Magistratul infectat cu microbul corupției a încălcat drepturile poporului român profitând de indiferența marilor puteri euro- atlantice.
Societatea totalitară comunistă a presupus şi mobilizarea maselor largi populare după ideologia lor care a presupus să elimine orice altă opoziţie si, în consecință, orice abordare diferită a problemelor societății. Însă transformarea prin Revoluție a societății românești a generat o altă molimă socială.
Pofta de îmbogățire pe orice cale, rod al caracterului stricat al omului nou postrevoluționar, boală şi a funcţionarului public român din această perioadă, poate fi cauza dezastrului societății românești care trebuie privită ca o societate de tip sclavagist pentru că a generat nefiresc polarizarea societății, în bogați şi săraci, dar și existența statului de …..clan.

Egalitatea de șanse, de drepturi şi libertăți cetățenești este inexistentă în România şi se poate constata că actuala coaliţie de la PUTERE nu ia taurul de coarne şi nu se implică într-o reformă de fond a societății, concluzie care duce la dovedirea lipsei de calitate a clasei politice.
În tot acest răstimp de la alegerile parlamentare, se poate observa că nu sunt schimbări majore care să satisfacă poporul român, cel care a sperat și a dorit respectarea drepturilor şi libertăților naturale ale omului, în general, potrivit Declarației Universale a Drepturilor Omului care, în preambulul său, prevede: ,,Considerînd că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume”
În acest context, este legitimă lupta hotărâtă a poporului român de a distruge mafia și metodele de îmbogățire ale funcționarilor statului român prin corupție.
Recentele evenimente care au sensibilizat opinia publică din România au demonstrat că România nu are stat de drept și este locul unde totul este posibil, raiul tuturor răufăcătorilor care îşi desfășoară și experimentează arsenalul hoțiilor şi criminalităţilor pentru a obține profit.
Împușcarea ursului Arthur, indiciu al unor acte de corupție săvârșite de funcționarii statului român, a demonstrat că omul de orice origine poate comite fapte de corupție în tendința lui de a obține profit și că acestea nu pot fi considerate izolate, doar pentru o societate, ca a noastră, ele sunt boli sociale ale Universului.

Instituțiile statului român au fost și sunt lipsite de aplombul competenţei şi profesionalismului și nu reprezintă siguranță pentru cetățeanul român.
Dacă ne reamintim prăbusirea avionului condus Adrian Iovan, exemplu al lipsei de profesionalism şi competenţă al funcţionarilor statului român,s/a demonstrat că instituțiile statului nu au putut localiza şi interveni în cel mai scurt timp pentru salvarea victimelor, dovadă că statul român nu are instituții şi funcționari corespunzători pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, rod al corupției generalizate matunci cand se ocupă posturille din instituții, ca şi lipsa controlului de specialitate în toate aceste instituții de către functionarii superiori.
Un alt caz întâmplat recent, a fost asasinarea omului de afaceri Ioan Crisan, caz care relevă primitivismul statului român pentru prevenirea actelor de terorism.

Despre actele de corupție putem să vorbim cu date directe de la organele de urmărire penală sau de la instanțele de judecată, demonstrând că polițiștii, ca şi magistrații, au mentalitatea omului cuprins de aburii puterii, iar în acest context nesocotesc și încalcă drepturile şi demnitatea oamenilor ca niște infractori.
Vorba lui Nea Mărin: „mă, când vă crapă capul să ne dați şi nouă o țandără!”
Însă se pune întrebarea: acesta este un fenomen ce a cuprins toate structurile şi toți funcționarii statului român?!
Acest lucru nu se poate spune categoric, dar cele mai venale cazuri de implicare a magistraților şi polițiștilor în acte de corupție nesoluționate de instituțiile centrale, pot fi exemple ale acestui fenomen.
În tot acest context nefavorabil pentru poporul român, bugetul este dirijat spre acești funcționari de lux ai statului român, chipurile, pentru a nu fi corupți, însă ei au altă mentalitate: se cred mai presus de Dumnezeu şi de poporul din care şi ei fac parte.
Despre SC MARCONF SRL cu sediul în Piatra Olt, introdus în faliment forțat prin atacul asupra sa de mafia politico-economică cu sprijinul justiţiei venale, demonstrează criminalitatea organizată a statului român.
Istoricul acestei societăți şi a evenimentelor ce s-au produs în timp a demonstrat mâna lungă a Mafiei şi s-a produs acea aparență de legalitate a autorităților în toate acele acțiuni deși era evidentă această conjunctură periculoasă pentru persoana juridică SC MARCONF SRL şi a reprezentanților acestora prin care s-a urmărit furtul patrimoniului acesteia prin tot felul de procedee şi strategii, măsuri aparent legale insă faptele au fost de coruptie şi nu au fost sancționate de nimeni.
Mafia, pentru a duce la bun sfârșit acțiunea, a aranjat cu judecătorii venali arestarea directorului SC Marconf SRL în anul 2012 și acesta a fost menținut în arest 5 luni de zile cu scopul de a distruge activitatea economică a societății controlate de acesta şi a induce falimentul acesteia pe baza unor acte false întocmite de ANAF, ce nu au fost identificate și nu au fost cercetate de organele de urmărire penală şi nici de instanțele de judecată, deși au fost depuse acțiuni şi plângeri în cauză la acea dată și până azi.
Magistrații şi poliţiştii au desconsiderat legea prin aderarea lor la grupări de interese, pentru că scopul lor era cum să elimine de pe piața economică societatea în cauză și implicit să-i fure toată averea, mijloacele fixe, dar și blocarea tuturor tranzacțiilor şi contractelor.
A urmat apoi numirea lichidatorului judiciar, EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL București (societate ce fusese implicată prin fapte penale și în cazul dosarelor aranjate de la Tribunalul București) de către judecătorii venali şi s-a demonstrat cum procedau acestea pentru a continua furtul bunurilor societății SC MARCONF SRL, constituindu-se astfel un dosar penal nr.548/P/2019, aflat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, unde a fost declanșată urmărirea penală împotriva numiților Emil Gros și Alina Costinas, reprezentanții firmei în cauză (n.r EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL București), ca şi împotriva acesteia.
Însă acest dosar a fost totuși introdus în starea de avarie judiciară -jargonul victimelor justiţiei- şi a urmat tergiversarea şi lipsa unei soluții legale, o modalitate de lucru a sistemului criminal din justiţie.
În toate acțiunile, plângeri penale sau civile, inclusiv strămutarea cauzelor depuse de reprezentanții SC MARCONF SRL, n-au avut niciun succes. Sistemul de sus şi până jos a acoperit hoțiile!

Ce se întâmplă în România, este apocaliptic!
Astfel, deși faptele sunt clare şi complicitatea magistratului pentru favorizarea infractorilor este dovedită, totuși magistratul din teritoriu este apărat de independența sa şi, mai ales, de autonomia sa pe care le folosește ca pe un scut împotriva tuturor celorlalte instituții şi cu intenția de a fi protejat şi pedepsit pentru faptele penale pe care le săvârșește în detrimentul cetățeanului român.
Dacă acest caz complex prin multitudinea acțiunilor civile sau penale poate fi considerat greu de acceptat şi mai ales de deslușit, pot fi date ca exemple şi alte cazuri care, prin simpla complexitate a acestora și faptele penale la vedere ale funcţionarilor, definesc crima organizată din statul român.
Un caz nefericit al numitelor Popescu Georgeta şi Andrei Mariana, de loc din Slatina, constituie prin datele esentiale din dosarele civile, un caz tipic de corupție implicând o afacere imobiliară a funcționarilor de la Primăria Slatina şi Prefectura Olt constituind un grup de interese cu magistrații de la Judecătoria Slatina şi Tribunalul Olt cu scopul îngrădirii drepturilor acestor oameni disperați, caz specific de obținere a șpăgilor. Cele două persoane au observat după moartea tatălui lor, Andrei Dumitru, situație întâmplată după apariția legii fondului funciar, lipsa unui titlu de proprietate asupra terenului intravilan pe care l-au moștenit și pe care se află casa părintească.
Acest imobil a fost în posesia şi folosinţa familiei acestor persoane din timpul comunismului, autorul decedat Andrei Dumitru a fost proprietar inainte de colectivizare, iar actele personale au dispărut într-un incendiu în timpul vieții acestuia.
În temeiul Legii fondului funciar, care a menținut și unele dispoziții ale Decretului Lege 42/1990, există prevederea legală ca toate aceste terenuri aferente casei de locuit şi anexelor sunt şi rămân în proprietatea acelor membrii cooperatori sau şi celor care nu sunt membrii cooperatori. Numai că la Primăria Slatina nu s-a procedat legal, ca de altfel nici acum, si nu a fost înscrisă proprietatea acestora în anexele întocmite în baza legii fondului funciar pentru eliberarea titlului de proprietate, iar, recent, s-a obținut de către Primăria Slatina şi Prefectura Olt respingerea și acțiunilor civile introduse de Popescu Goergeta si Andrei Mariana la instantele din Slatina, judecătorie şi Tribunalul Olt pentru obținerea unui titlu și s-a remarcat procedeul criminal al acestor instanțe de a nu se pronunța asupra motivelor acțiunilor civile, respective să se constate că în temeiul legii fondului funciar, Andrei Dumitru, autorul decedat, este proprietarul terenului intravilan în suprafață de cca 1700 mp, teren înscris în registrele agricole înainte de colectivizare,respectiv, anii 1950, şi care nu a fost revendicat în perioada depunerii cererilor de reconstituire de nicio persoană.
Se susține illegal de către reprezentanții Primăriei Slatina şi Prefectura Olt că lipsa cererilor de reconstituire -care prin decesul autorului nu ar mai fi posibil să se descopere adevărul- ar conduce la lipsa tuturor posibilităților legale de a obține un titlu de proprietate sau o acțiune în constatare la instanță, ignorând dispozițiile art. 8 din Decretul Lege 42/1990 şi art.22 din Legea 18/1991.

În contextul tuturor acestor împrejurări, s-a descoperit că la Primăria Slatina inamicii democrației au sustras sau distrus documente esenţiale și de maximă importanță(caz penal!), ce atestă proprietatea locuitorilor municipiului Slatina, în speță, registrul cadastral ce conținea terenurile intravilane din perioada anterioară apariției Legii fondului funciar.
Dar în cazul acesta s-a dovedit că însăși juristul Primăriei Slatina, Otincelescu Mihaela, căreia i s-a dat sarcina de către Primarul Emil Moț să rezolve litigiul, este implicat in actiunea de incalcarea a drepturilor petentilor, iar aceasta in discutia personală cu Popescu Georgeta si/a dat arama pe față și a precizat că doar înțelegerea cu moștenitorul celui care a deținut în opinia lor acest teren înainte de colectivizare poate fi rezolvarea cauzei, deși se poate demonstra că autorul decedat Andrei Dumitru era proprietar şi înainte de colectivizare, și nici faptul că s-ar fi revendicat terenul cu pricina de acel autor, precizat de ei în termenul legal de depunere a cererilor de reconstituire în baza Legilor de restituire a proprietăților.
„Poți să te duci oriunde, și la Parlament, că nu te rezolvă nimeni decât să faci înțelegerea cu persoana (îi precizează numele!) care este moştenitor al defuncţilor proprietari ai terenului”, urla la doamna Popescu Georgeta nefericita juristă Otincelescu Mihaela pe holurile Primăriei, indiciu rezonabil de faptă de coruptie. În tot acest context infracţional primarul Moţ Emil a refuzat pană în prezent să ofere informații şi să audieze persoana subordonată la cererea numitei Popescu Georgeta, oferind alte detalii privind faptele de corupție ale grupării infracționale, modul în care nu se respectă legea şi, implicit, se încalcă drepturile cetățeanului onest de către funcționarii statului român, caz concret de corupție prin favorizarea unor persoane cu interese şi relații la toți acești funcționari ai instituțiilor statului de drept.

„Fiule, fiule, lungă e calea . . .
Ca-n basm pân-la tine sunt mări şi ţări,
trenuri, păduri, jandarmi şi ocari,
şi stele ce nu ne ştiu jalea.” Radu Gir

Ziarul liga dreptăţii