În urma catorva sesizari aparute deja în ziarul “Liga Dreptăţii” privind faptele în afara legii săvârșite de către Marius Oprescu – preşedintele CJ Olt – prin firmele sale (CFM Investiţii, Mineral Port, etc), ale acoliţilor săi şi de el însuşi, considerat Marele Tătuc, a deschis alene un ochi şi a dispus slugilor sale obediente, care sunt organele statului înţesate cu angajaţi, în timpul lungii sale domnii, fini, nepoţi, cumnaţi şi restul dicţionarului de “fini şi afini”, să sune adunarea.
Deşi ne apropiem inevitabil de o imensă catastrofă ecologică în zonă, similară cu tragedia din 2001-2004 de la Ocnele Mari, jud. Vâlcea cauzate de lăcomia nemăsurată a oamenilor de a exploata, iraţional, zăcămintele naturale, dictată numai de interesul material imediat.
Apariţia în zona drumului expres Craiova – Piteşti care trebuie să fie realizat, o parte din el, până la sfârşitul anului 2021 pentru care s-au alocat fonduri foarte mari de la bugetul de stat – a tulburat şi mai rău mintea deja rătăcită a marelui Tătuc şi a acoliţilor săi puşi în fruntea şi în toate posturile cheie ale instituţiilor de forţă ale Statului Român.
In corpore, acestea au demarat imediat acţiuni multiple de muşamalizare a infracţiunilor comise de Marius Oprescu, de firmele sale şi de acoliţii săi, de intimidare şi de ameninţare a celor care strigă după dreptate, astfel:

 • Ministerul Afacerilor Interne transmite către ziarul nostru că, după intense investigaţii specifice acestei structuri de forţă s-a descoperit că satul Mărgheni, din comuna Brâncoveni, jud. Olt numai este ameninţat de surpările provocate de exploatările masive şi de mare adâncime efectuate în arealul T122, T125, T126, T127, T131, T132, T133, T134 extravilan Piatra Olt, jud. Olt, aflate în imediata apropiere a satului Mărgheni deoarece UAT Brâncoveni a comunicat, în scris, că arealul respectiv „nu se află în administrarea UAT Brâncoveni”. Ion Creanga, dacă s-ar reinventa, cu siguranţă şi-ar îmbogţăi colecţia „Prostia Omenească” cu aceste „strălucite” constatări ale M.A.I.
 • Cu scopul vădit de favorizare a lui Marius Oprescu, IPJ Olt, prin comandant şef Mihalache Mihai – pus în funcţie de senatorul PNL Voiculescu- cu adresa nr. 9/43780PPL din 16.04.2021 transmisă ziarului nostru anunţă că, de asemenea, după lungi investigaţii specifice acestei structuri a statului nu a putut identifica nicio abatere de la lege în arealul indicat mai sus deşi cu o simplă accesare a unui fotoortoplan pe zonă sunt evidente surpările de cca 2 metri pe verticală în zona bisericii şi a cimitirului satului Mărgheni dar dumnealor nu pot identifica savârşirea vreunei ilegalităţi – de parcă surpările respective ar fi coborât din cer.
 • Instituţia Prefectului – care este reprezentantul Guvernului României în teritoriu, prin adresa din data de 10.04.2021 transmite că “lucrările ilegale” desfăşurate în zonă “au fost sistate” şi întreaga zonă a fost adusă la “starea iniţială”. Conform filmărilor efectuate cu una din dronele ce supraveghează obiectivul “Drum Expres Craiova-Piteşti”, în data de 18.04.2021 se observă clar că imensul utilaj al lui Marius Oprescu, care scoate substanţa nisip şi pietriş de la foarte mare adâncime funcţiona (a se vedea video) şi nicidecum că lucrările ar fi fost “sistate” şi zona ar fi fost “readusă la starea iniţială”.
 • ANRM, care este gestionarul resursei “pietriş şi nisip” extrasă din zonă de către firmele lui Marius Oprescu în cantitate de peste 66 milioane de metri cubi şi înlocuită, în prezent, cu deşeuri de construcţii, orăşeneşti, agricole, şi pământ de suprafaţă contaminând masiv cu nitriţi şi nitraţi pânza freatică, tace.
 • La fel tace ANAF ca şi ANRM referitor la eventuala plată aferentă redevenţei miniere pentru cele 66 milioane metri cubi de balast extraşi – CJ Olt condus de însuşi Marius Oprescu prin adresa nr. 3149/01.04.2021 comunică faptul că în zonă arealul precizat mai înainte, aparţine UAT Piatra Olt şi în continuare ne îndeamnă să ne adresăm acestei instituţii pentru lămuriri privind emiterea eventualelor autorizaţii de construcţii dar “uită” să precizeze că o eventuală autorizaţie de spargere a straturilor I şi II de marnă este atributul exclusiv al CJ Olt iar UAT Piatra Olt, cu adresa nr. 13634/12.03.2021, a precizat clar că “nu a emis niciun aviz de spargere a straturilor de marnă existente din zonă”
 • Stroemlega Dorel – şef APM Olt – sub a cărui “înţeleaptă” şi foarte îndelungată domnie la cârma Agenţiei de Protecţie a Mediului Olt au dispărut în totalitate pădurile de plop de pe malul râului Olt, jud. Olt de la Manura şi Criva pentru a face loc profitabilelor extracţii de balast, comunică ziarului nostru, ca pe o mare izbandă, că verificările în teren privind respectarea legii sunt efectuate de Garda de Mediu Olt, instituţie aflată în subordinea totală a lui Marius Oprescu, şi că dumnealui, în calitate de şef APM Olt, nu se poate substitui atribuţiilor altei instituţii cum este Garda de Mediu Olt, dar poate să emită avize şi autorizaţii de mediu “legale”.
 • Inspectoratul în Construcţii Olt prin adresa nr. 405/09.04.2021 precizează că pentru aducerea la starea iniţială a straturilor I şi II de marnă sparte în arealul precizat nu este nevoie de autorizaţie de construcţie ci ar fi necesar numai o decizie a unei instituţii abilitate de revenire la starea iniţială deşi refacerea stratului de marnă distrusă pe o suprafaţă aşa de mare este o lucrare de o foarte mare complexitate pe care nu o pot face decât firme specializate şi cu luarea de măsuri speciale şi materii prime speciale.
 • De asemenea refacerea straturilor freatice, aşa cum susţin instituţiile statului, in corpore, ca s-ar fi realizat prin afirmaţii categorice că zona afectată (T122, T125, T126, T127, T131, T132, T133, T134 extravilan Piatra Olt, jud. Olt) ar fi fost readusă la starea iniţială, este o lucrare complexă care are neapărat nevoie de un diriginte de şantier care să supravegheze permanent lucrările de revenire la starea iniţială deci este nevoie de autorizaţie de construcţie. Ar fi trebuit identificată trasabilitatea balastului excavat, identificată granometria, apoi identificat cantităţile immense de balast care ar fi trebuit să fie utilizat la umplerea golurilor rezultate după extracţia ilegala, urmărirea de către dirigintele de şantier să fie puse acolo de unde au fost extrase, trasabilitatea materiei prime şi parcurse, urmărite şi reanalizate toate procedurile care sunt prevăzute pentru aducerea la starea iniţială a terenurilor afectate de acţiunile ilegale desfăşurate de Marius Oprescu şi acoliţii săi din zonă.
 • Primaria Piatra Olt, deşi susţine că ar fi emis mai multe autorizaţii de construcţie pentru această zonă, “uită” să ne înştiinţeze asupra încasărilor efective a contravalorii cotei părţi din valoarea autorizaţiilor de construcţie emise, deşi aceste obligaţii de încasat constituie bani publici iar publicul ar trebui să aibă acces la informaţiile despre proprii bani.
 • ANAF avea obligaţia legală de a verifica și stabili prin acte fiscale de control profitul firmelor ce au vândut și încasat contravaloarea resurselor minerale, iar urmarea acestei situaţii trebuia să fie sesizarea parchetului pentru evaziune fiscală şi spălare de bani cu indicarea făptuitorilor în cauză.
 • Demonstratia noastră este concludentă: statul de drept nu există, este doar o demagogie, iar proliferarea grupărilor infracționale sunt rezultatul politicii iresponsabile a partidelor politice ce susţin şi, la rândul lor, prin politicienii lor, alcătuiesc grupările infracționale cu scopul vădit de a obține profit din orice activitate ilegală și care nu este oprită de nicio institutie a statului, cu atât mai mult, să se dispună măsurile legale pentru a fi nimicite grupările infracționale.
  Vom continua publicarea situațiilor nou apărute.

Ziarul liga dreptăţii