Magistraţii corupţi nu pot fi traşi la răspundere prin noua politică de… perpetuare a pandemiei de corupție!
Tribunalul Olt, model de apărare a infractorilor și de încălcare a drepturilor OMULUI!!
Nu mai este demult o noutate modul în care suntem (noi, poporul) priviți ca niște sclavi cărora li se cer tot mai multe taxe şi impozite pentru ca protipendada politicii şi administrației să fie îndestulată, ferită de griji materiale pentru a-şi permite orice lux.
Recent am văzut ce preocupări are CSM și, în acest sens, cum a cerut premierea magistraților deși activitatea lor nu este pe placul poporului şi nici nu se poate stabili justețea unei asemenea cereri.

„Categoria de magistrați pentru care Consiliul Superior al Magistraturii cere majorări salariale de 25% primește în prezent printre cele mai mari salarii de profil din UE.
Din experiența tuturor justiţiabililor care au fost nedreptățiți și care au avut parte de procese nelegale cu încălcarea drepturilor omului, se poate scrie o istorie a crimei comise de după Revoluție, o altă variantă, tot la fel de nocivă, a celei scrise şi trăite în anii bolșevismului de poporul acestei noi societăți.
Nu demult CSM, răspunzând dorinței de îmbogățire a magistraților, avizi până la epuizarea rezervelor din bănci, au gândit o nouă strategie de a pune în conturile lor rezerve valutare şi în lei pentru că pandemia de… corupție îi favorizează cu prisosință și nu sunt în atenția şi în preocupările niciunei instituții a statului, şi nu mai vorbim, de funcționarii acestora.
S-a revenit la situația de dinainte, după decapitarea DNA, pentru a nu se mai ocupa de dosarele grele pentru fapte de corupție ale protipendadei politice şi a puterii judecătoreşti, albind acele dosare cu examinarea probelor strânse cu perseverență și competență de SRI, iar astăzi asistăm la acalmie și iresponsabilitate, urmarea dorită pentru bunăstarea grupărilor infracționale care aduc în atenție tot mai mult din trecutul nu prea îndepărtat al mafiei postrevoluționare dovedindu-se că a fost furat tot ce se putea fura și acum se continuă nestânjenit activitatea criminală a acestora.
În această situație de favorizare, mafia din justiţie are activitate tot mai profitabilă şi nu se teme, cum nici în trecut nu s-a temut, de nicio autoritate a statului, mai ales de puterea politică care nu dă semne de relansare a luptei anticorupție pentru că nu a găsit nicio modalitate legală de răspundere a magistratului, cu atât mai mult a unui „vaccin”… anticorupție!
În această acalmie se regăsesc şi instituțiile internaționale care nu au făcut din România modelul experimental de luptă împotriva pandemiei de… corupție.
CSM trebuia să aibă în vedere modul de rezolvare a plângerilor cetățenilor României confruntați cu mafia organizată din justiţie şi modul în care drepturile lor sunt încălcate de către magistrați, dar şi dispunând soluțiile legale pentru a eradica asemenea situații criminale şi a repune părțile în situația anterioară cu sancțiuni pentru magistrații corupți și incompetenți.
Nu se întâmplă așa ceva, pentru că CSM nu s-a dovedit o instituție a poporului, ci una menită să apere interesele magistraților, atât cele pecuniare, cât mai ales profesionale, acordându-se încrederea și protecţia acestora și astfel că aceștia nu pot fi sancționați de nimeni pentru orice faptă ar săvârși în detrimentul cetățenilor.
Justițiabilii au remarcat că atunci când magistrații sunt motivați de influențele din exterior, unde mita joacă rolul important, aceștia pot decide orice hotărâre oricât ar fi de nedreaptă şi, evident, ar ignora legea, încîlcând drepturile omului.
Pentru ei nu există sancțiune!
Cazul de notorietate este cel al fostului director şi administrator al SC MARCONF SRL care a fost arestat fără a se putea proba infracțiunea de evaziune fiscală, situație confirmată de experții contabili, cărora procurorii şi, cu atât mai mult judecătorii, nu au fost în măsură să aducă probe contrare concludente pentru a justifica măsura arestării, o măsură impusă (se subînțelege) de clanurile care au avut interesul să distrugă activitatea SC MARCONF având ca vârf de lance şi de iniţiator vădit al grupului infracțional funcționarii ANAF. Aceștia au ascuns dosarul fiscal şi au hotărât pe baza unor note şi procese verbale de constatare false sesizarea nelegală prin plângerea adresată Parchetului pentru infracțiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Mai mult,iniţierea grupării infracționale a fost făcută prin instituirea măsurilor asiguratorii prin emiterea deciziei 1631/2012 prin care toţi clienţii SC MARCONF SRL au fost făcuţi terţi popriţi şi s-a blocat practic activitatea firmei de către ANAF prin plângerile şi constatările false depuse de această instituție, iar scenariul de distrugere a societății SC MARCONF SRL a fost astfel conceput cu magistrații, inițial cu procurorii, iar apoi cu judecătorii.
Intrarea în faliment a fost încă o posibilitate de abuzuri, în special de grupul infracțional al creditorilor şi al magistraților de la Tribunalul Olt şi Curtea de Apel Craiova.
Tot în această notă de infracţionalitate a reacţionat şi fostul director al APIA Neacşu Doru, care s-a simțit ofensat de faptul că directorul SC MARCONF ar fi cerut subvenţia și că aceasta nu a fost acordată în mod legal, motiv pentru care ex-directorul APIA ar fi sesizat Parchetul pentru o infracțiune de șantaj.
Astfel în acțiunea concertată al tuturor acestor vipere din instituțiile statului omul de afaceri, directorul SC MARCONF SRL este încolţit de magistrații care îi doresc închisoare pe vecie!
Însă acesta a demonstrat, referitor la ultima situaţie, că anumite subvenţii nu pot fi obținute pe baza și în virtutea legii pentru că interesul acestor funcţionari, cei care decid plata lor, este unul afectat de corupţie şi că, în acest mod, nu se pot obține legal drepturile orice ai face pentru că structurile administrative şi ale justiţiei, acționează în grup infracțional săvârșind infracţiuni de coruptie.
În fapt, În cauză, s-au executat lucrări de aducere în stare de funcționare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare situate în cadrul Organizației de Îmbunătățirii Funciare OUAI Piatra Olt şi lucrări de racordare la rețeaua electrică a stațiilor de irigații care deservesc organizația de irigații, lucrări care au fost în realitate finalizate, există și funcționează la parametrii stabiliți prin documentația tehnică, necesare, utile și funcționale la parametrii prevăzuți de documentația tehnică și la această dată.
Lucrările astfel efectuate şi identificate prin procedura legală de către Direcția Agricolă şi Dezvoltare Rurală Olt, situație în care această unitate a dispus înaintarea documentației corespunzătoare, respectiv cu adresa nr. 12825/13.11.2009 a DAJ Olt a transmis decontul justificativ nr.12825/13.11.2009 în valoare de 4.879.000 lei în baza HG nr.269 din 11.03.2009, iar prin adresa nr.12700/04.11.2009 a transmis decontul justificativ nr.12700/04.11.2009 în valoare 2.748.859 lei în baza OUG 39/2009, dar în cadrul Ministerului Agriculturii aceste documente nu au fost înregistrate și se ascunde intenționat acest aspect,iar fără justificare legală nu s-a urmat procedura legală, respectiv, analizarea acestora şi, implicit, supunerea acestora la dispoziția comisiilor de specialitate pentru a se stabili soluțiile legale în cauză potrivit procedurii legale. Dar se cunoaşte procedura prin care anumiți funcționari ai Ministerului Agriculturii au comis fapte ilegale şi au fost arestaţi şi condamnaţi.
Toate aceste drepturi sunt motive de negociere pentru a se obține… subvenția (şpaga) de către funcționarii în cauză, care consideră că este un drept al lor!
Magistrații sunt la fel de motivaţi pentru a decide doar în numele şi cu beneficiul … şpăgii, așa cum s-a demonstrat nu demult la Tribunalul Olt, cazul Președintelui Tribunalului Olt, Carmen Marinescu.

Recent am expus cazul patronului Florescu Marian deținătorul unor firme pentru care ANAF a sesizat Parchetul, iar după fond acesta a primit 12 ani de închisoare însa în apel la Curtea de Apel, s-a desființat sentința de fond, iar judecător (unul dintre cei doi) a fost se pare, Glugă Adrian fost Procuror Șef DIICOT, cel care a avizat nelegal rechizitoriul prin care a fost trimis în judecată directorul SC MARCONF SRL. Se observă că la termenul din data de 05.04.2021 în dosarul 1510/104/2016 s-a repus cauza pe rol pentru a se discuta care lege este mai favorabilă şi (surpriză!) s-a dispus o nouă expertiză iar orice om fără prea multe studii observă că din anul 2018 s-a tot amânat la Tribunalul Olt, fiind tot felul de motive care duc inevitabil la o tergiversare a cauzei, indiciu al corupției.
Oare, cum se explică acest lucru? În opinia unor oameni avizaţi, ca şi cei din presă, sunt relațiile părților cu magistrații Tribunalului Olt sunt -suspiciune rezonabilă de corupţie- observabile din acest desfășurător al termenelor!
Cazul, ca şi cel al SC MARCONF SRL, evidențiază că reforma justiției nu este decât un surogat şi o demagogie a partidelor politice şi ea s-a perpetuat de pe timpul CDR.
În acest sens, se poate invoca ca reper politic şi faptic, respectiv, al demagogiei de schimbare în sens negativ, a mentalității şi procedurilor puterii judecătoreşti și nicidecum pentru a preîntâmpina crima împotriva poporului şi a răspunde exigenţelor instituțiilor europene!
Dar cum poți avea o schimbare a mentalităților când magistrații sunt cei de dinainte de Revoluție sau copii naturali, iar unii adoptaţi ai celor dintâi prin corupție!
Așa cum susținea Corneliu Coposu, liderul PNŢCD, unul dintre cei mai verticali politicieni, care nu a avut șansa de a reprezenta puterea politică după 1996.

Politicul, prin unii reprezentanţi din CDR, care ar fi trebuit să reprezinte o piatră de hotar în schimbarea justiției române, au devenit, din contră, o piatră la gâtul clasei politice renăscute din cenușa partidelor politice.
Exemplu cel mai relevant este Valeriu Stoica, fost ministru al justiției, de numele căruia se leagă pierderea încrederii populației în justiţie şi de perpetuarea haosului şi a încălcării drepturilor.


Acesta a fost magistrat cu experiență și în trecut comunist, dar importante sunt faptele lui ca politician din perioada anilor postrevoluţionari, când se poate demonstra că a fost un pilon al mafiei, aşa cum este relatat, de către Dan Cristian IONESCU.

  • anul 2017, referitor la activitatea cabinetului său de avocat şi al soției sale în timpul mandatului de ministru, relatându-se în acest mod, de acest om cu experienţă şi martor al evenimentelor, faptele, respective, privatizarea ROMTELECOM, contractele cu BRD, inițiativele legislative ce nu au fost susținute şi adoptate în cadrul Parlamentului, în special, cea referitoare la răspunderea magistratului, de mita dusă la Ministerul de Justitie pentru a ajunge magistrat, etc.
    Însă vrem să ne referim, ca un corolar al activității sale împotriva statului de drept, la ceea ce a susținut Valeriu Stoica împotriva demiterii fostului Procuror General al României, Augustin Lazăr, demascat de presă pentru activitatea din timpul comunismului ca procuror și, implicit, prin funcția sa de procuror şi de încălcarea drepturilor omului, respectiv, că, afirmația sa (n.r. Valeriu Stoica ), preluată din presă, ce susține şi relatează în spațiul public, că demiterea acestui Procuror General (n.r. Augustin Lazar) reprezintă fragilizarea statului de drept şi că demersul acesta reprezintă anularea câștigului (care oare câștig pentru acest popor?) realizat prin concursul tuturor partidelor politice şi a instituțiilor europene!
    Mai mare demagogie nu poate să existe!
    Dar noi spunem că statul de drept nu presupune să susții ștabii comuniști, pe cei care au încălcat drepturile poporului, nu presupune politici de infatuare, de iresponsabilitate, de încălcare a drepturilor omului şi, nu în ultimul rând, de îmbogățire ilegală prin „atacarea” bugetului statului român, un act de furt şi corupție!

„Eu nu mai am nimic de spus!
Voi braţele jurând le-aţi pus
Pe scut! Puterea este-n voi
Şi-n zei! Dar vă gândiţi, eroi,
Că zeii sunt departe, sus,
Duşmanii lângă noi!” Coșbuc George


Ziarul liga dreptăţii