Prin prezenta vă aducem la cunoștință că am luat act de solicitarea înaintată Ziarului Liga Dreptății, publicație online, editată de filiala Piatra Olt, județul Olt, prin care se cere înlăturarea unor articole de presă, în care este menționat și numele societății bancare BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA.

În temeiul acestei solicitări,

Formulăm următorul răspuns,

Deși acest demers este întreprins de Societatea Civilă de Avocați ,,Stoica & Asociații” din București, în baza Împuternicirii Avocațiale nr. 5975301, de pe împuternicirea menționată lipsește semnătura așa-zisului client reprezentat de Societatea ,,Stoica & Asociații”, amănunt deloc de neglijat.

De asemenea, analizând cu cu mare atenție demersul formulat în scris de Societatea Civilă de Avocați ,,Stoica & Asociații”, constatăm, cu stupoare, că societatea în cauză pare mult mai preocupată de soarta avocatului Cosmin Roșulescu și a judecătoarei Marinela Georgescu, decât de adevărul celor prezentate de noi.

Printr-o lectuarare atentă și cu bună-credință a articolelor la care se face trimitere, s-ar fi constatat că niciodată BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA nu a fost pusă într-o lumină negativă, scopul urmărit de articolele respective fiind acela de a scoate la iveală ilegalitățile procedurale și penale comise în cursul acestui litigiul.

 Lucrurile sunt cu atât mai grave cu cât la iveală a ieșit un extras de cont, document ce atestă coruperea judecătorului Marinela Georgescu de către avocatul Cosmin Roșulescu, prin efectuarea unei plăți în sumă de 149.000 lei, din contul ING. Iar aici, deși nu oferă nicio dovadă în acest sens, Societatea Civilă de Avocați ,,Stoica & Asociații” emite pretenția și afirmă, cu valoare de adevăr absolut, că extrasul de cont în cauză este fals. În contextual dat cine pe cine induce în eroare?

De asemenea, constatăm că, în mod rău-intenționat, dvs abateți atenția de la Adresa nr.7791/30.10.2020, document obținut în mod legal, prin care se precizează în clar că între BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA și avocatul Cosmin Roșulescu din Craiova nu există relații contractuale de asistență juridică.

În lumina celor prezentate aici,

Vă asigurăm de toată deschiderea, de integritatea și bunăvoința noastră, atât în demersul jurnalistic efectuat, dar mai ales în găsirea și stabilirea adevărului acestei cauze. În acest sens, vă anunțăm că am solicitat CSM, DNA și Băncii ING să intervină în speța prezentată.

Cât privește solicitarea dvs de a scoate articolele ,,defăimătoare”, în termen de 5 zile, pe un ton imperativ, considerăm că exagerați, că nu căutați stabilirea adevărului în cauză, că în mod sofistic prezentați argumente nesustenabile, adică doar opinii.

În art. 10 din Codul Deontologic al Jurnalistului, Contract 993/2006, se precizează că: ,,Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptățită și rezonabilă”. Ceea ce nu este cazul.

Cu stimă!