Tagma hoților din politică şi justiţie – cauza dezastrului României.
România nu este un stat de drept pentru că magistratul nu este supus legii!

Am asistat la tot felul de comentarii pe facebook privind articolele noastre şi am remarcat că sunt opinii pro şi contra, dar, în general, lumea apreciază că redacţia noastră pune în circulație articole incisive împotriva grupărilor infracționale cu precizări şi comentarii juridice, înfruntând mafia politico-economico-juridică postrevoluționară, dar în multe cazuri situațiile sunt trăite de noi, toți cei care am convenit să conlucrăm și să luptăm în modul acesta.
Că este târziu, cum spun unii, probabil că se poate spune şi acest lucru.
Însă celor din grupările mafiote, noi le dăm replica, respectiv, că, tot ce este considerat târziu, este tot mai actual și că, mai bine mai târziu decât… niciodată.
Dar dacă omul a dobândit drepturi și libertăți, el poate să spună ce vrea, însă se știe că nu orice se spune poate fi și adevărat și că ar avea rațiune, mai ales în consonanță cu cele 10 porunci ale Bibliei și, în general, cu credința unui om în Dumnezeu.
Cu toții am remarcat ce era în trecutul comunist și am considerat că societatea comunistă a fost abominabilă și s-au încălcat drepturile omului, dar vrem cu această ocazie să ne întoarcem în timp și să ne traspunem în perioada societății capitaliste a lui Marx, Engels şi, nu în ultimul rând, a gânditorului, filozofului şi poetului Mihai Eminescu, monumentul gândirii, înțelepciunii și credinței omului ca produs al creației divine. De ce?
Pentru că se consideră în mare parte similară cu aceasta din timpurile noastre, unde nedreptatea din acele vremuri se regăseşte și în această perioadă a societății românești, căpătând forme și tipologii de intensificare a crimei organizate.
Propaganda din societatea românească privind statul de drept şi democraţia ce respectă drepturile omului sunt pure demagogii iar orice conducere politică ce vine rotativ la putere, face doar promisiuni că va înlătura jalea poporului, dar nimic nu s-a întâmplat în cei 30 de ani de la Revoluţie.
Ba, dimpotrivă, s-au accentuat decalajele dintre oameni, împărțindu-i tot mai pregnant și nedrept între bogați și săraci, hoția devenind obiceiul instituțiilor de forță ale României.
Politica, cum s-a văzut, s-a făcut de oameni fără caracter şi care au pus în prim plan interesele lor, comportându-se ca mafioții. Județul Olt a fost un exemplu negativ prin atitudinea unor politicieni care, fără rușine, au încălcat regulile unei societăţi democratice dar şi legile acestei țări, demonstrându-se nu numai abdicarea de la obligaţiile instituite în jurământul de investire, dar și implicarea lor în acte de corupţie.
Nu putem decât să avem, spre exemplu, o atitudine de om răzvrătit împotriva politicienilor locali, care au menținut vădit sau și prin absența unei atitudini responsabile în virtutea obligaţiilor profesionale de politician, o situație critică prin care nesiguranţa cetăţeanului şi mai ales activitatea nestingherită a grupărilor infracționale din zonă, au fost remarcate de toată țara în cazul Caracal (răpirea fetelor!) care a zguduit din temelii societatea, fenomen care nu este unul singular. De ce considerăm că toţi aceşti politicieni, mai ales cei ai PSD-ului, sunt vinovaţi? Pentru că zona este infestată de microbul roșu al PSD care nu a reușit să creeze un alt mediu, cel al aplicării legii, al adevărului. Din contră ei, ca și la nivelul întregii țări, nu au putut nici să schimbe și nici să promoveze noi reguli și legi, alt spirit și o altă atitudine de respect față de lege și pentru a promova adevărul. Dar ei au continuat să fie niște impostori, să se afișeze și chiar să nu nege atitudinea de baroni locali, cum a spus pe față baronul local Paul Stănescu.

Paul Stănescu: ”Sunt baron! Da, baron local!”

Ei sunt cei care, odată ce au pus în funcție pe criteriile partidului, ca și gașcă politică și de afaceri, anumiți funcţionari, conducători ai instituțiilor publice, trebuia ca activitatea acestora să fie ireproșabilă, să fie prodigioasă, ei având datoria să respecte legea și electoratul, în mare parte – din păcate! – votantul PSD, dar, nu în ultimul rând, valorile şi principiile statului de drept.
Acest obicei de a numi persoanele agreate de tagma partidului în funcții de conducere în detrimentul unor principii și reguli ce ar fi trebuit să însemne respectarea competenței profesionale și adevărului, dar fără contribuția unor politicieni, ei înșiși niște mediocrități, este dovada şi criteriul de apreciere al hoției și, cum se precizează în sensul juridic, al crimei organizate.
De aceea politicienii au urmărit, au dorit și au obținut averi incomensurabile, dar și o justiție aservită lor.
Pentru aceste motive suntem astăzi tot mai aprigi împotriva unor magistraţi care, în loc să apere statul de drept şi democrația, și să incrimineze, aplicând pedepse legale hoților politici, mai ales, dar şi celor aserviți acestora, de multe ori membrii ai grupărilor infracționale constituite de aceşti politruci locali, aderă la grupările lor infracționale, prejudiciind poporul român.
Oricine poate observa că magistratul este creaţia grupărilor autonome din magistratură și cu aceleași păcate ca ale politicienilor, dar și că acesta nu este un simplu magistrat, el este şi profesor în învățământul superior şi la Institutul Naţional din Magistratură (o instituţie la fel ca şi Academia Ștefan Gheorghiu aceasta fiind mai democratică decât INM) cum s-a prevăzut nefiresc în Constituţie, redactată tot de grupările lor, şi votată ca pe un tot de un electorat în necunoștință de cauză, grupările infracționale au gândit cum să întrețină corupția din România, o adevărată dictatură a mafiei.
Cetățenii se plâng de procese trucate, de corupţie la nivelul instanțelor ai căror magistrați sunt tot mai lipsiți de respect față de lege şi față de cetățean, dar care nu sunt pedepsiţi de nimeni, găsindu-se soluţii pentru ca SRI să numai participle la anchetele penale.
Noi am prezentat cazurile pe care le știm, dar suntem deschişi oricăror cazuri în care se poate proba abuzul şi corupția magistratului.

Un fapt remarcat de mass media, ca şi de cetățenii români din zonă, este greva şi protestele magistraților de la instanţele din Olt pentru dreptul la pensii speciale, un abuz probat care a întrunit elementele constitutive ale unor infracțiuni, de abuz în serviciu săvârșit în grup infracțional organizat, fapte care au rămas nepedepsite, iar Preşedintele României, ca şi CSAT aveau datoria legală şi morală să intervină chiar cu forţele armate pentru a evacua greviştii protestatari din instituţiile puterii judecătoreşti, considerate de ei ca fiind niște SRL și să-i pedepsească cu excluderea din magistratură, pentru că drepturile lor contravin moralei publice şi Constituției!
De ce să aibă pensii speciale când noi toti, ceilalţi cetățeni, nu avem drepturi similare și, pe deasupra, suntem cei care plătim taxele şi impozitele ce formează aceste drepturi nelegitime?!
Se demonstrează şi în acest caz, atitudinea și conștiința de penitenciar al magistratului grevist, la fel cum fac şi atunci când soluţionează nelegal cazurile justiţiabililor, respectiv, atunci când pronunță nelegal ordonanțe ale procurorilor și hotărâri judecătoresti ale instanțelor, că nu le pasă și nu le este frică de lege!
Un eveniment unic s-a consumat la Tribunalul Olt în care un grup de cetățeni ce a demonstrat legal și care a expus şi probat că este victima unor magistrați corupți. Era vorba de grupul  al cetăţenilor de la Nadeș Arad care a fost victima magistraţilor de la Tribunalul Olt magistraţi care nu au fost pedepsiți!

Dar protestele au fost continue de-a lungul timpului şi am redat protestul unor oameni de caracter chiar în inima Bucureștiului petrecut acum cca 20 ani.

Ce s-a întâmplat timp de 30 ani a fost o parodie şi încă această clasă politică şi putere judecătorească nu dă semn de revenire la normalitate și pentru a se respecta idealurilor Revoluției din decembrie 1989.
Şi dacă tot am amintit de Eminescu şi de consistenţa raţiunii sale, dar şi de asemănarea cu situația din această societate, putem să amintim tocmai scrierile sale din acele timpuri şi asemănarea cu obiceiurile și practicile de hoție și îmbogățire a caracterelor sterpe din politică şi administraţie.
Mihai Eminescu:
<<< Netrebnicii care ne conduc………………. Ce caută aceste elemente nesănătoase în viaţa publică a statului? Ce caută aceşti oameni care pe calea statului voiesc să caştige avere şi onori, pe când statul nu este nicăieri altceva decat organizarea cea mai simplă posibilă a nevoilor omeneşti? Ce sunt aceste păpuşi care doresc a trăi fără muncă, fără ştiinţă, fără avere moştenită, cumulând câte trei, patru însărcinari publice dintre care n-ar putea să împlinească nici pe una în deplină conştiinţă?>>>>
Deşteaptă-te, române! Acum ori niciodată!
Bădiță Gheorghe- președintele Ligii Dreptății Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România – filiala Olt.