Dacă sistemul imunitar al acestei țări, adică JUSTIȚIA, ar funcționa la parametri normali și nu defectuos, atunci astfel de indivizi nu ar avea ce căuta să aplice legea!!!

Mascarada de îndeplinire a actului de justiție în procesul soților Ceaușescu se regăsește în aproape toate instanțele din România. Modelul prcesului soților Ceaușescu a devenit etalon de la care Justiția din România nu se mai abate!

Imediat după executarea soților Ceaușescu s-a emis inamovibilitatea magistraților, în concluzie, lovitura de stat care a avut loc în 1989, continuă și în prezent!

În materie de insolvență, este știut faptul că pe ce pune mâna practicianul în insolvență Emil Gros se alege praful. În loc să fi fost extras din sistem pentru practici dubioase în dosarele de insolvență, din contră, în 2016, practicianul Gros din Deva era ales membru în Consiliul de Conducere al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR). În 2013, numele lichidatorul Gros apărea în cel mai mare scandal de corupție din justiție pe marginea lichidărilor judiciare din România, dosar în care judecătorul Mircea Moldovan s-a pricopsit cu 22 de ani de închisoare. Din rechizitoriul acestei cauze a ieșit la iveală modul ilicit în care erau făcute numirile în anumite dosare de insolvență la Tribunalul București. Pe acest sistem preferențial, în 2013, prin intermediul practicianului în insolvență Monica Borz, Emil Gros primea de la judecătorul Moldovan dosarul de insolvență Carrefour România, cu toate că firma de insolvență a lui Emil Gros nu fusese înscrisă la UNPIR. Așadar, chiar dacă asupra activității acestui practician în insolvență planau la vremea respectivă grave suspiciuni de corupție, în loc să-și salveze imagine pătată și să-și mai spele din păcate, cei de la UNPIR, total neinspirat, îl aduc în 2016 pe Emil Gros în bordul de conducere. Dacă s-ar fi ținut cont de recomandarea art.7 din Codul de etică al practicienilor în insolvență (,,Prin comportamentul său și calitatea activității depuse, fiecare membru al Uniunii va contribui la construirea încrederii publice în instituția practicianului în insolvență, precum și în viabilitatea soluțiilor propuse de legislația aplicabilă”), atunci practicianul Gros n-ar fi ajuns niciodată în această postură. Ba mai mult, dacă ar fi fost luată la purecat activitatea din dosarele de insolvență operate de acesta, atât pentru modul fraudulos în care aceste dosare au fost obținute, cât și pentru modul ilicit de operare, practicianul Gros ar fi fost de mult timp exclus din sistem și deferit justiției cu celeritate. Astfel ar fi căpătat, și în mod oficial, statutul de pericol public. Dar…!!!

Un caz tras la indigo?!  -Speța MARCONF –

În rechizitoriul condamnării judecătorului Moldovan stă scris că, în data de 26.03.2013, practicianul în insolvență Monica Borz îi solicita judecătorului sindic  ca dosarul de insolvență privind SC PIAȚA DE GROS SA să fie atribuit practicianului în insolvență Emil Gros din cadrul EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Hunedoara. Ba mai mult, la data de 30.06.2013, Monica Borz îi comunica telefonic lui Emil Gros că a reușit să îl determine pe judecătorul sindic Moldovan să-i atribuie acestuia și dosarul de insolvență cu SC ANDAMI COMP SRL din București. Pe fondul acestor mânării, și tot în cursul aceluiaș an, practicianul în insolvență Gros punea mâna și pe dosarul de insolvență MARCONF, cauză disputată la Tribunalul Olt. Preluarea dosarului MARCONF, firmă ale cărei active depășesc suma de 6 milioane de euro, nu avea să fie făcută însă în mod direct, printr-o cerere depusă la judecătorul sindic, ci indirect, printr-o manevră la fel de dubioasă. La vremea respectivă, implicată direct în dosarul de insolvență MARCONF se afla societatea profesională EUROCONSULT filiala București, o societate cu sediul mamă în municipiul Arad, o firmă suspectată că joacă murdar pe piața lichidărilor judiciare. De altfel, preluarea dosarului de insolvență MARCONF de către EUROCONSULT fusese întreprinsă tot în condiții suspecte. Inițial, la deschiderea proceduri de reorganizare judiciară a MARCONF, judecătorul sindic desemnase administrator judiciar societatea MORARU și ASOCIAȚII din Craiova, o societate reprezentată în instanță de practicianul în insolvență Andreea Colhon. Însă desemnarea acestui practician fusese realizată în mod ilegal de către instanță, deoarece societatea respectivă era implicată și în insolvența BG MARPROD SRL, firmă care se afla în relația debitor-creditor cu MARCONF SRL. Din cauza indolenței instanței, dar și în baza prerogativelor căpătate, Andreea Colhon reușește să se mențină o vreme administrator judiciar și în dosarul MARCONF. Din această postură, practiciana în insolvență Colhon va produce pagube uriașe firmei MARCONF. Doar din pix, fără aplicarea art.67 din Legea 85/2006, prin care administratorului i se cere imperativ să verifice la sânge orice cerere de creanță și izvoarele acesteia, practiciana Colhon admitea la masa credală pretențiile băncilor BRD GSG SA – filiala Slatina, pe cele ale BANCPOST SA  și pe cele ale BĂNCII ROMÂNEȘTI, fără să le conteste. Totodată și creanțele aflate sub condiție suspensivă ale ANAF și CEZ VÂNZARE SA. Pentru admiterea la masa credală a celor trei bănci, administratorul judiciar Colhon își însușea mai multe falsuri înfățișate de reprezentanții băncilor (Simona Caraghiaur, Corneliu Mușat, Marin Nițu și Codruța Oprișan). Această procedură obscură avea să confere băncilor peste 50 la sută din puterea de reprezentare la masa credală a debitoarei MARCONF. După comiterea acestor ilegalități, Andreea Colhon se retrage din dosarul de insolvență MARCONF. Însă nu oricum. Colhon are grijă să aducă în locul ei, printr-un simulacru de adunare a creditorilor, în calitate de administrator judiciar, societatea de insolvență EUROCONSULT filiala București. Cu sediul mamă în Arad, societatea încearcă să-și deschidă în data de 03.02.2012 o filială și în București, în sectorul 3, pe str. Turturelelor 11 A, et.5, dar nu reușește! Așadar, la numai câteva luni de la înființare, mai exact în data de 25.06.2012, societatea EUROCONSULT filiala București este adusă la Slatina și i se dă în dar dosarul de insolvență MARCONF. Ce interese aveau creditorii MARCONF să intre în dosarul de insolvență o firmă cu sediul mamă în Arad și cu filială în București, în condițiile în care orice creditor își dorește cu celeritate recuperarea propriilor creanțe? La sediul Tribunalului Olt exista o listă cu practicieni în insolvență din care creditorii ar fi putut opta pentru unul dintr-un județ vecin, cum ar fi Dolj, Argeș, Teleorman, ba chiar și din Olt. Este clar că alegerea respectivă a fost dictată doar de interese obscure. Dar să nu anticipăm! În calitate de administrator judiciar la MARCONF, așa cum era și de așteptat, EUROCONSULT nu avea să denunțe nicio creanță ca nefiind întemeiată. Ba chiar merge pe aceeași linie și continuă să mențină și să întrețină toate falsurile comise anterior de reprezentanta societății MORARU și ASOCIAȚII, adică pretențiile în fals ale băncilor și ale CEZ VÂNZARE și ANAF.

O fuziune suspectă

La numai șapte luni de la preluarea dosarului MARCONF de către EUROCONSULT, în dosarul de insolvență de la Tribunalul Olt este adusă societatea fantomă EXPERT INSOLVENȚĂ filiala București. Cu sediul mamă în Deva, județul Hunedoara, societatea EXPERT INSOLVENȚĂ înființează o filială și în București, la dat de 02.02.2016, cu biroul tot pe strada Turturelelor nr.11A, et.5., imobil în care își avea sediul și filiala EUROCONSULT. Din acest simplu fapt putem să deducem fără să greșim că asociații celor două societăți se cunoșteau destul de bine și că poate chiar, cândva, fuseseră partași la mai multe ilegalități. Cine știe? Exact în perioada în care practicianul în insolvență Monica Borz îi oferea lui Emil Gros, pe bandă rulantă, dosare de insolvență la Tribunalul București, în speranța că procurorii nu vor putea face astfel legătura dintre ea și judecătorul sindic Moldovan, adică în primăvara și vara anului 2013, fantoma EXPERT INSOLVENȚĂ filiala București mai dă un tun și, prin procedura fuziunii prin absorbție, reușește să pună mâna pe filiala EUROCONSULT din Bucureșt, în special pe portofoliul acestei societăți. O fuziune destul de suspectă, ținând cont că societatea mamă EUROCONSULT era un jucător mare pe piața dosarelor de insolvență, aflată în competiție directă cu cele mai vestite societăți de insolventă care, de fapt, nici nu există legal la acea dată. La vremea “fuziunii”, EUROCONSULT deținea în portofoliu și avea în lucru mai multe dosare de insolvență grele, cu active de zeci de milioane de euro în joc. De ce a trebuit EUROCONSULT să dea drumul din mâini unui astfel de portofoliu?! Ce interese obscure au stat la baza acestei tranzacții și ce a primit la schimb EUROCONSULT de la EXPERT INSOLVENȚĂ? Sau cine a fost intermediarul acestei afaceri? Sunt întrebări firești, care încă mai așteaptă un răspuns. Așadar, intrat pe ușa din dos, adică prin “fuziune”, în dosarul de insolvență MARCONF, Emil Gros cu ajutorul tacit al judecătorului sindic Arabela Fănel, menține falsurile întreprinse de foștii administratori. În mod ilegal o “împuternicește”, în data de 06.09.2013, pe Alina-Lenuța Costinaș să reprezinte EXPERT INSOLVENȚĂ filiala București în dosarul de la Tribunalul Olt, în condițiile în care aceasta era angajată la sediul mamă din Deva, ci nu la filiala din București. Alina Costinaș este practician în insolvență din data de 14.06.2012, iar în filiala EXPERT INSOLVENȚĂ este adusă abia în data de 01.01. 2016 (o dată suspectă), cu titlul de asociat, potrivit contractului de societate. Așadar, potrivit canoanelor OUG 86/2006, Alina Costinaș nu avea drept de reprezentare în dosarul de insolvență, motiv pentru care toate actele de procedură întreprinse de acestea în dosarul MARCONF devin nule. În 2016, pentru a elimina orice opoziție, după ce Expert Insolvență SPRL – Filiala București a fost ănscrisă în registrul UNPIR și anume în data de 02.02.2016 iar Alina Costinaș a fost înscrisă ca asociat coordonator, în Registrul UNPIR, în data de 26.01.2016, pozișia 754 – secțiunea IV.

Deci timp de circa trei ani (27.02.2013 – 26.01.2016) Alina Costinaș, respectiv Expert Insolvență SPR – Filiala București, s-au substituit calității de asociat coordonator, respectiv s-au substituit calității de firma de insolvență fără a deține acest drept. Dreptul de administrare judiciară l-au dobandit abia in ianuarie 2016.

EXPERT INSOLVENȚĂ filiala București are grijă să ridice ilegal dreptul de administrare administratorului special desemnat de firma MARCONF. De asemenea, în tot acest timp jefuiește activul societății se opune oricărui plan de reorganizare, ducând firma doar spre faliment. Cu toate că acționarii MARCONF obțin în instanță dovada clară a falsurilor făcute de angajații băncii BRD GROUP SOCIETE GENERALE, prin Dosarul nr.805/311/2016 de la Judecătoria Slatina, Expert INSOLVENȚĂ refuză cu rea-credință să-și însușească și să pună în aplicare această hotărâre. Ba mai mult, refuză chiar să susțină în fața judecătorului sindic cererea formulată de asociații MARCONF de a trece în rândul creanțelor neexigibile creanța BRD. De asemenea, chiar dacă i-au fost prezentate dovezi clare prin care s-a demonstrat că CEZ VÂNZARE nu are ce căuta la masa credală, creanța acesteia fiind obținută prin practicarea unor tarife ilegale asupra debitorului MARCONF, punct de vedere confirmat și de către Autoritatea de Reglementare a Energiei (ANRE), EXPERT INSOLVENȚĂ a refuzat scoaterea acestei creanțe din rândul creanțelor exigibile sau cel puțin categorisirea acesteia sub categoria creanțelor aflate în condiții suspensive. Din contră, absurd, incredibil, dar adevărat, Emil Gros, în calitate de administrator judiciar, în loc să redreseze societatea, nu a urmărit și nu urmărește altceva decât să pună mâna pe activele societății pentru a le scoate la vânzare. Suspectă în acest caz este și activitatea judecătorului sindic de caz, Fănel Gabriel Arabelea, care a acceptat jocul murdar făcut de EXPERT INSOLVENȚĂ, prin scoaterea salariaților de la masa credală. Totodată, suspectă este și omisiunea comisarului Gabriel Corman de la IPJ Olt, care întreprinde cercetări penale în dosarul nr.1443/P/2017, dosar în care sunt cercetați penal angajații ANIF (Mărăcine Nicolae, Stoiana Mircea, Gorgonețu Florn), dosar ce are legătură cu insolvența MARCONF și a cărui rezoluție de începere a urmăririi penale refuză să o trimită instanței de insolvență. Acest dosar in anul 2018 avea 964 file iar în anul 2020 mai avea doar 247 file.

În dosarul 144/P/2017, organele de cercetare penală Olt o interoghează pe Alina Costinaș dacă a urmărit încasarea de la CEZ a sumei de 2.250.000 lei datorată de aceasta cître MARCONF, după care același IPJ Olt emite adresă că numărul unic 144/P/2017 prevește altă cauză de omor și nicidecum cauza CEZ.

În dosarul 548/P/2019, avand obiect – gestiune frauduloasă săvârșită de Emil Gros și Alina Costinaș, organele de cercetare penală Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina emit Ordonanța din 23.09.2019 prin care stabilește că a fost fraudată legea insolvenței 85/2006 in sensul falimentării ilegale a societății Marconf, prin substituirea în calitate de firmă de insolvență în perioada 07.03.2013 – 26.01.2016 a societății Expert Insolvență SPRL Filiala București respectiv în calitate de asociat coordonator al doamnei Alina Costinaș.

O dată trimisă instanței acestă rezoluție, creanța BRD devine incertă, suspensivă, iar procedura insolvenței ar trebui de urgență reluată de la cap, cu un alt administrator judiciar.

Obiectivul suprem: Falimentul MARCONF

Așa cum sugeram încă de la început, intrarea EXPERT INSOLVENȚĂ filiala București în dosarul de insolvență MARCONF nu a fost una aleatorie, ci una programată, regizată. În calitate de administrator judiciar în dosarul de insolvență, EXPERT INSOLVENȚĂ n-a făcut altceva decât să joace rolul călăului sau pe al groparului, prin opunerea materializării oricărui plan de reorganizare judiciară, dar și prin aducerea la masă credală a unor creditori cu creanțe măsluite. O dovadă în plus că Emil Gros n-a avut alt obiectiv decât falimentul MARCONF rezultă și din faptul că în momentul de față acesta face tot posibilul să elimine din procedura falimentului societatea SOR INSOLVENCY IPURL din Slatina, societate de lichidare numită de către instanță în data de 23.02.2018. În acest sens, în data de 21.01.2019, la sediul din București al EXPERT INSOLVENȚĂ, Emil Gros i-a convocat pe toți creditorii, în vederea confirmării EXPERT INSOLVENȚĂ în calitatea de lichidator judiciar al MARCONF. Cu un astfel de simulacru de proces verbal pus pe masa judecătorului sindic, magistratului Arabelea îi va fi destul de ușor să-l numească lichidator  tot pe Emil Gros. Prin această manevră, obiectivul trasat de Gros sau de oamenii din spatele acestuia ar fi atins: îndestularea din activele MARCONF. Destul de suspectă este și cererea prezentată creditorilor în aceeași ședință din data de 21.01.2019, solicitare prin care se urmărește ca activele MARCONF să fie închiriate firmei BLACKSTONE MINERALS SRL  din județul Argeș. Aparent nicio legătură între această firmă și Emil Gros. În aparență, numai că în fapt societate în cauză face legătura cu un oarecare Teodor Claudiu Lupaș, de fel din Deva, un prieten din copilărie al lichidatorului Emil Gros, în prezent un prosper om de afaceri din Pitești. Despre interesele obscure care stau ascunse în spatele acestei închirieri, cât  și despre grupul infracțional care stă ciorchine în spatele falimentului MARCONF, vom vorbi în numărul viitor!

Ziarul liga dreptăţii