Lupta anticorupție numai prinde viteză, motorul a fost… gripat!
Situația critică din România în lupta anticorupție este tot mai mult abordată de foarte mulți cetățeni, dar şi ONG care s-au preocupat tot timpul de marile probleme ale justiției, dar, mai ales, ale cetățenilor României de foarte mult timp și mai ales acum, după ce au venit la putere partidele de drepta care nu de mult au incriminant PSD și-au promis că va fi raiul după constituirea Guvernului Meu şi va curge dreptatea prin… șanțuri.
Dar faptele rele nu au fost nicidecum eradicate, Justitia cea fără rațiune a prins curaj și a încheiat dosarele marilor corupți cu victoria categorică a corupților după decapitarea DNA şi SRI, dar şi de a îndolia tot mereu cetățenii României, ducând gogorița independenţei şi imparţialităţii magistratului, fundația statului de drept.
Numai că toate caracterele mârșave ale unor magistrați au fost cele care au constituit grupări infracționale în Justiția română și-au dus la distrugerea încrederii populației în statul de drept român şi implicit în justiţie.
La ora actuală se duce o luptă dârză pentru distrugerea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție care, pe de o parte, nu este pe placul cetățeanului de rând, victimă a grupărilor de infractori și din această cauză nu o poate accepta din moment ce aceasta a fost o mare făcătură, nefiind instituția care să se ocupe de plângerile lui şi de grupările infracționale din Justiţie, iar, pe de altă parte, nu se poate spune că actuala coaliţie de dreapta a Guvernului Meu are intenţia de a eradica corupția chiar şi după desființarea acestei Secții mult hulite.
În tot acest context, se pot observa demersurile celor mai influenți oameni de a semnala inexistenţa statului de drept român, dar şi protecţia grupărilor infracționale din justitie, ocrotite de oamenii politici din UE care nu-i interesează sau nu pricep situația de criminalitate organizată din statul român.

Iohannis: Și eu am așteptarea ca lupta anticorupție să prindă viteză.

Redăm un caz nefericit de abuz al autorităților contra SC MARCONF SRL de către ANAF şi în complicitate cu magistrații Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.
În fapt, în perioada 15-29 octombrie 2012 ANAF Slatina prin funcționarii săi, au efectuat un control la SC MARCONF SRL și prin dispozițiile lor, respectiv, proces verbal de contravenție a fost aplicată amenda contravențională în suma de 20.000 lei şi confiscarea sumei de 1.079.852,58 lei, reprezentând profitul obținut din activitatea desfășurată în cauză în perioada 01.10.2011- 30.06.2012, respectiv și în baza constatării nereale și nelegale că societatea a desfășurat activitate minieră în cauză.

Fapta nelegală a acestor funcţionari constă în depășirea limitelor de competență admise și prevăzute de ordinul de serviciu și de lege, respectiv, pentru că nu aveau competenţă să verifice și să se pronunțe privind autorizarea, licența, concesionarea terenurilor și stabilirea taxelor şi redevențelor, aceste atribuții fiind de competența altei autorităţi, respectiv, ANRM (Agenția Națională pentru Resurse Minerale).
Competența legală a ANAF ar fi fost doar verificarea după stabilirea prin contract a legalității acestor redevenţe şi taxe/tarife și implicit virarea impozitelor către bugetul de stat.
În fapt, prin ordinul de serviciu pe care l-au avut acești inspectori au depășit competențele, instituțională şi legală, pentru care au primit dispoziție de control, respectiv, evidențierea, declararea și virarea redevenței miniere.
În controlul efectuat aceștia au susținut că baza acestor măsuri dispuse o constituie tocmai lipsa autorizaţiei de exploatare minieră și implicit că există astfel obligația de a constitui şi vira redevența minieră.
Ori, atât prin ordinul de serviciu, cât mai ales prin Legea Minelor nr.85/2003- lege specială, respectivii inspectori nu au fost abilități să desfășoare control de genul și specificul unei activități autorizate de lege, respectiv, să constate dacă autorizația a fost necesară și utilă unei asemenea activități în cauză.
Legea Minelor nu autorizează ANAF-ul şi organele specializate ale acestuia pentru un astfel control, autorizațiile prev. de Legea Minelor, respectiv, art. 40 prin rap. La art. 13 din lege nu prevede că ANAF-ul are competenţa de a emite autorizații pentru astfel de activități de exploatări miniere şi implicit de concesionare a terenurilor care se concesionează sau care se dau în exploatare autorității/ instituției publice în cauză.
Este drept că aceștia aveau dreptul de a stabili evidențierea, declararea și virarea redevenței miniere, dar numai dacă exista o asemenea activitate declarată și autorizată în cauză de organul competent, altul decât ANAF, și care presupunea stabilirea listei perimetrelor de exploatare, acordarea unei licențe, concesionarea terenului în cauză, stabilit în aceste condiții și, nu în ultimă instanță, stabilirea de taxe, redevenţe şi tarife, ceea ce nu era cazul.
Activitatea desfășurată de SC MARCONF SRL a avut o altă destinație economică decât cea de exploatare, ci una de execuție pentru fermă piscicolă cu autorizaţie de construcţie,documentaţie și amplasament pus la dispoziție de SC POND STAR GMT SRL ce nu era supusă dispozițiilor şi prevederilor Legii 85/2005, legea minelor.
Nu a fost luat în considerație nici un alt act de urmarire penală, în speță, ordonanța unui procuror.
În cauză, s-a efectuat controlul legalității activității de execuție sus-menționate a SC MARCONF SRL şi, implicit, a îndepliniri condiţiilor de legalitate de către Parchetul dpl Judecătoria Slatina prin soluționarea plângerii depusă de autoritatea competentă, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, considerând că nu a fost întemeiată și legală acuzația formulată în cauză, motiv de clasare.
Nerespectarea Ordonanţei procurorului definitivă de către ANAF şi funcționarii săi, făptuitorii în cauză constituie de asemenea faptă penală, faptă asimilată faptelor de corupție prin schimbarea în fals, cu intenție și scop infracțional, a obiectului activității desfășurate pentru a permite și justifica acțiunea ilegală de sancționare și confiscare a veniturilor realizate. În multiplele plângeri s-au precizat aceste aspecte dar surdul şi mutul din instituțiile Statului român, şi implicit ale puterii judecătoreşti, au făcut alianță… antidemocratică.
Mai mult, prin ordonanța procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt şi sub directă coordonare a Prim Procurorului detestat de mai toţi justițiabili, victime ale acestuia, s-a stabilit continuarea cercetărilor ce s-au intins pe aprope 10 ani, fapt ce atestă încă o dată abuzurile acestor magistrați împotriva cărora trebuia să fie luate măsuri legale de excludere din magistratură.
Comparativ şi antagonic, publicațiile locale au precizat abuzurile autorităților în cazul similar, ca lucrări efectuate în zonă, a firmelor politicienilor PSD în complicitate cu autoritățile din zonă ce le-au adus milioane de euro fără a fi impozitaţi şi fără intervenția ANAF ca în cazul SC MARCONF SRL, în care un rol important îl are tocmai Marius Oprescu, președintele PSD şi oamenii lui de încredere şi afaceri ilegale.
Publicațiile din zonă au precizat că ilegalitățile legate de emiterea unor autorizații firmelor oamenilor de încredere şi afaceri apropiaţii lui Marius Oprescu, Președintele PSD, au constat în faptul că hârtiile respective au fost eliberate pentru efectuarea de lucrări în tarlalele T125, T126, T132, T133, T134, T135, însă fără scoaterea acestora din circuitul agricol.
Un lucru extrem de grav! Ani de-a rândul aici s-a excavat, s-a extras balastul, materie primă care a adus milioane de euro în conturile acestei grupări.

În prezent întreaga zonă este plină de lacuri, pe care acum gruparea vrea să le astupe, în disperare de cauză, pentru a ascunde urmele jafului produs. La peste 10 milioane de euro s-ar ridica suma evaziunii fiscale produse de această grupare. Însă acest prejudiciu adus Statului Român n-ar fi fost posibil fără complicitatea oamenilor din sistem, de la Prefectură, Garda de Mediu, ANTIFRAUDĂ, Inspectoratul de Stat în Construcții, IPJ Olt. Pentru a înțelege dimensiunea și tupeul acestei grupări, trebuie consemnat aici și faptul că pe tarlalele respective, pline de ochiuri cu apă, în 2019, era înființat, cu complicitatea celor de la ANIF Olt, OUAI FERMA OLT, organizație al cărei președinte este consilierul județean PSD, Adrian Iordache.
La scurt timp de la înființare, în 2020, OUAI FERMA OLT depunea și obținea 1 milion de euro, fonduri nerambursabile, pe submăsura 4.3, fonduri derulate prin AFIR, instituție condusă la acea vreme de Adrian Chesnoiu, fost lucrător MAI, în prezent deputat din partea Organizației PSD Olt. Practic, acest OUAI a luat ființă peste niște suprafețe care deja fuseseră exploatate intens, în baza unor autorizații de construire emise illegal.
Plângerile adresate Parchetului şi IPJ Olt, ca şi organelor superioare ale acestora nu au primit nicio rezolvare, dovadă, cum spune proverbul, pentru unii mumă, pentru alţii ciumă.
Comparaţia demonstrează crima organizată din Justiţia română şi din poliție.
Însă evidențierea acestor cazuri nu poate fi realizată pe deplin dacă nu am demonstra crima produsă de funcționarii statului român, mai ales de magistrați, dacă nu aducem în discuţie şi informarea opiniei publice şi alte cazuri extreme de prejudiciere a cetățenilor români, oameni simpli, care au avut de suferit în urma abuzurilor magistraților români.

Un caz deosebit este al numitului Mihaila Marian din Bălteni Olt care a fost victima magistraților de la Olt ce au stabilit o pensie de întretine pentru fiul, precizat de el ca nelegitim, dintr-o altă relație, fără a se ţine seama de veniturile sale, de fapt de inexistenţa veniturilor sale precizate chiar în motivele de apel și apoi într-o contestaţie în anulare la Tribunalul Olt.

Legea nu a fost respectată de magistrații Judecătoriei Slatina și Tribunalului Olt care l-au făcut victimă sigură al represiunilor care se vor abate asupra lui pentru că i-au stabilit nelegal pensia de întreținere la valoarea salariului minim pe economie şi care nu este prevăzută de dispozițiile art.529 şi urm. Cod civil.
Însă acest om amărât nu are cum să realizeze aceste venituri din motivele sale persoanele și care nu au fost reţinute de instanță din rea-credință.
Toate aceste situații trebuie să fie rezolvate prin excluderea din magistratură a tuturor acestor indivizi fără Dumnezeu.

Dar cine să o facă? Victimele nu sunt şi în preocupările GUVERNULUI MEU!

„Voi n-aţi plâns în palme, fierbinte,
străpunşi de cuțitul trădării.
Sub cer fără stele, în drum spre morminte,
voi n-ați dus povara durerilor sfinte
spre slava şi binele țării.” Radu Gir

Ziarul Liga Dreptăţii