bihor a dispus infirmare ordonantelor Procurorilor de la Parchetul Tribunalului Bihor pentru că acestia l-au favorizat pe faptuitorul Petru Fitero, reţinând că sursa impozabilă şi implicit veniturile au fost ascunse de către proprietarul fermei de cabaline prin nedeclarararea acestor venituri la fisc şi prin lipsa evidenţelor efectivelor de cabaline, așa cum sunt prevăzute aceste obligaţii în Legea Calului. Evident că această hotărare a fost luată de unul dintre judecătorii controversaţi şi detestaţi de Justiţia din România, respectiv, pe numele său Crina Muntean, judecător care a avut tăria de caracter să demaște hoția din structurile instituțiilor justiției din Bihor. Pentru fapta sa, considerată un afont la adresa Justiţiei, iniţial a fost suspedată din funcţie de către CSM, iar ICCJ a redus pedeapsa, dispunând reţinerea unui procent de 25% din salariu pe termen de 3 luni, pedeapsă aplicată în mod nelegal, ce a demonstrat că pandemia de corupţie este susţinută de la nivelul cel mai înlat al acestor structuri ale puterii judecătoreşti, iar magistraţii sunt ca nişte slugi ai Mafiei cărora li se interzice orice divulgare a hoţiei din sistem. Dar acest lucru este demonstrat şi de următoarele evenimete în dosarul penal prin care făptuitorul este acuzat de evaziune fiscală. Procurorii de la Parchetul Tribunalului Bihor însă au clasat din nou cauza, în mod nelegal şi fără a ţine seama de recomandările şi dispoziţiile instantei. Unul dintre procurori a fost Beteringhe Sorin Daniel, cel care instrumentase şi anterior, defectuos şi nelegal cazul, iar ordonanţa sa a fost desființată, cum precizam, de către Tribunalul Bihor.
Însă în acest caz, se soluționează nelegal plângerea împotriva ordonanței Procurorului Beteringhe Sorin de catre Prim Procurorul adj al Parchetului Tribunalului Bihor, nimeni altul decât Sabău Gligor, menţinând aceleași idei (nici nu se putea altfel!) ca şi ale Procurorului de caz. Însă sub acest aspect nu intrăm în toate detaliile, ci scoatem în evidență cum funcționează Mafia care a marginalizat DNA şi SRI şi a condus la demiterea Procurorului Șef DNA, L. Kovesi, măsuri care au avut ca scop menținerea pandemiei de corupţie din România. Statul român după aceste evenimente nu a mai putut fi al poporului român, ci al Mafiei!

Acest Gligor Sabău, ca şi mulţi alții, au fost achitaţi de instanțe, considerându-se că au fost nelegal cercetați şi trimiși în judecată pe probe ce nu au fost, chipurile, obținute nelegal! Mai mult, toate acele protocoale între DNA şi SRI au fost considerate neconstituționale pentru a-i scăpa pe marii gangsteri ai Mafiei!

Instanțele, în speță, nu au făcut verificarea acestor probe. În cazul procurorului Gligor Sabău, la data faptelor prim Procuror al Parchetului Judecătoriei Beiuș, s-a reținut modul în care primea mită şi care au fost faptele acestuia.
El a fost acuzat de luare de mită, şantaj, favorizarea suspectului, instigare la abuz în serviciu şi fals în declaraţii.

În dosar, au mai fost deferite justiţiei alte două persoane – Adriana Ardelean, procuror la acelaşi parchet la data faptei, pentru abuz în serviciu, şi Mihai Dinu Lupaş, pentru şantaj.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis de AGERPRES, în perioada 2009 – 2012, Gligor Sabău a pretins şi primit diferite foloase necuvenite (lemn de foc, lemn de lucru, sume de bani, protejarea şi avansarea unei rude la locul de muncă, asfaltarea drumului de acces la locuinţa sa, racordarea locuinţei personale la reţeaua de apă geotermală a oraşului prin decontarea lucrării din bugetul local), în valoare totală de aproape 37.000 lei, de la o persoană cu funcţie de conducere din cadrul primăriei Beiuş (denunţător în cauză).

“În schimbul foloaselor pretinse şi primite, magistratul urma să protejeze activitatea infracţională a denunţătorului şi să nu îşi îndeplinească ori să îşi îndeplinească în mod defectuos atribuţiile de serviciu ce decurgeau din funcţia deţinută şi prevăzute de lege, constând în conducerea şi coordonarea directă a activităţii PJ Beiuş şi implicit activitatea de supraveghere a cercetărilor penale în dosarele aflate în lucru la Poliţia Beiuş”, se arată în comunicat.

Procurorii au susţinut că magistratul urma să facă demersuri şi să îşi exercite atribuţiile în sensul soluţionării favorabile a dosarelor care-l vizau pe denunţător şi, totodată, să nu procedeze la sesizarea din oficiu şi constituirea de noi cauze cu privire la faptele comise de acesta în domeniul achiziţiilor publice.

DNA preciza că, în vara 2009, Gligor Sabău i-a cerut unei persoane din conducerea Episcopiei Române Unite cu Roma Greco – Catolică Oradea, denunţător în cauză, să doneze municipiului suprafaţa de 427 mp teren, aflat în proprietatea unităţii de cult, astfel încât Primăria Beiuş să poată asfalta drumul ce face accesul la locuinţa sa. Acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care pe rolul PJ Beiuş era înregistrat un dosar penal având ca obiect comiterea infracţiunilor de furt calificat, distrugere şi profanare de morminte în care erau vizaţi reprezentanţii Bisericii Greco – Catolice”, susţin procurorii.
Cu toate aceste Instanța ÎCCJ a hotărât să achite pe inculpatul deși instanța Curții de Apel Oradea dispusese condamnarea acestuia la pedeapsa de 4 ani închisoare cu executare pentru luare de mită și anterior a fost arestat 7 luni. Ce a fost relevant în apelul declarat de Gligor Sabău, cum s-a întâmplat și în alte numeroase cazuri, şi de ce s-au înlăturat probele procurorilor DNA?!
Acest lucru se va observa din cercetările care trebuie efectuate pentru a se stabili în opinia noastră abuzurile magistraților de la ICCJ, pentru că din toate aceste situații nu poți deduce decât că la acest nivel s-a compromis lupta împotriva corupției și nu mai putem spune că avem stat de drept!
Indiciile rezonabile ale corupției de la nivelul cel mai înalt, ICCJ, CCR, sunt demonstrate de faptele magistraților acestor instituții.
Din informațiile transmise se poate demonstra represiunea împotriva procurorilor DNA Oradea, dar şi cum a recapatat procurorul Sabău, drepturile!
În speță, acest procuror a fost repus în drepturi, în sensul că i s-au acordat toate drepturile salariale din urmă (surse spun că a primit 12 miliarde lei vechi!), iar acum îşi continuă activitatea în instituția superioară parchetul tribunalului Oradea pe funcție de conducere, având ca subordonat pe unul dintre procurorii care l-au trimis anterior în judecată. S-a dat lumea cu fundul în sus!

Deşteaptă-te, române
Deşteaptă-te, române, preot al libertăţii,
Nu plânge pe cenuşa geniilor străbuni,
E timp sa nalţi stindardul în numele Dreptăţii,
E timp să-ţi calci tiranii, e timp să te răzbuni.
Mihai Eminescu

Ziarul liga dreptăţii