Talibanismul din Justiția României – modelul unui stat criminal. Cazul inculpatului Bădiță Gheorghe.
Continuăm să relatăm activitatea de crimă organizată a statului român împotriva poporului român și aducem în dezbatere publică modul în care s-a desfășurat acțiunea de preluare a puterii de către justiţia unui alt sistem decât cel al statului de drept, nedorit de noi, poporul român. De mult timp toate aceste situații critice nu pot clarificate prin legislație, dar şi în practică, nu se poate normaliza viața societății prin asigurarea climatului de ordine şi siguranță națională, în special prin măsuri ferme de blocare a accesului la funcțiile executivului, legislativului şi din justiţie a hoților și impostorilor, ca și de demiterea acestora din toate aceste funcții.


Încrederea avută în Preşedinții ai României de dreapta a fost perpetua iluzie a acestui popor de fiecare dată când au apărut aceste personaje,constatându-se că ele au fost lipsite de verticalitate și onoare!
Într-o Românie a statului de drept, cum demagogic ni se tot servește rețeta de propagandă mafiotă, o altă elucubrație este să consideri că magistratul trebuie să fie independent/inamovibil și să nu răspundă pentru fapte nelegale din moment ce mulți dintre aceștia săvârșesc cele mai oribile fapte împotriva poporului român lipsit de apărare și de drepturi.
Susţinerea necondiţionată a tuturor acestor idei și concepții este cea mai concludentă probă a mârșăviei liderilor politici ai acestui stat(n.r.român), cum este cel al prezentului Președinte, K. Iohannis, cum de fapt am explicat anterior, comparativ cu cel al Preşedintelui Repubulicii Moldova, confruntată la fel cu pandemia de corupție din sistemul lor de justiţie.

Maia Sandu este un Preşedinte apt de fapte mari și acest lucru se vede din atitudinea de apărare a poporului împotriva rețelelor de crimă organizată susținută de magistraţii statului care, la fel, ei se consideră că a fi independent ca magistrat poți face orice și să nu răspunzi pentru faptele tale,respectiv, să nu faci dreptate poporului, să favorizezi infractorii,să tergiversezi până la infinit cauzele pentru a scăpa infractorii de pedeapsă, ș.a.m.d.
Caracterul mârșav al magistraţilor români s-a evidenţiat şi în cauza situației din Moldova, când au intervenit să apere infracționalitatea Maia Sandu din magistratura acestei țări și să distrugă activitatea Președintelui acuzată de aceștia -ce atitudine mârșavă!- de subordonarea justiției.
Iată laitmotivul exagerat și maladiv susținut și în România că magistratul independent nu poate fi tras la răspundere de nimeni chiar dacă activitatea sa prejudiciază statul român şi, bineînțeles, poporul român. Activitatea magistraţilor, indicaţi de mass media, reprezentanţi ai unor asociaţii de magistraţi (nelegale!) de implicare în afacerile interne ale R. Moldova, relevă un comportament de talibani ce au ocupat una dintre puterile statului, ignorând celelalte puteri, dar, în principal, nu acordă importanță şi sunt indiferenți față de reprezentantul statului român, Președintele în exercițiu, care, la rândul lui, cum am demonstrat,nu-și exercită prerogativele și lasă infractorii din justiţie să desfășoare nestingherit activităţile infracţionale împotriva poporului.

Și nu este de mirare dacă studiem cazierul acestor magistrați care şi-au permis să ignore, ca orice infractor, orice regulă şi norme, în speță, acelea de a nu inteveni în situația altui stat și, mai ales, pentru a nu respecta deontologia profesională ca și Constituția, care prevede tocmai lupta împotriva corupției şi respectarea principiilor statului de drept după principiul: “nimeni nu este mai presus de lege”!
Nu este de mirare acest lucru pentru că toţi aceştia nu ar fi trebuit să mai îndeplinească funcţia de magistrat, ei fiind cei care, în urmă cu ceva timp, înainte de acţiunea de reinstaurare a talibanilor (MAFIA românească) au fost dovediţi pentru activitatea lor infracțională însă, prin mecanismul acestui sistem de justiţie compromis, nu au putut fi excluşi din justiţie și, nu în ultimul rând, nu au fost condamnaţi.
Sistemul de justiţie, ca şi Preşedintele României şi CSAT, s-au dovedit ca ineficienţi şi atunci când magistraţii, ignorând legea au blocat activitatea instituţiilor prin gerevele şi protestele lor, pentru care nimeni nu a plătit după prevederile legii(CP coroborat cu Legea nr. 62/2011) ce le interzice grevele și protestele, ca si afilierea in sindicate sau asociații, cum le zic ei, și au devalizat bugetul prin acțiunile lor depuse chiar în justiție (unele sunt pe rol şi acum!), considerându-se o putere discreționară, criminală în acest context, prin desconsiderarea intereselor celorlalte categorii sociale și, nu în ultimul rând, a INTERESELOR POPORULUI ROMÂN.
România are un traseu social-politic, în unele privințe, ca şi cel al Afganistanului, dacă luăm în considerare ultimele evenimente.
România ca un stat membru al NATO ar fi trebuit să respecte anumite norme și reguli cu privire la edificarea statului de drept, dar, la un moment dat, existenţa ajutorului dat mai ales de serviciile de informaţii americane, cum se demonstra de presă, a încetat, se pare, iar talibanii (Mafia) au recucerit principalele instituţii ale justiţiei române, dar și Parlamentul, sub oblăduirea Președintelui Iohannis.
Parafrazându-l pe Președintele SUA, Joe Biden (,,Afganii nu au vrut să lupte pentru viitorul lor”) s-ar putea să admitem situația similară că românii au încetat să lupte pentru viitorul lor!

• Justiţie de clan – cazul dosarului 311/54/2019 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova
Cazul dosarului 311/54/2019 aflat pe rolul Curţii de Apel Craiova, amintit în materialul anterior, este un caz dramatic care atestă modul în care funcționează nelegal justiția în România, așa ca un clan după modelul tribului din epoca primitivă, unde cel puternic are tot ce-și dorește!
Acest caz demonstrează că atunci când este independent infracțional magistratul face ce dorește, contrar legii și dă curs influenţelor Mafiei (politice în combinaţie cu cele de afaceri!). El te poate călca în picioare, cum se spune.
Din desfășurătorul istoricului cazului se poate observa că aceste completele de judecată de la început au fost nereceptive la cererile inculpatului Bădiță Ghe cu privire la asigurarea unui proces echitabil şi, mai ales, se impunea, ca obligaţie profesională, verificarea tuturor acelor acte şi implicit acuzațiile procurorilor de a aresta și, implicit, a se cere condamnarea persoanei în cauză (n.r. Bădită Ghe).
Instanţa, și vorbim de cea din prezent de la Curtea de Apel Craiova, care judecă dosarul 311/54/2019, a dovedit nu numai superficialitate, dar și criminalitate, în sensul probat de inculpat, respectiv, cu scopul de a nu respecta legea și a favoriza grupările infracționale, fapte care demonstrează că acești magistrați nu dovedesc imparțialitate, ci, din contră, sunt complicii procurorilor, demonstrând barbaria statului român.


• Cereri de recuzare respinse nelegal de colegii celor recuzaţi.
Toate aceste incidente dintre inculpat şi instanţă (n.r. Curţii de Apel Craiova) au fost materializate în cereri nenumărate de recuzare a completului care nu au fost admise -așa cum des se întâmplă la multe instanţe, chiar dacă sunt motive întemeiate- iar situația critică impune şi din acest punct de vedere o reevaluare legislativă a instituției recuzării, pentru că la aceeaşi instanță predomină interesele și prietenia acestor indivizi care sunt mai presus de lege și care duce implicit la încălcarea drepturilor legitime ale persoanelor, ca și a principiilor procesual penale/civile în cauză, hotărârile lor fiind nelegale, dar pentru aceste fapte nu răspund.


• Demonstrarea crimei organizate la această instanță.
Situația complexă a cazului implică o cercetare amănunțită care duce inevitabil la demonstrarea crimei organizate împotriva unui om, inculpatul în cauză, dar și a comportamentului abuziv al magistratului, care se consideră mai presus chiar de Dumnezu, situație inacceptabilă la acest moment al societății românești, dacă ținem seama de Revoluția din decembrie 1989 și, mai ales, raportat la ultimele situații, a calității de membru UE sau NATO a statului român, a României.
Însă toate aceste concluzii vin pe fondul și în contextul luptei tuturor, nu numai a inculpatului în cauză,cum este si in R.Moldova, cu sistemul imoral și ilegal pentru schimbarea acestuia şi restabilirea ordini de drept, respectiv, pentru normalitate, respectarea demnității umane, a legilor în vigoare, a schimbării legilor vădit perimate, neconstituţionale și irationale, pentru respectarea valorilor şi principiilor democraţiei și statului de drept.


• În cauză inculpatul (n.r. Bădiţă Ghe) nu poate fi judecat de dușmanii săi, magistrații în cauză pe care i-a reclamat pentru abuzuri, justificat şi legal, în nenumărate rânduri!

Magistraţii, ce compun Instanta Curţii de Apel Craiova, continuă din anul 2019 seria abuzurilor pentru a nu asigura un proces echitabil și -se poate deduce!- pentru a decide condamnarea pe nedrept a inculpatului Bădiță Ghe, încurajați și de respingerea tuturor cererilor de strămutare și a celorlalte plângeri penale, respinse sau tergiversate, împotriva completului de judecată pe care l-a găsit justificat și dovedit ca vinovat de constituirea şi aderarea la grupări infracționale organizate în componența cărora au fost avocații şi expertul, dar nu singurii și nicidecum cei care poartă exclusiv vinovăţia pentru situația dramatică a inculpatului, trimis în judecată pe nedrept și supus celor mai criminale măsuri de cca 10 ani, ca pe timpul bolșevicilor.


• Reţinerea cu rejudecare, faptă nelegală pentru ca inculpatul să nu aibă altă cale de atac!
Situația critică -process inechitabil- în cazul al acestui inculpat, a continuat, cum era şi firesc, pentru că magistrații continuă să judece după tot felul de proceduri în afara ordinii de drept și se poate demonstra -suspiciune rezonabilă- că sunt marionetele unor indivizi care după ce i-au distrus afacerea economică inculpatului, în speță, prin introducerea fortață în faliment al SC MARCONF SRL, l-au arestat şi l-au ţinut inculpat și după achitarea de la fond în acest proces, dosar 311/54/2019, (renumerotat la instanţa de Apel Craiova, un artificiu procedural-nelegalitate), dar, în același timp, distrugând și probele în apel şi reţinerea pentru rejudecarea cauzei pentru a nu mai avea o altă cale ordinară de atac.
• Distrugerea sau adăugarea de probe în dosarul de fond al Parchetului, faptă penală a Mafiei!


O situaţiei inimaginabilă este distrugerea în mod special a probelor ce a constituit împrejurări favorabile şi nelegale pentru o cercetare judecătorească abuzivă ce constă în faptul că, în rechizitoriul inițial, de la fond, numai corespunde cu cel de acum.
Există astfel o situație clară de fapte nelegale, în speță, pentru că, în numeroasele volme ale dosarului, numărul de file ori s-a împuținat, ori s-a mărit, după cum au considerat clanurile de mafioți că trebuie să corespundă și să fie pe măsura acuzațiilor inițial aduse fără probe.


• Cererile cu privire la nelegalitatea şi nereguralitatea rechizitoriului nu au fost soluționate!
În acest sens se poate proba vinovăția completului de judecată pentru că, în speță, cererile cu privire la nelegalitatea şi nereguralitatea rechizitoriului nu au fost soluționate.
Se dovedesc astfel interesele de gup infracțional constituite în jurul acestor magistraţi și cu complicitatea tuturor.
Dosarul penal iniţial al Parchetului 174D/P/2011 al DIICOT Craiova a fost fragmentat -în concepţia noastră fiind nelegal constituit după procedura penală- de instanţă prin disjungerile ce le-au dispus după ani de cercetare judecătorească, situaţie ce ar fi impus de la început, odată cu verificarea legalităţii şi regularităţii rechizitoriului, tocmai trimiterea acestuia la Parchet deoarece se constată mediocritatea și, spunem noi, criminalitatea săvârșită de procurorii care au instrumentat cazul.
Aceste concluzii-acuzații nu sunt unele gratuite, ci sunt demonstrate nu numai de materialul prezentat instanţei, dar şi de comportamentul infracțional al acestor procurori, nu numai atunci, dar și ulterior.
PROCURORI cu comportament de infractori mentinuți abuziv în funcții!
În cauză, dosarul penal inişial al Parchetului – DIICOT nr.174D/P/2011 a fost instrumentat de procurorul Liviu Bălan şi avizat de către Procurorul şef al DIICOT Craiova, Adrian Glugă, (acum judecător la Curţii de Apel Craiova), procurori care au fost dovediţi că au săvârşit fapte penale de corupție și au susţinut făptuitorii ce au săvârșit și ei, la rândul lor, fapte de corupţie în combinaţie cu judecătorul Constantin Luis, în speță, cauza este demonstrată în dosarul numărul 118/P/2015 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei, în care un fost dezvoltator imobilar, pe numele său Silviu Costinel Diculescu, din Craiova, i-a reclamat pentru abuzul în serviciu prin constituire de grup infracţional, însă au fost apărați de statul de… clan, dovadă că ei au continuat să-și desfășoare activitatea de magistrat nestingheriți.


Alte cereri ale inculpatului Bădită Ghe, nesoluţionate de către completul de judecată al Curţii de Apel Craiova, din rea credință și care demonstrează că imparţialitatea magistraţilor a fost afectată de fapte de corupţie săvârșite în grup infracțional organizat, impuneau luarea unor măsuri cel puțin de moment.


• Constituirea nelegală a completului de divergență!
Constituirea completului de divergență a fost o problemă procedural nelegală, -și încă este- iar la acest moment este încă activ- a putut fi demonstrată tuturor organelor superioare.
Cererea de asemenea a fost adresată și completului de judecată prin care inculpatul a solicitat să se precizeze care au fost problemele aflate în divergenţă și, în speță, motivul pentru care s-a constituit completul de divergență, văz. şi prev. pocedura legală în temeiul art. 394 cpp şi urm., iar aceasta nu a fost soluționată, motiv întemeiat de a demonstra de către toți cei interesaţi, dar şi de presă, că imparţialitatea magistraților este afectată de clanurile de interese de tip mafiot.
În urma verificării actelor dosarului nr. 311/54/2019 de către inculpat, acesta a observat că nu este îndeplinită procedura legală pentru a se întruni majoritatea sau unanimitatea, nefiind încheiat niciun act în acest sens, dar şi că ar fi trebuit să se consemneze cel puțin opinia separată, așa cum prevăd disp. Art. 394 alin. 4 cpp, respectiv, asupra căror aspecte au existat divergențe și astfel în cauză să fie justificată legal formarea completului de divergență.

În această privință, completul de divergenţă trebuia să fie constituit astfel încât să rezolve motivele care au dus la această situație şi dacă, în situaţie, a existat o divergență, un punct de vedere discordant, opinii contrare cu motivarea corespunzătoare ale celor doi judecători.


• Cum a fost desemnat cel de-al treilea judecător, Bârdău Ghe?!
În această ordine, potrivit dispoziţiilor procedurale, ce trebuia respectată de instanţă, se consideră că un alt aspect, care trebuia lămurit la cererea inculpatului, ar fi fost, în speță, cum s-a constituit completul de divergenţă, respectiv, cum a fost desemnat cel de-al treilea judecător care, conform procedurii legale, poate fi preşedintele sau vicepreşedintele instanţei, preşedintele de secţie ori judecătorul din planificarea de permanenţă.
În acest sens, prin cererea inculpatului instanţa trebuia să facă dovada modului în care s-a procedat pentru desemnarea celui de-al treilea judecător, cerere nesoluționată, o altă dovadă a faptei nelegale a completului de judecată.


• O altă cerere a inculpatului nesolutionată -obiecţiunile la raportul de expertiză și modul procedural în care s-au cerut acele clarificari/lămuriri la raportul de expertiză depus la alte termene anterioare!
Se poate face dovadă că nu s-a soluționat nici cererea prin care inculpatul a solicitat soluționarea obiecţiunile la raportul de expertiză și, în principal, care a fost procedura de a cere clarificări şi lămuriri expertului, procedură ce nu a fost pusă în discuţia părilor, iar inculpatul în mod justificat și legal au solicitat anularea acestui raport de expertiză nelegal, dovedindu-se abuzul magistraţilor din complet,dar, cu această împrejurare, demonstrându-se că aceștia au incitat la mărturie mincinoasă, respectiv, ca expertul să întocmească un raport fals și prin încălcarea procedurilor legale.


• Din dosarul penal al Parchetului lipsesc şi alte documente, îm speță,dosarul fiscal al SC MARCONF SRL şi expertizele întocmite de Cernat Anca şi Stănescu Ortansa!

De la dosarul penal al Parchetului se poate observa că lipsesc şi alte documente necesare pentru o judecată dreaptă și implicit un proces echitabil. În acest sens, sesizată instanţa cu lipsa unor probe edificatoare inculpatul a cerut să se precizeze și să se facă dovada existenței dosarului fiscal al SC MARCONF SRL cu indicarea nr. volum dosar, nr. filă , ca şi a celor două expertize Cernat Anca şi Stănescu Ortansa în original, cerere la care instanță nu a răspuns.
Însă, inculpatul face dovada că la dosarul penal nu există aceste documente, dar, în speță, se pare, există o faptă penală, respectiv, de distrugere sau sustragere din dosar, o altă dovadă a corupţiei completului de judecată.


• Alte cauze de lipsă de imparțialitate a mgistratilor, existența unui grup infracțional în zonă ce nu permite ca procesul să se desfășoare echitabil
În acest sens, ca istoric al cazului, și pentru a demonstra implicarea și aderarea la gruparea infracțională a magistraţilor ce judecă acest caz, dar si al procurorilor -un aspect ce trebuia luat în seamă de mai mult timp în contextul situației de acuzare nelegală a inculpatului- este și faptul că inculpatul a făcut nenumărate plângeri, unele dintre ele cu privire la modul în care erau plătite lucrările de către reprezentanţii ANIF care condiţionau această situație de plata şpăgilor.

Nicio plângere nu a fost luată în seamă de către DNA Craiova sau de alte instituţii şi organe superioare, demonstrându-se modul criminal în care s-au asociat aceşti magistrați locali pentru a favoriza infractorii. În cauza de față, se poate constata aderarea – suspiciune rezonabilă- şi a acestor magistraţi care judecă cauza inculpatului la grupul infracțional pentru a nu asigura inculpatului un proces echitabil și pentru a-l condamna pe nedrept.


• Completul de judecată consideră desemnarea avocatului din oficiu drept obligatie, încălcând drepturile inculpatului
Toate aceste aspecte, la fel ca şi multe altele, cum ar fi în principal respingerea avocatului din oficiu şi demonstrarea formalismului apărarii în cauză, ca şi la detinuții politici din trecutul bolşevic şi, recent, la procesul soţilor Ceauşescu, a fost neacceptată această cerere a inculpatului de către completul de judecată și acest lucru demonstrează că nu s-a desfășurat un proces echitabil.
Dreptul de apărare, în concepţia acestor magistraţi, nu este un drept, ci este o obligație, chiar dacă demonstrezi formalismul şi lipsa de profesionalism al avocatului, ca şi complicitatea acestuia cu organele de urmărire penală sau cu instanțele de judecată.
Este demn de remarcat și cu acest prilej cum se acordă fără respectarea Constituției titlurile profesionale de avocat, în speţă, de către
un SRL denumit UNBR, fapte clare de corupţie ale Parlamentului României și prin complicitatea unor rețele de grupări infracționale care au confiscat profesia de avocat, inclusiv a CCR.
Să reamintim că o grupare de avocaţi constituită de un anume individ Pompiliu Bota prin hotărâre judecătorească a fost decimată prin condamnarea nelegală dispusă de justiția nelegitimă a României aplicată multor membrii avocaţi ai acestui UNBR care nu au mai fost consideraţi avocați și nu au mai fost primiţi în instantă, desi erau absolvenți de Științe Juridice, ca pe timpul bolșevicilor! În acest sens nici instituțiile europene nu constată încălcările drepturilor omului și nu ajută la decimarea sistemului bolșevic din justiție!
Noua societate postrevoluţionară nu are, după cum se vede, statul de drept corespunzător unde să fie respectate valorile şi principiile democrației, după care, el însuși, trebuie să funcționeze în folosul și respectând drepturile omului!

Cererile prin care inculpatul (n.r. Badiţă Ghe) justifică motivat și legal că este bolnav, au determinat o reacţie neprincipială și nelegală în totală discordanță cu obligațiile instantei de a fi imparţială.
În fapt, mai mult, la un moment dat s-a dispus aducerea inculpatului cu mandat în condițiile în care s-a dovedit starea sa critică de sănătate, constatată prin act medical, iar prin adresa făcută Spitalului Slatina s-a constatat că s-a făcut presiune şi asupra cadrelor medicale cu scopul de a se îngreuna sau elimina orice asistenţă medicală în cauză.
La un anumit moment, după toate aceste măsuri, inculpatul a fost urmărit și de un echipaj de Poliţie de la Piatra Olt, care s-a postat în fața porții de la intrarea în locuința acestuia din Piatra Olt. Și oare, cine a dispus această măsură și care a fost de fapt scopul acesteia?

• Factor al menținerii unui proces inechitabil pentru inculpatul Bădiță Ghe, existența climatului de infracționalitate din instituţiile politice/administrative şi ale puterii judecătorești.


Se demonstrează cum statul român nu asigură respectarea drepturilor omului pentru mulți cetățeni care sunt victimele clanurilor şi grupărilor infracționale constituite din funcționarii statului român, care, având puterea de decizie și acțiune, fac ce vor, nu respectă legea și distrug, în speţă, activitățile comerciale ale oamenilor și astfel elimină concurența, cum este cazul de față, prin procedeele Mafiei, instituite ca şi acum un secol, dar, nu în ultimul rând, distrug viețile oamenilor.

Aceste activități economice a SC MARCONF SRL s-au desfășurat în Piatra Olt, care este, localitatea de domiciliu a liderului PSD și Preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, cel care are forța necesară, nu numai politică,dar şi economică, de a dispune orice în detrimentul oricărui cetățean şi de a corupe puterea judecătorească.

În acest mod, caz mediatizat şi demonstrat ca speță, el (n.r. Preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu) a scăpat de pedeapsa penală atunci când în urma unui accident de circulaţie a corupt (aşa cum relatează mass media) cadrele medicale şi polițiști, procurori, judecători iar, în urma tuturor acestor evenimente, ulterior a decedat un cetățean prin omor cu premeditare, fapte săvârșite de tot grupul infracțional în frunte cu Marius Oprescu (vezi, relatarea de presă!), pe atunci vicepreședinte al Consiliului Județean.
Vom continua relatarea și cu celălalt dosar, cel de fond, 4717/63/2017 aflat pe rolul ICCJ în prezent prin declinare de la Tribunalul Dolj.
,,Voi nu vedeţi că nu mai aveţi ţară
şi ca străini vi-s pruncii, cobitori?
Învaţă ei ceva pe dinafară,
dar n-au părinti, ei au meditatori.”Adrian Paunescu

Ziarul iga dreptăţii