La nivelul județului Olt, instituții cu atribuții importante în scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol se fac vinovate de comiterea unor falsuri grosolane în înscrisuri oficiale, în scopul denaturării realității și obținerii de foloase necuvenite pentru firmele controlate, prin interpuși, de Marius Oprescu, președintele CJ Olt. În acest sens, unor terenuri situate în extravilanul orașului Piatra Olt le-a fost modificată, de curând, categoria de folosință, după ce ani de-a rândul au fost exploatate pentru balast. Însă această șmecherie n-ar fi fost posibilă fără complicitatea unor instituții cu atribuții în acest domeniu din județ. Astfel, un rol important în mistificarea datelor problemei îl are OSPA Olt (Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice). Cu sediul în orașul Scornicești, la OSPA Olt, instituție subordonată Direcției Agricole Olt, din 2012, director este Constantin Rotea, fratele primarului de la Vitomirești. Constantin Rotea a fost impus pe funcție de baronul PSD de Olt, de Paul Stănescu. Rotea de la OSPA este implicat până peste cap în toate aceste matrapazlâcuri legate de schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din județul Olt. Pe multe dintre ele funcționează acum doar balastiere. Este cazul balastierelor de la Piatra Olt și Slătioara. Despre balastierele de la Slătioara vom vorbi cât de curând! Potrivit procedurii, orice schimbare de categorie de folosință sau scoatere definitivă din circuitul agricol se face în baza unui studiu pedologic și agrochimic întocmit de oficiul de studii pedologice din zona în care se află terenul pentru care se solicită schimbarea. În cazul dat este vorba de instituția controlată de Constantin Rotea, de OSPA OLT. După efectuarea studiului, dosarul cu expertiza întocmită de cei de la OSPA OLT se depune la Direcția Județeană pentru Agricultură Olt, în vederea aprobării. În limitele conferite de lege, până la limita suprafeței de 1 ha, DAJ OLT aprobă sau respinge această modificare. Când este depășită limita impusă, factorul de decizie devine MADR, prin structurile specializate din cadrul ministerului. Potrivit Legii nr. 18/199 privind fondul funciar, orice schimbare de categorie de folosință trebuie declarată, în termen de 30 de zile, la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, sub sancțiunea unei amenzi sau a răspunderii penale. În concluzie, toate modificările survenite asupra unui teren trebuie să se regăsească în arhiva Oficiilor de Cadastru și Publicitate Imobiliară din zonele respective. Din informațiile pe care le deținem, rezultă că OCPI OLT a denaturat, în mod deliberat, realitatea în ce privește categoriile de folosință ale unor terenuri deținute pe raza Piatra Olt de firmele CFM INVESTIȚII și MINERALPORT SRL, societăți controlate de președintele CJ OLT. De exemplu, în Tarlaua 135, Parcela 2, situată în extravilanul orașului Piatra Olt, unde CFM INVESTIȚII deține 40 de ha, din înscrisurile celor de la OCPI OLT reiese că o parte din cele 40 ha, adică 14 ha, sunt acum acoperite de ape și de ape cu stuf. Inițial, suprafața respectivă fusese înregistrată la OCPI OLT cu categoria de folosință: teren arabil. În situația dată, când și în baza căror documente au fost făcute aceste modificări? În baza documentației întocmite de OSPA OLT? Intervievați, cei de la DAJ OLT neagă că au informații legate despre o astfel de modificare a categoriei de folosință. În cazul dat, cine minte? OCPI OLT, DAJ OLT sau OSPA OLT? Dacă OSPA OLT n-a întocmit niciun studiu pedologic, iar cei de la DAJ OLT susțin în continuare că n-au vreo legătură sau habar despre o astfel de modificare, atunci cum de a eliberat Primăria Piatra Olt Adeverința nr.12743 din 16.02.2021, document care a stat la baza acestei modificări? Rezultă că OCPI OLT și-a permis să facă această modificare doar în baza unei adeverințe eliberate de Primăria Piatra Olt?! Grav, foarte grav, deoarece Primăria Piatra Olt nu are atribuții în acest sens, cu atât mai mult OCPI OLT, ci doar DAJ OLT și MADR! În situația dată, abuzul în serviciu a fost comis chiar de cumnatul președintelui CJ Olt, Nicușor Rada, edilul orașului Piatra Olt, cu complicitatea celor de la OCPI OLT. O explicație pentru comiterea acestor ilegalități în serie există! Firmele CFM INVESTIȚII și MINERALPORT SRL, de-a lungul timpului, au exploatat masiv terenurile deținute în zonă, în vederea extragerii și comercializării balastului, operațiuni care au lăsat în urmă cavități adânci, de peste 20 de metri. Deși cumnatul președintelui CJ OLT susține că la baza intervențiilor în zonă au stat autorizații de construire, acestea, dacă au existat, au fost eliberate cu încălcarea normelor legale. Potrivit celor de la DJA OLT, rezultă că Primăria Piatra Olt nu era îndreptățită să elibereze astfel de autorizații, atâta timp cât terenurile în cauză niciodată n-au fost scoase din circuitul agricol, o condiție de fond pentru eliberarea unor astfel de documente. Așadar, suntem puși în fața unor falsuri și ilegalități comise în cascadă de instituții importante din județul Olt, fapte extrem de grave, cu impact major asupra imaginii și credibilității activității acestora. În tarlaua 125, Parcela 1,2, unde deține 12 ha, MINERALPORT are trecut în cartea funciară categoria de folosință: curți și construcții, o altă minciună gogonată. De asemenea, în Tarlaua 135, Parcela 1, din cele 41 de ha deținute, 13 ha apar în evidențele OCPI OLT ca terenuri acoperite de ape. În Tarlaua 136, unde deține teren și președintele CJ Olt, Marius Oprescu, prin FERMA VECHE SRL, dar și directorul OLT DRUM SA, istoria se repetă. Un alt fals grosolan a fost comis și în data de 8 mai 2020, cu prilejul eliberării Autorizației de Construire nr. 32, de către președintele CJ Olt, pentru modernizarea infrastructurii secundare deținute de OUAI FERMA OLT. Organizația este condusă de consilierul județean Adrian Iordache, omul de încredere al președintelui CJ Olt. Investiția, în valoare de 1 milion de euro, este derulată în zonă cu fonduri europene. Cum a fost posibilă eliberarea acestei autorizații de construire, dacă Tarlalele125, 134, 135 și 136, potrivit informațiilor de la OCPI OLT și a adeverințelor eliberate de Primăria Piatra Olt, bălteau, fiind acoperite, în mare parte, de ape și stuf? Sau poate că la vremea respectivă, la CJ OLT, în dosarul de autorizare, fuseseră aduse alte documente de la OCPI OLT, din care rezulta că întreaga suprafață deținea statutul de teren arabil. Fals sau adevărat?

Ziarul liga dreptăţii