Încălcarea drepturilor omului cinstit şi favorizarea infractorilor, exemple ale conduitei iresponsabile ale magistraţilor din instituţiile justiţiei din judeţul Olt.

Pe rolul Parchetului dpl Tribunalul Olt există dosarul penal nr.29/P/2017, constituit prin reunirea unor alte dosare penale ce nu au putut fi soluționate din anul 2015 de către procurori, care, se subînțelege, erau sub comanda mafiei politice din județul Olt, etichetat ca județ rosu.
În cauză sunt plângeri ale unor instituții ANRM (dosar 3968/P/2011), Garda de Mediu (dosar 3658/P/2015), ANAF Slatina, (dosar 1330/P/2016), IPJ (dosar 2857/P/2017) împotriva unor societăți din Piatra Olt, respectiv, SC POND STAR şi SC MARCONF SRL prin care care se invocă existenţa ilegalități privind săvârșirea unor fapte ilegale de exploatare minieră fără permis şi licenţă, ca şi de evaziune fiscal, deşi societăţile beneficiază de toate actele legale de înființare a unei ferme piscicole în baza unei autorizaţii de construcţie valabilă şi în prezent și unde executantul are achitate la zi toate obligaţiile ce decurg din desfăşurarea acestei activităţi legale.
Retragerea acordului de mediu (decizia de mediu rămânând valabilă şi în prezent), o metodă folosită de grupările mafiote, nu a însemnat şi retragerea autorizaţiei de construire.
În cele din urmă, ANRM, ca şi judecătorul sindic, ANAF şi ceilalţi creditori ai SC MARCONF SRL, precizează că nu se desfășoară activitate minieră conform Legii 85/2003, contrazicând astfel motivarea plângerilor Gărzii de Mediu şi ale ANAF.
Însă de curând în dosarul de fond nr. 29/p/2017 s-a dispus nelegal, fără audierea suspecţilor declarați în cauză, de către procurorul Negrilă Claudiu, un apropiat al oamenilor politici din zonă, suspiciune de corupție, continuarea urmăririi penale şi s-a dispus expertiză fiscală, numind consultant fiscal o doamnă, verişoara numitului Ioniţă Ion, fost funcționar al ANAF, actual Primar al comunei Priseaca, cel care împreună cu echipa sa de la ANAF Slatina, a descins la firmele în cauză sus-menţionate pentru a efectua control dirijat de Mafie şi cu scopul aplicării de sancțiuni nelegale.
Astfel, în perioada 15-29 octombrie 2012, ANAF Slatina prin funcționarii săi, Pârvulescu Paul, Ioniță Ion, Tănase Marius au efectuat un control la SC MARCONF SRL și prin dispozițiile lor, respectiv, proces verbal de contravenție a fost aplicată amendă contravențională în sumă de 20.000 lei şi confiscarea sumei de 1.079.852,58 lei, reprezentând venit obținut „ilegal” în activitatea desfășurată în cauză în perioada 01.10.2011- 30.06.2012, respectiv și în baza constatării nereale și nelegale din care a rezultat nelegal că societatea ar fi desfășurat activitate ilegală.
În controlul efectuat aceștia au susținut că baza acestor măsuri dispuse o constituie tocmai „desfăşurare de activitate ilegala“ deşi autorizaţia de construcţie este valabilă şi în prezent și implicit că există astfel obligația de a constitui şi vira redevența minieră.
Ori, atât prin ordinul de serviciu, cât mai ales prin Legea Minelor nr.85/2003, lege specială, respectivii inspectori nu au fost abilitați să desfășoare control de genul și specificul unei activități autorizate de lege, respectiv, să constate dacă autorizația a fost necesară și utilă unei asemenea activități în cauză.
Legea Minelor nu autorizează ANAF-ul şi organele specializate ale
acestuia pentru un astfel de control, autorizațiile prevăzute de Legea Minelor, respectiv, art. 40 prin rap. La art. 13 din lege nu prevede că ANAF-ul are competenţa de a emite autorizații pentru astfel de activități de exploatări miniere şi implicit de concesionare a terenurilor care se concesionează sau care se dau în exploatare autorității/ instituției publice în cauză.
Este drept că aceștia aveau dreptul de a stabili evidențierea, declararea și virarea redevenței miniere, dar numai dacă exista o asemenea activitate declarată și autorizată în cauză de organul competent, altul decât ANAF, și care presupunea stabilirea listei perimetrelor de exploatare, acordarea unei licențe, concesionarea terenului în cauză, stabilit în aceste condiții și, nu în ultimă instanță, stabilirea de taxe, redevenţe şi tarife, ceea ce nu era cazul.
S-a depus plângere şi împotriva acestor funcționari, dar, după procedeul Mafiei judiciare, de soluționare Parchetul nu are niciun gând, cu atât mai puțin să aplice legea în spiritul adevărului.
În cauză, procurorul Negrilă Claudiu nu are de gând să țină seama de autoritate de lucru judecat în raport cu ordonanțele procurorilor, Calusaru Marin în dosarul 3968/P/2011, al Parchetului dpl Tribunalul Olt, Lia Sorin în dosarul 1649/p/2014 al Parchetului dpl Judecătoria Slatina și al procurorului Aspra Adrian în dosarul nr. 483/p/2014 al Parchetului dpl Tribunalul Olt rămase definitive.
Reprezentanții societăților în cauză acuzate prin toate aceste plângeri au făcut nenumărate sesizări la rândul lor pentru a se contesta durata procesului penal, acțiuni ce au fost respinse în totalitate pe diferite motivări nelegale de către instanțele de la Olt, rod al colaborărilor infracţionale cu grupările infracționale care determină magistrații să facă aceste fapte.
În speță, s-a invocat în repetate rânduri nu numai tergiversarea soluționării acțiunilor penale din aceste dosare penale, dar și că acestea nu există în materialitatea lor, respectiv dosarele constitutive 3658/P/2015, 1330/P/2016, 2857/P/2017 şi reunite după precizările Parchetului în dosarul 29/P/2017.
În multele sale acțiuni reprezentantul SC MARCONF SRL a fost amendat de instanța judecătoriei Slatina, mai ales de judecătorii Chircuşi Cătălin şi Mogoşanu Elena Luiza, pe motiv că a insistat să se constatate tergiversarea soluționării cauzelor, revenind periodic cu aceste acțiuni.
Instanțele au procedat de această manieră pentru a se distruge fiinţa omului în cauză.

Foto-participare ilegală la grevă/proteste a judecătorilor Mogoşanu Elena Luiza şi Chircuşi Nicolae alături de colegii lor

Un caz aparte prin care demonstrezi crima împotriva unui om, justiţiabil în cauză, este magistratul Mogoşanu Elena Luiza, cea care anterior a fost polițist, dar şi cea care a protestat illegal pe scările instituției Judecătoriei Slatina pentru independența sa, iată, infracțională.
Nu îţi vine să crezi, ca om normal şi cunoscător al procedurilor penale, că un asemenea judecător, necompetent prin atribuțiile sale şi raportat la dispozițiile legale privind competența instanței, să se declare necompetent, apoi să trimită cauza spre soluționare instanței superioare, respectiv, Tribunalului Olt, dar, în același timp, să aplice amenzi şi cheltuieli judiciare justiţiabilului, reprezentantul societăţii în cauză. Toate plângerile adresate organelor în drept, superioare şi competente pentru soluționarea acestora, CSM, Procuror General, Presedinte K. Iohannis, nu au primit rezolvarea legală, judecătorul fiind menținut în funcție, deși există astfel motiv de excludere din magistratură pentru aplicarea incorectă a dispozițiilor legale, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție.
Iată, fresca corupției din Instanțele şi Parchetele de la Olt!
Va urma
„Dă-mi chipul tău, granit senin,
dă-mi duhul tău, senină iarbă,
în ne-mpăcatul meu destin
nici un tumult să nu mai fiarbă!” Radu Gir

Ziarul liga dreptăţii