Procurorul General al României nu a oferit sprijinul pentru soluţii legale în cauzele penale ale SC MARCONF SRL.

Poporul român trăieste de mult timp decepţia că Revoluţia din decembrie 1989 nu a fost o schimbare de sistem normală și superioară celui comunist.
El trăieşte astăzi drama sclavului care după ce i s-au luat drepturile, numai are speranță și este neliniștit că schimbările nu apar, deşi i se servesc iluzoriu și demagogic binefacerile democrației și statului de drept și mai ales apartentenţa la valorile europene (România, membru UE!) şi nord atlantice (România, membru NATO!).
Ce fel de țară mai poate fi România pentru fiecare român când ea este furată bucată cu bucată și – vorba lui Eminescu – românul este străin în țara lui?!

Vremurile nu sunt sub om, ci omul sub vremuri, cum spune proverbul, și asistăm astăzi la o domnie a dreptei politice, denumit cu emfază Guvernul Meu (sintagmă preluată de la Președintele K. Iohannis), politică convulsivă, lipsită de rațiune, fără nicio orientare și strategie de reformă profundă a societății. Așa se vede din popor şi nu este o iluzie și nicio noutate când aceste idei apar ca revoluţionare și cu ele poporul își exprimă nemulţumirea şi teama pentru ziua de mâine.
De pildă, frământările pentru şefia PNL conduc și aici la discuţii interminabile şi la pesimism, în sensul că se pare cine va lua şefia PNL nu pot fi şi cei mai buni români, în principiu, gândind la caracterul desăvârșit de om politic.

FOTO: Liviu Voiculescu la petrecerea bahică sponsorizată de Sandu Anghel (Bercea Mondialul)

Nu demult, electoratul Oltului a aflat cu stupoare că fostul miliţian Liviu Voiculescu a participat singur la cursa pentru şefia PNL Olt și evident a fost primul care a trecut…. linia de sosire, semn că această organizaţie nu are oameni de valoare care să poată crea și imprima valoare unei strategii de reformă a statului și societății.
Ieri, acest milițian era angrenat în afacerea cu păcanele, afacerile, chipurile, erau pe mâna soţiei acestuia, motiv pentru care a fost trimis și în judecată, iar după demisia din Poliţie(Miliția postrevoluționară), intră în PNL. Numai că ,deşi nu se uscase cerneala de pe cererea de înscriere în PNL, ajunge imediat marele şef.
Confiscarea partidelor de către oameni cu bani şi fără a respecta electoratul, s-a văzut și în trecut la alte partide, cum este și cazul de față văzut de ochiul specialistului.
Însă confiscarea partidelor nu înseamnă o confiscare, așa, a unui birou sau a unei încăperi. Indivizii au confiscat prin puterea politică și instituțiile statului român, administrative și ale puterii judecătorești, pe care le-au transformat în slugi credincioase, dar nu pentru interesele poporului, ci tocmai pentru interesele rețelelor de grupări infracționale.
În cele ce urmează vom explica şi demonstra pe caz tocmai aceste fapte antisociale şi ilegale, pentru că rețele de grupări infracționale acţionează până sus, la cel mai înalt nivel.
Și începem cu o informație recentă privind situația de la IPJ Olt de care acest Liviu Voiculescu nu este străin, se pare, unde a fost locul său de muncă.

Ofițerul Mihai Mihalache, cel care i-a acordat gradul de comisar (ofiţer) soţiei sale prin calitatea de membru în comisia de examinare, este singurul candidat înscris la concursul pentru șefia IPJ Olt, planificat și organizat pentru data de 10 august 2021.

Mihai Mihalache

În loc să fie o adevărată luptă pentru adevăr și dreptate și făptuitorii să fie sancționați, iată că politicul învaţă sluga hoață!
Însă cum poţi să fii tu exemplu de verticalitate și responsabilitate politică când ai fost repetent și nu ai comportamentul de om integru?!

Un caz nefericit pentru societatea SC MARCONF SRL şi pentru reprezentanții săi

În susţinerea tuturor ideilor şi concepţiei despre lipsa statului de drept, ca şi pentru a se demonstra demagogia ce se propagă în structurile politice ale României şi a celor din exterior, este cazul nefericit al SC MARCONF SRL şi a reprezentanţilor săi care dovedesc că tocmai la nivelul Procurorului General al României sunt susţinute grupările infracționale din Parchetele locale și nu mai vorbim de Poliţie unde există corupție fără… mască.

În fapt, pe rolul Parchetului dpl Tribunalul Olt există dosarul penal nr.29/P/2017, constituit prin reunirea unor alte dosare penale ce nu au putut fi soluționate din anul 2015 de către procurori, care, se subînțelege, erau sub comanda mafiei politice din județul Olt, etichetat ca județ roşu.
În cauză sunt plângeri ale unor instituții ANRM (dosar 3968/P/2011), Garda de Mediu (dosar 3658/P/2015), ANAF Slatina, (dosar 1330/P/2016), IPJ (dosar 2857/P/2017) împotriva unor societăți din Piatra Olt, respectiv, SC POND STAR şi SC MARCONF SRL prin care care se invocă existenţa unor infracțiuni, respectiv, de săvârșire a unor fapte ilegale de exploatare minieră fără permis şi licenţă, ca şi de evaziune fiscală, deşi societăţile beneficiază de toate actele legale de înființare a unei ferme piscicole în baza unei autorizaţii de construcţie valabilă şi în prezent și unde executantul are achitate la zi toate obligaţiile instituite de statul român ce decurg din desfăşurarea acestei activităţi care este legală.
Retragerea acordului de mediu (decizia de mediu rămânând valabilă şi în prezent), o metodă ilegală folosită de grupările mafiote pentru a pune în dificultate persona fizică și persoana juridică , nu a însemnat şi retragerea autorizaţiei de construire.
În cele din urmă, ANRM, ca şi judecătorul sindic, ANAF şi ceilalţi creditori ai SC MARCONF SRL, precizează că nu se desfășoară activitate minieră conform Legii 85/2003, contrazicând astfel motivarea plângerilor Gărzii de Mediu şi ale ANAF.
Însă, de curând, în dosarul de fond nr. 29/p/2017 s-a dispus nelegal, fără audierea suspecţilor declarați în cauză, de către procurorul Negrilă Claudiu,un apropiat al oamenilor politici din zonă, suspiciune de corupție, continuarea urmăririi penale şi s-a dispus expertiză fiscală, numind consultant fiscal (se pare că nu este si expert!) pe doamna Ionită Gherghina, verişoara numitului Ioniţă Ion, fost funcționar al ANAF, actual Primar al com Priseaca, cel care împreună cu echipa sa de la ANAF Slatina, a descins ilegal la firmele în cauză sus-menţionate pentru a efectua control dirijat de Mafie şi cu scopul aplicării de sancțiuni nelegale.
Astfel, în perioada 15-29 octombrie 2012, ANAF Slatina prin funcționarii săi, Pârvulescu Paul, Ioniță Ion, Tănase Marius au efectuat un control la SC MARCONF SRL și prin dispozițiile lor au întocmit proces verbal de contravenție și a fost aplicată amendă contravențională în sumă de 20.000 lei şi confiscarea sumei de 1.079.852,58 lei, reprezentând venit obținut „ilegal” în activitatea desfășurată în cauză în perioada 01.10.2011 – 30.06.2012, respectiv și în baza constatării nereale și nelegale din care a rezultat nelegal că societatea ar fi desfășurat activitate ilegală.
În controlul efectuat aceștia au susținut că baza acestor măsuri dispuse o constituie tocmai „desfăşurare de activitate ilegala“ deşi autorizaţia de construcţie este valabilă şi în prezent și implicit că există astfel, asa sustine ilegal ANAF, obligația de a constitui şi vira redevența minieră.
Ori, atât prin ordinul de serviciu, cât mai ales prin Legea Minelor nr.85/2003, lege specială, respectivii inspectori nu au fost abilități să desfășoare control de genul și specificul unei activități autorizate de lege, respectiv, să constate dacă autorizația a fost necesară și utilă unei asemenea activități în cauză.
Legea Minelor nu autorizează ANAF-ul şi organele specializate ale
acestuia pentru un astfel de control, autorizațiile prevăzute de Legea Minelor, respectiv, art. 40 prin rap. La art. 13 din lege nu prevede că ANAF-ul are competenţa de a emite autorizații pentru astfel de activități de exploatări miniere şi implicit de concesionare a terenurilor care se concesionează sau care se dau în exploatare autorității/ instituției publice în cauză.

Pentru a se stabili adevărul și pentru a scoate din joc grupările infracționale din teritoriu, în speță, din Olt, s-a formulat cerere /plângere de strămutarte şi implicit plângere împotriva tuturor măsurilor dispuse ilegal de Procurorul de caz Negrilă şi de poliţistul care are în sarcină tocmai soluţionarea acestui dosar 29/P/2017, de fapt un complex de cauze (dosare) mai vechi.
Tergiversarea acestor dosare au avut scopul de a nu se soluţiona în temeiul legii cauzele pentru care în unele dintre ele nu există plângere, ci uneori se face menţiunea că a existat sesizarea din oficiu fără a descrie cum s-a procedat și care au fost de fapt împrejurările acestei situații de începere a unei urmăriri penale.
În cauză, după ce s-a făcut plângerea la Procurorul General al României la data de 12.07.2021, aceasta a fost transmisă spre stiință și Prim procurorului Anca Anuţa de la Parchetul dpl Tribunalul Olt, iar acest Prim procuror a dispus nelegal (nefiind îndrituit și sesizat legal cu soluționarea unei asemenea plângeri!) prin ordonanță respingerea plângerii.
Acesta este încă un motiv obiectiv pentru a sesiza tuturor cu privire la toate aceste aspecte și a demonstra faptele săvârșite de către toți aceşti funcţionari ai statului, organe de urmărire penală care nesocotesc drepturile legale ale persoanelor în cauză și distrug orice activitate legală desfășurată legal pe baza unei autorizații de construcții motivat de ei ilegal că anumite avize şi acorduri au fost retrase, în speță, de Garda de Mediu, fapte de incitare la represiune nedreaptă de către aceste grupări infracționale care se află în spatele actiunilor penale şi sunt autorii morali de instigare pentru a dispune aceste măsuri iresponsabile și nelegale de către organele de urmărire penală.

Cu privire la activitatea Parchetului, delegarea în continuare a numitei Anca Anuța ca prim procuror a Parchetului dpl Tribunalul Olt este o măsură abuzivă a autorităților superioare și constituie un impediment, în speță, pentru reprezentantii SC MARCONF SRL, dar și pentru alți cetățeni, pentru că nu se poate aplica și respecta legea, ca și drepturile persoanelor în cauză.

Anca Anuţa

În fapt, această persoană Anca Anuța a fost ani la rândul Prim procuror la Parchetul dpl Judecătoria Slatina ca, mai apoi, să fie Prim procuror al Parchetului dpl Tribunalului Olt.
Explicație există pentru toate aceste situații și poate să fie considerată cea mai concludentă probă a lipsei unui stat de drept care duce în final la îngrădirea și încălcarea drepturilor persoanelor, fizice sau juridice, cum este cazul reprezentanților SC MARCONF SRL (şi, cu siguranță, a altor persoane – câți or mai fi, doamne?!) și favorizarea infractorilor, crearea unui climat de infracționalitate în zonă.
Se poate constata astfel faptul că nu există nicio autoritate competentă și de bună credință să sancționeze faptele penale ale unor infractori din instituțiile statului roman, în mod special magistrați,care distrug omul, iar… legarea de glie a cetățeanului prin estomparea oricăror căi și mijloare de intervenţie a organelor superioare ale statului român (vezi Legea accelerării proceselor -una dintre legi- o absurditate, dar şi principalul mijloc de apărare a infractorilor!), sunt alte cauze ale întemeierii/ producerii,menținerii și favorizării climatului de infracționalitate şi, implicit, a infractorilor cu participarea magistraților, membrii prin aderarea lor, sub această formă, la aceste grupări infracţionale, cum de altfel a fost demonstrația ce a fost făcută de DNA și SRI prin colaborarea lor perfectă în trecutul nu prea îndepărtat, estompată de mafia existentă la nivel central care a permis înlăturarea din dosarele penale, fără verificare, a tuturor acelor probe incriminatorii, concepute și susținute de aceste instituții de prim rang și, evident, achitarea infractorilor dovediţi. Iată ce modalitate s-a găsit pentru a menţine infracționalitatea!
Dar, în cazul acesta, existența unor asemenea șefi iresponsabili ai unor instituții de forță, cum este acest caz al Prim Procurorului Anca Anuţa, duce inevitabil la compromiterea tuturor acestor eforturi de a se apăra persoanele împotriva infractorilor.
Însă această persoană, Anca Anuța este soția unui controversat om de afaceri care prin poziția sa, de bunăstare economică, ce obține profit imens (estimez personal cu multe zerouri în Euro!) poate fi, indiciu rezonabil, sursa unor decizii abuzive ale autorităților care nu apreciază real activitatea desfășurată de această persoană și, în general, nu rezolvă cazul tuturor magistraților reclamați, în sensul de a se lua măsurile legale de înlăturare din funcție și de inculpare a acestora, după caz.
Afacerile familiei Anuţa sunt, cum precizam mai sus,sunt indicii rezonabile că aparțin anumitor grupări infracționale ce distrug persoanele în cauză, SC MARCONF SRL și reprezentanții săi.
Legăturile cu mediul politic din zonă, în special al PSD-ului, dar se pare şi al PNL-ului, unul inflamat infracțional, fără de care se pare nu putea ocupa aceste functii, este încă o dovadă că această persoană, Anca Anuţa nu constituie un model de magistrat care, mai presus de toate, poate să ocupe o asemenea funcţie, cum dovedesc pe caz, respectiv, în cazul SC MARCONF SRL, pentru că ani la rândul s-a ignorat orice lege şi procedură, favorizând infractorii ANAF cu sprijinul procurorilor și polițiștilor. O dovadă a situaţiei periculoase şi de complicitate a politicului, ce a generat climatul de infracționalitate din zonă, o reprezintă informaţiile mass media.


PRESA:
Firmele din agricultură supervizate de „baronul roşu” Paul Stănescu, în vizorul DNA

Presa: Accidentul cu Toyota: Preşedintele PSD Slatina, Marius Oprescu, si un medic de la Spitalul Judeţean Olt, urmăriţi penal

PRESA: Senatorul „păcănelelor” Liviu Voiculescu, judecat pentru aderare la un grup infracțional organizat, verifică acum activitatea SIE

Liviu Voiculescu împreuna cu Ludovic Orban


PRESA: Afaceri la restaurant puse la cale de lideri PSD Marius Iancu şi Florinel Barbu


Parlamentarii din Olt – artizanii ingineriilor financiare de furt al banului public şi de distrugere al mediului de afaceri.

Gravele fapte penale ale magistraţilor procurori sunt dovedite nu numai în acest dosar 29/p/2017, ci şi în alte dosare.

Plângerile motivate şi probate adresate Procurorului General de către reprezentanţii SC MARCONF SRL, ca şi de către marea majoritate a cetăţenilor, au fost respinse în trecut, dovadă colaborarea cu structurile mafiote locale.
Infracţionalitatea din structurile Parchetului, până la Cabinetul Procurorului General, este dovedită cu, în speță, cazul relatat de Procurorul Eugen Iacobescu, fără nicio consecință pentru gruparea infracțională, caz mediatizat de televiziunile centrale.

Procurorul Eugen Iacobescu (stânga), Bercea Mondialul (dreapta)

Acesta spunea că s-a primit ordinul de preluare a dosarului făptuitorului Bercea Mondialul de la acest procuror prin intervenţia directă şi nemijlocită a Prim Procurorului de atunci Chiriță Otilia, ordin venit chiar de la Cabinetul Procurorului General, pe atunci Laura Codruţa Kovesi.
Prim Procurorul Otilia Chiriţă a avut intervenţii şi în cazul lui Marius Oprescu pentru a-l ajuta pe acesta în cauza privind accidentul rutier produs de acesta şi soldat cu uciderea premeditată a unui om.

Marius Oprescu şi Vali Ţiţirigă
Daniel Iancu

Un alt exemplu al modului în care sunt protejate grupările infracționale, este cel al grupării infracționale de la Olt în care anumite persoane din anturajul liderului local Oprescu Marius, respectiv, Daniel Iancu, primarul comunei Valea Mare, fratele deputatului PSD, Marius Iancu, Vali Titirigă şi Mircea Ungureanu, acuzate de către Parchetul dpl Tribunalul Bucureşti prin reţinerea şi formularea unor cereri de arestare, dar, stupoare, dosarul 2468/p/2015, după cca 6 ani, este încă în faza de urmărire penală și evident nu s-a întamplat nimic pentru că relaţiile politice şi de afaceri – indicii rezonabile ale faptelor de corupţie – au determinat această situaţie.
Însă toate aceste situații iresponsabile şi ilegale comise de magistrați în principal, atestă faptul că structurile locale de urmărire penală sunt inerte și favorizează infractorii, corupţie fără… mască, prin cârdășia de interese în reţele de grupări infracționale până la Procurorul General al României, dar și cu magistraţii de la instanţele teritoriale,pe de o parte, ca de altfel, pe de altă parte, şi cu structurile politice din Parlamentul şi Guvernul României, demonstrație a faptelor de corupție.

,,Ştefane, Măria ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las’ arhimandritului
Toată grija schitului,
Lasă grija sfinţilor
În sama părinţilor,

Clopotele să le tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,
Doar s-a-ndura Dumnezeu,
Ca să-ţi mântui neamul tău!”
M Eminescu

Ziarul liga dreptăţii