INCREDIBIL: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) nu are frică de lege și prin fapte de corupție prejudiciază OUAI Piatra Olt.

Marii borfași ai României răsplătiți cu funcția de parlamentar

În trecut, ca şi în prezent, corupţia a distrus şi încă distruge destinele oamenilor, ca o adevărată pandemie, la nivel de țară și implicit în instituţiile centrale. Spre exemplu, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) proiectele de investiții cu bani mulți au generat şi corupție pe măsură, acestea fiind o sursă importantă de corupţie (șpagă).
Fenomenul este unul general, pentru că, așa cum este cunoscut și constat de toţi românii, oamenii poltiici ce au desemnat aceşti funcţionari şi conducători de instituţii nu au avut scopul de a realiza un mediu corespunzător desfășurării normale în instituțiile publice ale României.

În anul 2015 secretarul general în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Virgil Găman, şi fostul secretar de stat în acelaşi minister, Nagy Peter Tamas, au fost arestaţi preventiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În susţinerea legalității de a repune în drepturi cetățenii, ca şi de a crea un cadru instituțional legal în Romania, un rol important l-a avut DNA, condus în ultima perioadă a activității sale răsunatoare și cu rezultate, de Laura Codruta Kovesi prin importante acțiuni și în parteneriat cu SRI, scop al distrugerii rețelelor de grupări infracționale ce au existat, și încă mai există, în toate structurile şi instituțiile statului român, cunoscute fiind toate eforturile clasei politice, asociaţiilor magistraţilor, dar şi CCR de a obstrucţiona activitatea DNA şi SRI, care sunt acum victime, ca și oamenii cinstiți, cu denunțarea parteneriatelor acestora şi creând cadrul proprice pentru ca, în multe dosare penale, să se dispună achitarea tuturor acelor inculpaţi unde printr-un artificiu (zic ei, constituțional?!) probele au fost înlăturate de instanțe pe motiv că au fost produse de SRI, dar, se subînțelege, fără a se verifica veridicitatea lor.
Acesta este modul criminal în care se obstrucționează justiţia din România, demonstrându-se că aceasta nu este intagibilă, independentă şi care -așa cum ar trebui- aplică doar legea, ci este scoasă la mezat, supusă unor presiuni, oculte de mute ori, prin pactul tuturor, între magistrați și găștile mafiote! Aceasta este situația deplorabilă la cei 31 ani de la Revoluţie (omagiată în aceste zile) în societatea noastră aflată în colaps din cauza pandemiei de… corupţie.

În modul acesta s-a obstrucţionat activitatea anticorupţie prin decapitarea sa (demiterea Laurei Kovesi – foto alăturat) şi prin a i se lua „armele din dotare”, strategie mafiotă, care a avut scopul continuării pandemiei de corupţie (cu tulpinile sale!) în toate instituțiile României inclusiv, sau mai ales, în justiţie.

Corupţia din MADR este demonstrată (încă odată!) în cazul Organizației de Îmbunătățiri Funciare OUAI Piatra Olt.
Toate acele cazuri în care au fost făcute cercetări, arestări sau condamnări se pot demonstra că în cadrul acestei instituții MADR corupția a fost un microb ce nu a putut fi distrus, ca de altfel şi în întrega țară.

În cauza privind OUAI Piatra Olt s-au executat lucrări de aducere în stare de funcţionare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare şi lucrări de racordare la reţeaua electrică a stațiilor de irigații care deservesc organizația de irigații, lucrări care au fost executate, există și funcționează la parametrii stabiliți prin documentația tehnică, necesare, utile și funcționale și la această dată. Însă, în multe alte cazuri – cum spunea şi domnul Prim ministru Ludovic Orban – pe conducte nu a curs nicio picătură de apă dar ,în contradictoriu cu această situație, sutele sau miile de miliarde au „curs” în conturile borfaşilor PSD care apoi -unii dintre ei- au fost răsplătiți cu posturi de parlamentari. Se poate observa astfel situaţia de la Olt şi, respectiv, modul în care au fost răsplătiţi Florinel Barbu şi menţinut Marius Iancu pentru a ocupa un jilț în Parlament, graţie contribuţiei lor la vistieria Partidului Securităţii Distrugătorilor Democraţiei prin „ingineriile financiare”din banul public.

Lucrările astfel efectuate şi identificate prin procedura legală de către Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală Olt, situație în care această unitate a dispus înaintarea documentației corespunzătoare, respectiv, cu adresa nr. 12825/13.11.2009 a DAJ Olt a transmis decontul justificativ nt.12825/13.11.2009 în valoare de 4.879.000 lei în baza HG nr.269 din 11.03.2009, iar prin adresa nr. 12700/04.11.2009 a transmis Decont Justificativ nr. 12700/04.11.2009 în valoare 2.748.859 lei în baza OUG 39/2009.
Dar în cadrul Ministerului aceste documente nu au fost înregistrate și, fără justificare legală, nu s-a urmat procedura legală, respectiv, analizarea acestora şi, implicit, supunerea acestora la dispoziţia comisiilor de specialitate pentru a se stabili soluţiile legale în cauză potrivit procedurii legale.
Situația a fost reclamată de atunci și până în prezent, dar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sub diversele conduceri, a fost fără reacție la problemele ridicate și, în principal, nu a transmis număr unic de înregistrare, precum și care a fost apoi circuitul documentelor în cauză pentru a se urma procedura legală de plată sau, din contră, respingerea acesteia.
Însă sursa importantă de date și de sprijin în cauză, pentru lămurirea situției și pentru a se respecta procedura, a fost instituția subordonată a MADR, respectiv, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului OLT, prin documentaţia transmisă permanent de aceasta, fapt ce nu a fost luat în seamă de conducerea MADR care avea alte scopuri, urmărind şi săvârșind fapte de corupție.

La o dată ulterioară, respectiv, prin adresa nr. 30/04.2011 Direcţia Agricolă Judeţeană Olt a precizat Ministerului Agriculturii faptul că trebuie să elibereze sprijinul financiar conform HG nr.269 din 11.03.2009 și OUG 39/2009 pentru lucrările de îmbunatatiri funciare din anul 2009 solicitate în termen de DAJ Olt, respectiv, decontul justificativ nr. 12825/13.11.2009 în valoare de 4.879.000 lei în baza HG nr.269 din 11.03.2009, decont justificativ nr. 12700/04.11.2009 în valoare 2.748.859 lei în baza OUG 39/2009, însă nici de data aceasta Ministerul nu a efectuat procedura legală cerută chiar de subordonaţii săi pe cale administrativă, în speță, DAJ Olt, care au procedat legal la desfășurarea unor proceduri legale pentru a se dispune de către minister respectarea, la rândul lor, a procedurilor legale de avizare sau respingere a documentaţiilor respective.
În adresa nr. 12825/13.11.2009, DAJ Olt certifică legalitatea şi realitatea documentelor primare de la OUAI Piatra Olt și a datelor înscrise în decontul înregistrat la DADR Olt sub nr. 12825 din data de 13.11.2009
Cu adresa 2362 din 10.06.2010, DAJ Olt nominalizează ca restante la poziţia 3 cheltuielile pentru tarifele de racordare la reţele electrice în sumă de 2.748.859 lei, iar la poziţia 6 HG nr.269 /2009 (lucrări suplimentare) OUAI Piatra Olt în valoare de 4.879.062 lei.
În procesul verbal din 27.09.2013 Direcţia de Control şi Antifraudă din cadrul Ministerului Agriculturii împreună cu ANIF Olt stabileşte că staţia SPP 14+15 este împrejmuită, este completă şi are paza asigurată de catre OUAI, la fel SPP 19+20 și, de asemenea, stabilesc că staţiile de irigații au fost racordate la reţeaua electrică prin investiţia proprie a organizatiei.
În anul 2014, cu adresa 113769 din 12.11.2014, Ministerul Agriculturii comunică faptul că sumele solicitate suplimentar de catre DAJ Olt şi OUAI Piatra Olt nu au întrunit prevederile legale pentru a fi alocate şi acordate de la bugetul de stat, fără a demonstra că procedura legală pentru perioada anterioară sau chiar prezentă ar fi fost îndeplinită conform legislaţiei în vigoare la acea dată, eschivându-se să soluționeze cazul în baza acestor prevederi și desconsiderând chiar anterioarele constatări ale DAJ Olt și Direcţiei de Control şi Antifraudă din cadrul Ministerului Agriculturii – procesul verbal din 27.09.2013.
În anul 2015 cu adresa 25272/2015 Direcţia de Control şi Antifraudă din cadrul Ministerului Agriculturii tramsmite că sesizarea privind neînregistrarea deconturilor justificative nr. 12825/13.11.2009 şi nr. 12700/04.11.2009 în registrul de evidență al MADR și neurmarea procedurii de trimitere a acestora la comisiile de specialitate necesită o analiză mai amănunțită iar termenul privind soluționarea va fi prelungit în conformirtate cu OG nr. 27/30.91.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare, situație care nu a fost soluţionată nici până în prezent conform măsurilor dispuse chiar de MADR.
În data de 28.12.2016 dna Corina Negreanu din cadrul MADR cu adresa de email: corina.negreanu@madr.ro solicita la OUAI Piatra Olt date suplimentare privind deconturile nr. 12825/13.11.2009 şi nr. 12700/04.11.2009. În acest sens i s-a răspuns de către OUAI Piatra Olt în data de 29.12.2016, orele 10:35 de pe adresa ouai.piatraolt@gmail.com.
În data de 27.01.2017 MADR – Direcţia Generală Buget Finanţe cu adresa 7759/27.01.2007 transmite răspuns că în evidențele DIFFF din cadrul MADR nu sunt identificate documentele care să cuprindă deconturile transmise de DAJ Olt în suma de 4.879.000 lei şi respectiv, 2.748.859 lei cheltuieli menţionate de OUAI Piatra Olt care să fi fost înaintate în anul 2009 la MADR în vederea efectuării cererii de deschidere de credite.
Pentru a clarifica situaţia incertă la MADR, cu adresa 1683 din 03.07.2017 DAJ Olt transmite către Direcţia Juridică a MADR precizarea că decontul justificativ nr. 12700/04.11.2009 a fost transmis la MADR în data de 04.11.2009, iar decontul justificativ nr. 12825/13.11.2009 a fost transmis în data de 13.11.2009.
Direcţia Agricolă a Judeţului Olt s-a achitat de toate sarcinile şi obligaţiile legale prin desfăşurarea unor proceduri legale de înștiințare şi prezentare de documente privind acest caz, așa cum au fost prevăzute de legislaţia în vigoare privind aceste finanţări și cu acest prilej se poate obseva că MADR are o rezoluţie infracţională continuată cu scop şi consecinte grave săvârșite intenționat, acţionând fără frică întrucât teama de lege nu a existat încă de la început nu caracterizează aceşti funcţionari ai statului!!!
Însă totusi, în cele din urmă, MADR prin adresa nr. 293965 din 10.01.2019 atestă că decont justificativ nr. 12700/04.11.2009 a fost înregistrat la Direcţia de Îmbunătătiri Funciare din cadrul MADR sub nr. 105131/09.11.2009 dar nu prezintă actul în cauză cu numar de îregistrare. O recunoaştere tardivă şi fără niciun effect!
Dar a susţinut însă că decontul justificativ nr. 12825/13.11.2009 nu a fost înregistrat.

În susținerea legalității solicitărilor de decontare a acestor investiții, ANIF, prin procesul verbal de constatare din data de 13.09.2017, a constatat faptul că echipamentele din Staţiile de irigaţii Piatra Olt sunt alimentate cu energie și corespund cu documentația depusă de beneficiar la ANIF și cu procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
Cazul în speță demonstrează că statul român deși este structurat pe instituții și competențe, totuşi este ineficient pentru a se impune și a rezolva situaţiile cetățenilor/persoanelor juridice, precum și pentru a distruge grupările infracționale.
Cu alte cuvinte, MADR nu are frică de lege sau de instituțiile statului din puterea judecătorească (se crede că pot face cu acestea pactul prin corupţie), în special, și continuă să încalce drepturile persoanei juridice OUAI Piatra Olt, într-o țară ce pare o junglă.
Pentru că România, deși membră a UE şi NATO, este departe de lumea civilizată, iar grupările infracționale din statul român, sunt prospere și în plină expansiune.
Vorba lui Mihai Eminescu:
<<Într-o țară rău întocmită câinele a poruncit pisicii, pisica șoarecelui, iar șoarecele și-a legat porunca de coadă>>

Dar, cu speranță în Dumnezeu, vom trece peste orice necaz, rugandu-ne în aceste zile, cum zice și poetul:
,,Crăiasă alegându-te,/
Îngenunchem rugându-te/
Înalţă-ne, ne mântuie/
Din valul ce ne bântuie./
Fii scut de întărire/
Şi zid de mântuire./
Privirea-ţi adorată/
Asupră-ne coboară,

O, Maică Preacurată/
Şi pururea fecioară,/
Marie!”.

Deșteaptă-te, române! Acum ori niciodată!
Badiță Gheorghe, Președintele Ligii Dreptății Împotriva Corupției şi Abuzurilor – filiala Olt