Nu a fost exercitat dreptul la replică de către instituțiile vizate prin articolul <<Din ciclul ,,Hoții Europei” Afaceri ilegale ale grupării de mafioți ai PSD prin interlopul Iodache Adrian, administrator al SC Mineral Port și CFM Investiţii – furtul terenului fertil din Tarlaua 122, extravilan, Piatra Olt. >>

Iohannis: Baronii roșii vor mai departe la banul public. Instituțiile sunt solide, merg mai departe…
În activitatea organelor şi instituțiilor puterii politice şi administrative din România este un haos dirijat cu scopul premeditat al atitudinii vădit infracționale după proverbul: lumea urlă, ursul merge!

Dacă activitatea acestor funcționari ai instituţiilor vizate nu sunt lezate de nicio persoană juridică sau fizică, reprezentanţii mass media, desigur că nu apare nicio atitudine contrară celor scrise într-un material (articol), el devenind un adevăr imaculat, fără granițe.
Dar nu același lucru poți să afirmi și să accepți că faptele infracționale vizate în articolul cu pricina să fie introduse sub preș printr-o atitudine clientelară şi vădit complice la cele întâmplate a funcţionarilor instituțiilor statului cu atribuţiuni de a suprima activitatea infracțională și a sancţiona pe făptuitori.
În cauza noastră, a articolului sus-menționat, este necesar a se răspunde de către instituțiile abilitate prin funcţionarii săi unor întrebări și, desigur, este un mod de a urmări dacă activitatea lor este corectă și legală sau este la fel de culpabilă ca și a autorilor infracțiunilor, faptă de favorizare a acestora.
Prin urmare, în cazul nostru funcţionarii statului sunt datori să răspundă la următoarele intrebări:
Pentru Primăria Piatra Olt şi Consiliul Judeţean.
Întrebare:

Pentru fapta de a începe o lucrare (de orice natură!) făptuitorul Iordache Adrian, administratorul firmelor SC Mineral Port şi CFM Investiții, a depus documentaţie și implicit i s-a eliberat autorizaţie de construire in baza Legii 50/1991,modif. pentru lucrarea efectuată pe terenul din tarlaua 122, extravilan, Piatra Olt, iar, în caz contrar, ce măsuri au fost luate si dacă a fost stabilit în cauză prejudiciul?
Pentru DADR Olt şi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Întrebare:
Pentru fapta de a începe o lucrare (de orice natură!) făptuitorul Iordache Adrian, administratorul firmelor SC Mineral Port şi CFM Investiții, a depus documentație și implicit i s-a eliberat decizia pentru aprobarea procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților în temeiul art. 94 din Legea fondului funciar nr.18/1991 și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.83/2018 pentru terenul din tarlaua 122, extravilan, Piatra Olt, iar, în caz contrar, ce măsuri au fost luate şi dacă a fost stabilit în cauză prejudiciul?

Pentru
Garda Națională de Mediu – Comisariatul judeţean Olt şi Agenţia pentru Protecţia mediului:
Întrebare:
Pentru fapta de a începe o lucrare (de orice natură!) făptuitorul Iordache Adrian, administratorul firmelor SC Mineral Port şi CFM Investiții, a depus documentaţie și implicit i s-au eliberat aprobările necesare pentru decopertarea neselectivă pentru terenul din tarlaua 122, extravilan, Piatra Olt în baza Codului Funciar nr.828 din 25.12.1991, iar în caz contrar, ce măsuri au fost luate şi dacă a fost stabilit în cauză prejudiciul?
Pentru Parchet şi Poliţie.

Intrebare:
Pentru fapta de a începe o lucrare (de orice natură!) făptuitorul Iordache Adrian, administratorul firmelor SC Mineral Port şi CFM Investiții, pe terenul din tarlaua 122, extravilan, Piatra Olt, fără autorizaţiile şi avizele legale prev. de Legea 50/1991,modif., Codului Funciar nr.828 din 25.12.1991, Legea fondului funciar nr. 18/1991 și Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 83/2018 cu acceptul tacit sau expres, fără îndeplinirea atribuţiunilor legale ale autorităţilor Primăria Piatra Olt, Consiliul Judeţean. DADR Olt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Garda Națională de Mediu – Comisariatul judeţean Olt
şi Agenţia pentru Protecţia mediului, fiecare pe nivelul de competenţă neexercitată în cauză, cu constatarea unui prejudiciu, după cum se observă, conform dispozitiilor legale, sunt fapte care intrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni asimilate infracţiunilor de corupţie?
Şi în cazul acesta sunt indicii rezonabile ale săvârșirii acestor infracțiuni şi întrebare suplimentară se impune ca instituțiile în cauză, organe de urmărire penală, să se sesizeze din oficiu?

O întrebare generală pentru toate aceste instituţii şi pentru persoanele cu funcții de conducere din aceste instituții:
Sunteți adepții statului de drept sau complicii infractorilor politici şi ai grupărilor infracționale, de crimă organizată constituite de aceștia?
Toate aceste întrebări selective sunt astfel invocate pentru apărarea statului de drept și fac parte din deontologia profesională a jurnalistului de investigaţii care are drept scop tocmai respectarea legii, apărarea drepturilor și libertăților Omului, sancționării făptuitorilor/infractorilor din orice mediu social, ca, de altfel, şi a abuzului autorităților, funcționarilor statului, complici la săvârșirea infracțiunilor, aderarea acestora la grupările infracționale şi, implicit, la favorizarea făptuitorilor, mod de a-şi mări veniturile şi averile, transformând şi confiscând instituțiile statului de drept în scop privat, cu încălcarea normelor legale privind atribuțiunile şi scopul acestor instituții în statul de drept.

Se observă situaţia de la fața locului: Făptuitorul Iordache Adrian este sustinut de Polţtie şi jandarmi, ca şi de grupările politice din zonă, pentru săvârșirea infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupţie.
De aceea se pune intrebarea: Voi sunteţi urmaşii Romei?
Deșteaptă-te, române!