Dosarul de insolvență al firmei MARCONF SRL ridică mari semne de întrebare vizavi de modul în care se face justiție în România, mai ales în județul Olt, fieful și unul dintre cele mai importante bazine electorale ale PSD. În ciuda mult trâmbițatei lupte anticorupție din România, faptele necurate, petrecute cu o intensitate fără precedent, prin curțile multor instituții publice, ne arată că suntem încă departe de intrarea în normalitate, de funcționarea corectă a instituțiilor publice în beneficiul cetățeanului de rând. Și spunem acest lucru și pentru a sublinia faptul că în starea de insolvență societatea MARCONF SRL, firmă cu sediul social în orașul Piatra Olt, din județul Olt, a ajuns tocmai din cauza unui raport de inspecție fiscală efectuat la începutul anului 2012 de inspectorii DGFP Olt. Lăsăm deoparte, deocamdată, modul în care a fost întocmit acest raport, hârtie care a dus la o decizie de impunere în sumă de 18 miliarde lei vechi, însă nu putem să trecem cu vederea și să nu observăm reaua-credință a celor de la DGFP în ce privește modul de respectarea a legii. Teoretic, legea ar trebui să joace un dublu rol în societate, pe lângă cel de reglementare a relațiilor sociale, aceasta trebuie să reprezinte și un temei pentru tragerea la răspundere a celor care nu respectă norma de drept (conform dictonului: nulla poena sine lege – nicio pedeapsă nu există fără lege), dar și o protecție a cetățeanului împotriva abuzurilor comise de funcționarii statului (teză care a făcut carieră în statele cu democrație consolidată, susținută doctrinar de gânditori iluștri precum Jhon Locke și Jhon Stuart Mill). Vizavi de abuzurile comise de cei de la DGFP, ne referim aici numai la cei implicați în această speță (faptă pentru care ar trebui să li se ridice nu numai dreptul de a profesa public, deoarece reprezintă un mare pericol, ci și să fie extrași din societate și trași pe dreapta la unul din penitenciarele patriei) este suficient a circumscrie faptul cum cei de la DGFP Olt nici până în ziua de azi nu au catadicsit să ridice decizia de impunere, pentru suma respectivă, asupra terților popriți ai firmei MARCONF, deși Finanțele Publice Olt erau obligate a da curs acestei proceduri potrivit art. 36 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței.    

O masă credală suspectă

Conform deciziei de rambursare a Taxei pe Valoarea Adăugată nr. 283001006339/27.03.2012 prin care a fost aprobată rambursarea sumei de 802.529 lei TVA, ca urmare a soluţionării decontului de taxă pe valoarea adăugată (ATENŢIE!) pentru perioada fiscala martie 2011 înregistrat la AJFP Olt sub numărul 85460/24.04.2011 pentru suma de 802.529 lei şi cererii ANAF de înscriere la masa credală la data intrării în procedura insolvenţei, în valoare de 58.316 lei se deduce uşor, că ANAF a avut calitatea de debitor faţă de MARCONF şi nicidecum de creditor aşa cum l-a înscris în tabelul de creanţe administratorul judiciar şi l-a admis Tribunalul Olt.

Dacă-i ordin se poate orice la expertul în dat ţepe Emil Gros şi judecătorul sindic Arabela Fănel.

În fața unor astfel de evidențe din speța dată, este absolut normal să te întrebi cine dorește falimentul firmei MARCONF SRL? Din datele problemei rezultă că AJFP Olt (fostă DGFP), fiind o instituție controlată politic, poate să facă jocurile unor samsari de terenuri sau al unor oameni de afaceri, care râvnesc la patrimoniul de peste 120 de miliarde lei vechi al firmei și la potențialul ei economic, în condițiile în care suma jucată la insolvență nu sare de 30 de miliarde lei vechi. Evident, putem să luăm în calcul o astfel de ipoteză de lucru, mai ales în condițiile în care AJFP Olt menține în continuare o decizie de impunere asupra creanțelor datorate de diverși terți firmei MARCONF SRL, fără să le pună în executare și fără să o lase pe aceasta (MARCONF SRL) să își însușească aceste creanțe, în vederea stingerii altor obligații (fie ele și către bugetul consolidat al statului). De asemenea, din observarea modului în care se desfășuară acest proces, este normal să ne punem întrebări și asupra imparțialității judecătorului de caz. Mai întâi, trebuie făcută precizarea că primul judecător din acest dosar s-a retras, din motive pe care, deocamdată, nu le înșirăm aici. Cât a gestionat acest dosar, fostul judecător nu a atras niciodată atenția celor de la AJFP Olt să ridice decizia de impunere asupra creanțelor MARCONF, deși firma solicitase insistent acest lucru, o decizie de impunere care a adâncit starea de instabilitate financiară, chiar dacă firma, potrivit Legii 85/2006, beneficia de protecția legii. Mai mult de atât, fostul judecător sindic din dosarul de insolvență a acceptat înscrierea în tabelul creditorilor a unor societăți cu creanțe incerte, dobândite în mod fraudulos. Ceea ce este mai grav este faptul că noul judecător sindic din dosar merge pe aceeași linie și menține toate aceste ilegalități, începând de la menținerea deciziei de impunere a celor de la AJFP Olt și până la acceptarea unor creanțe suspecte, dobândite în mod fraudulos. Din dorința de a trasa un fir logic întregii expuneri, formulăm următoarele întrebări vizavi de Dosarul de insolvență cu nr.1055/104/2012, aflat pe rolul Tribunalului Olt:

1, De ce mai este acceptat AJFP Olt la masa credală, în condițiile în care această instituție publică a emis o decizie de poprire a sumelor datorate de diverși terți către firma MARCONF? De ce nu s-a îndestulat din aceste popriri?

2. De ce se mai numără printre creditori societatea BRD GROUP SOCIETE GENERALE, în condițiile în care o altă instanță a stabilit că actele adiționale la contractele de credit nr. 125/28.03.2008, nr.126/28.03.2008, nr.126/28.03.2011 nu au fost încheiate de reprezentanții firmei, semnăturile fiind făcute în fals? De asemenea de ce se mai numără societatea BRD printre creditori, în condiţiile în care MARCONF  a transferat în proprietatea BRD în data de 02.02.2009 suma de 18.309.511,45  lei, adică de două ori mai mare decât cea solicitată prin fals a fi înscrisă la masa credală a societăţii MARCONF. Prin adresa 7791/30.10.2020 BRD comunică către Tribunalul Olt că „nu are nicio relaţie contractuală cu avocatul Cosmin Roşulescu” totuşi acesta este menţinut atât de Tribunalul Olt cât şi ce Curtea de Apel Craiova să susţină, şi în prezent, poziţia de creditor fraudulos a BRD în faţa instanţelor în totală contradicţie cu realitatea. Pentru aceste favorizări din partea Tribunalului Olt şi Curtea de Apel Craiova avocatul Roşulescu stimulează prin diverse metode judecătorii aşa cum se poate observa în articolul intiitulat „Tribunalul Olt… în aer! Dovada mituirii magistratului Georgescu! Sentințe cumpărate și date pe bani, nu pe dovezi!!!”

3. De ce au fost însușite cererile unor presupuși creditori de către instanță, în condițiile în care termenul final de depunere se împlinea în data de 02.05.2012, iar cererile au fost depuse după data de 02.05.2012, în situația în care toate condițiile de publicitate fuseseră îndeplinite?

4. Pentru care motiv mai este acceptat la masa credală CEZ VÂNZARE, creanța acestei firme fiind falsă, lucru amintit și de ANRM, care a învederat faptul că tariful de distribuție a fost aplicat incorect? În dosarul penal 144/P/2018 Parchetul de pe lânga Judecătoria Slatina constată că grupul CEZ are o obligaţie de plată, faţă de MARCONF în sumă de 2.250.000 lei şi pe care nu a achitat-o încă. Pentru a muşamaliza aceasta situaţie administratorul judiciar nu a răspuns nici până în prezent adresei IPJ Olt nr. 3005097/SICE/DAV din 05.02.2018 iar Parchetul Judecătoriei Slatina  a ataşat cauzei instrumentată de înşelăciune cu făptuitor gtrupul CEZ (CEZ vânzare şi CEZ distribuţie) o altă cauză cu faptă de omor şi a clasat dosarul cu autor neidentificat. Dosarul penal 5336/P/2015 cu făptuitor grup CEZ şi faptă înşelăciune stă în nesoluţionare din 2015 şi nu se întrevede o data relativ apropiată în care să fie soluţionată cauza respectivă.

5. Bancpost deşi recunoaşte că a fost achitat în totalitate contractul 4210 din 16.12.2011, în data de 24.01.2012 prin ataşare la cererea de creanţă a extrasului ce cuprinde acordarea credit în 16.12.2011 şi plata integrală a acestuia în 24.01.2012 totuşi cere înscrierea la masa credală a societaţii MARCONF iar administratorul judiciar şi Tribunalul Olt o înscriu fraudulos la masa credală.

6. Pentru Banca Românească societetea MARCONF a realizat un transfer de proprietate (cesiuni de creanţă) de patru ori mai mare decât creditul acordat şi această bancă este înscrisă şi menţinută în tabelul de creanţă reală.

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care vom căuta să găsim un răspuns în numărul viitor. Tot atunci vom evidenția și de ce parte a baricadei se situează lichidatorul judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, dar și faptul că soarta celor 120 de salariați ai firmei MARCONF SRL va fi decisă de astfel de jocuri murdare și de o justiție făcută cu cântec!

Va urma!

Ziarul liga dreptăţii