Ceea ce ar fi trebuit să fie doar o simplă aplicare a procedurii insolvenței, o procedură care, aplicată corect, trebuia să ducă la salvarea acesteia, ci nu la falimentul societății respective, s-a dovedit în cele din urmă a fi un instrument nociv pentru acționarii societății și un mod perfid de a face bani pus la dispoziția lichidatorilor implicați în procedură. A fost nevoie de pana măiastră a unor gânditori precum Jhon Locke, Jean Jeacques Rousseau, Jhon Stuart Milll ca să se dovedească faptul că societatea omenească este doar o construcție de natură convențională, adică are la bază o convenție (un contract social-cum îi spunea Rousseau), un pact încheiat între toți actorii sociali. Una dintre consecințele majore ale acestei teze este că întreagă putere publică are o natură convențională, negociată, reglementată, fie ea politică, judecătorească sau executivă. Pentru că are doar o bază convențională, echilibrul dintre aceste puteri este foarte fragil, dovadă ultimele scandaluri dintre puterea judecătorească și politicieni mai mult sau mai puțin corupți. Dincolo de discuții interminabile pe această temă, un lucru este sigur, și anume că atât clasa politică, cât și puterea judecătorească (parchete, judecătorii, dar și în rândul avocaților, notarilor publici, lichidatorilor și executorilor judiciari)  trebuie asanate și curățate de cozile de topor care au transformat aceste domenii în adevărate feude, în mase de manevre și instrumente de înavuțire. Altfel, porunca constituțională ,,Nimeni nu este mai presus de lege” devine banală,      doar o vorbă aruncată pe hârtie, un dicton fără fond, la al cărui apel mulți șmecheri cu pretenții își dau coate și-l iau în derâdere. Iar cei ce se fac vinovați de diverse matrapazlâcuri scapă sau, mai nou, cer azil politic!

La insolvență ca la popă, drum fără întoarcere!

La început a fost MORARU & ASOCIAȚII

Din cauza unui Raport de inspecție fiscală, nr.135/28.02.2012, întocmit de inspectori fiscali ai DGFP Olt, Anastasia Lioveanu și Gheorghița Prunișoară, un raport cu cântec și cu multe nereguli, din care a rezultat o decizie de impunere în sumă de 2.660.086 lei, acționarul firmei MARCONF SRL solicita în 2012 Tribunalului Olt protecția legii insolvenței (Legea 85/2006 privind insolvența), cerere ce avea să fie aprobată în data de 19.03.2012. Însă, chiar de la început această procedură de insolvență avea să fie fraudată și deturnată pe o cale greșită de către lichidatorul judiciar numit de instanță. Cu toate că știa că este incompatibilă, reprezentata firmei desemnate în rol de administrator judiciar avea să întreprindă, în dosarul nr.1055/104/2012, acte de procedură menite să îngroape firma MARCONF, ducând-o spre faliment. Starea de incompatibilitate a practicienei Andreea Mihaela Colhon deriva din faptul că prin societatea de insolvență MORARU & ASOCIAȚII INSOLVENȚĂ SPRL, cu sediul în Craiova, fusese numită administrator judiciar și la firma BG MARPROD SRL, în dosarul nr.1056/104/2012, firme care se aflau în relația juridică de debitor respectiv creditor între ele. Această stare de fapt, potrivit art. 28 alin 4 din OUG nr.86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (,,practicianul în insolvență nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor și al creditorului acestuia”.) trebuia să ducă la schimbarea administratorului judiciar din dosarul MARCONF, imperativ care nu s-a materializat. Astfel, cu puteri depline oferite de judecătorul sindic, în calitate de administrator judiciar, în loc să redreseze firma MARCONF, Andreea Mihaela Colhon mai de grabă aprobă în mod suspect o creanță a băncii BANCPOST SA, o creanță rezultată dintr-un contract de credit la termen sau de revolving (un plafon financiar pus la dispoziția beneficiarului de către bancă). Cu toate că această creanță în sumă de 906.577 lei nu fusese garantată (deoarece acest gen de contracte nu sunt de regulă garantate, ci sunt un risc asumat de către bancă), ea ajunge totuși să fie trecută ilegal în tabelul creanțelor garantate de către administratorul Colhon. Manevra era făcută în baza unor documente fictive furnizate de funcționarii băncii BANCPOST SA, filiala Slatina (respectiv Simona Caraghiaur – dir. Exec. și Corneliu Mușat – șef serviciu litigii), acte din care mai rezultă și că firma BG MARPROD SRL ar avea presupusa calitate de fidejusor pentru MARCONF SRL     (de unde și calitatea de creanță garantată), un lucru total neadevărat. Așadar, în loc să verifice realitatea și temeiul datelor furnizate de către bancă și să conteste veridicitatea acestor pretenții, administratorul judiciar Colhon s-a mulțumit doar să înscrie BANCPOST în rândul creditorilor garantați (și nu al creditorilor chirografari cum ar fi trebuit), un artificiu care a introdus BANCPOST în rândul creditorilor cu drept deplin de vot la masa credală. Această manevră dolosivă a generat consecințe grave în pasivul societății (prin creșterea artificială a datoriei) și a condus în cele din urmă la producerea falimentul firmei MARCONF, faliment declarat de instanță la data de 23.02.2018.  Drept urmare, de fiecare dată când în fața instanței a fost adus un plan de redresare a societății, urmare a prerogativelor obținute ilegal din pixul administratorei Colhon, BANCPOST a votat întotdeauna împotriva acestui plan. Ce interese avea administratorul judiciar Colhon în falimentarea MARCONF, în condițiile în care ea fusese numită acolo cu scopul să redreseze societatea, ci nu să o împingă spre lichidare? Poate călătoriile exclusive prin lumea largă și luxul în care aceasta duduie trăiește să fie un început de răspuns?       

A urmat: EUROCONSULT SPRL – filiala București

Și pentru că tot ce se întâmplă are o cauză, iar tot ce este ascuns va fi adus la iveală, administratorul judiciar Andreea Mihaela Colhon, după răul produs, iese din joc, iar în locul acesteia este numită administrator Simona Elena Ilcaș de la socitatea de lichidări judiciare    EUROCONSULT SPRL – filiala București. Numirea acestui lichidator avea să fie făcută nu la cererea debitorului MARCONF, firmă care ceruse instanței protecția legii, ci la o presupusă solicitare venită de la creditori. Nimic mai fals! Conștienă de faptul că este incompatibilă și că a comis multimple ilegalități în mandatul de administrator, Andreea Colhon le sugerează creditorilor garantați să opteze pentru aducerea EUROCONSULT în procedura de lichidare a MARCONF. Aflate la mâna administratorei judiciare Colhon, cu creanțe dubioase în procedură, cele două societăți bancare, BANCPOST și BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA, acceptă urgent manevra sugerată de Andreea Colhon. Astfel, în data de 25.02.2012, Simona Elena Ilcaș devine oficial administratorul judiciar al MARCONF SRL pentru EUROCONSULT. În calitate de nou administrator, Ilcaș menține toate măsurile ilegale întreprinse de fostul administrator judiciar. Ba mai mult, acceptă, fără a contesta, pretențiile BRD GROUP SOCIETE GENERALE și chiar menține înscrierea acestei societăți bancare în rândul creditorilor cu creanțe garantate. Aceaste creanțe în sumă de 9.747.977 nu derivau dintr-un contract de credit garantat, ci dintr-un contract de factoring. Natura acestui contract comercial este una simplă, creditorul (banca), în schimbul unor sume de bani puse la dispoziția debitorului, urmărește să încaseze doar sumele înscrise pe facturile ce aparțin debitorului plus dobânda banilor împrumutați. Această trannzacție presupune doar notificarea clientului debitorului, ci nu obligația de garantare a sumelor girate  către debitor. Cu toate acestea, administratorul judiciar Ilcaș acceptă ilegal această creanță ca fiind una de natură garantată, ci nu una chirografară (cu drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului). Cum era de aștepta, și în mandatul acestei dudui toate măsurile de reorganizare a firmei sunt sortite eșecului, singurul scop urmărit fiind falimentul MARCONF și îndestularea din activele acestei societăți.    

Lovitura decisivă: EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL – filiala București

Speriați probabil de ilegalitățile comise, cei de la EUROCONSULT SPRL – filiala București ies grăbiți în 2013 din dosarul de insolvență MARCONF, urmare a unei presupuse fuziuni prin absorbție. Pe cale de consecință, portofoliul EUROCONSULT revine societății EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL. Fondatorul acestei societății de lichidări judiciare este un oarecare Emil Ionel Gros, un practician în insolvență dubios, implicat în mai multe scandaluri și lichidări cu cântec. Despre această absorbție există mai multe indicii că nu ar fi tocmai legală, ba chiar nu se știe dacă a existat cu adevărat. Deși a fost prezentată instanței Adeverința cu nr.798/04.03.2013, eliberată de UNPIR (Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România), drept dovadă a fuziunii, în Decizia nr.2/22.02.2013 a UNPIR nu se face deloc vorbire despre o astfel de fuziune prin absorbție, o măsură obligatorie, potrivit art.93 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, din 29.09, 2007. Dacă această adeverință se dovedește a fi un fals lucrurile capătă conotații deosebit de grave. E posibil ca Emil Gros să fi făcut rost de această adeverință pe alte căi, știut fiind faptul că lichidatorul are calitatea de memru al Consiliului Național de Conducere al UNPIR. Prin această manevră, practic Emil Gros s-a auto introdus ca administrator judiciar al firmei MARCONF. Din această postură, administratorul Gros a menținut toate falsurile comise de predecesorii săi, cu toate că acționarii firmei MARCONF i-au solicitat tot timpul să conteste și să anuleze falsele pretenții ale așa-zișilor creditori garantați, BANCPOST și BRD GROUP. Cu toate că întotdeauna i-au fost prezentate dovezi clare, din care se evidenția lapidar  faptul că BRD-ului îi fuseseră deja cedate creanțe bugetare în valoare totală de 18.309.511 lei, împreună cu notificările adresate de către BRD debitorilor MARCONF, notificări efectuate prin Corpul Executorilor bancari, administratorul Gros n-a luat nicio măsură pentru scoaterea BRD de la masa credală din calitatea de creditor garantat. Prin acest noncombat cu falșii creditori, administratorul Gros a lăsat astfel BRD GSG SA – sucursala Slatina cu 46% din dreptul de vot, iar pe BANCPOST cu 4,26%, procente care, cumulate, au întrunit condiția de majoriotate în rândul creditorilor MARCONF (50+1% din numărul total de voturi). Ceea ce este foiarte grav este că în toată această perioadă societatea EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL – filiala București a fost reprezentată în instanță nu de Emil Gros, ci de Alina Lenuța Costinaș, practician care nu avea nicio calitate în societate. Din datele oficiale, informație care se găsește și pe site-ul societății Expert INSOLVENȚĂ, rezultă că Alina Lenuța Costinaș a intrat în EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL – filiala București abia în 2016. În situația dată, cum rămâne cu actele procedurale efectuate din 2013 și până în 2018 de către această persoană în numele EXPERT INSOLVENȚĂ în dosarul de insolvență MARCONF?

În mod normal, toate aceste acte procedurale ar trebui anulate, iar administratorii judiciari implicați în acest dosar de insolvență cercetați penal pentru ilegalitățile comise. Dar cine să o facă? Justiția?! Tanti Coca de la Aprozar? Contestată puternic și tot timpul de către asociații firmei MARCONF, EXPERT INSOLVENȚĂ nu este scoasă din procedura de lichidare de către judecătorul sindic, ci este menținută în funcție pâna la declararea falimentului MARCONF, cu toate că respectivului magistrat i-au fost prezentate argumente solide. În data de 03.10.2016 se cere iar în instanță înlocuirea administratorului judiciar, cerere ce avea să fie tergiversată de către judecătorul sindic Gabriel Fănel Arabelea până la data de 23.02.2018, dată la care se va declara intrarea în procedura de faliment a firmai MARCONF. De ce a tergiversat judecătorul sindic Arabelea soluționarea cererii de schimbare a administratorului judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ timp de doi ani, perioadă în care această societate de lichidare n-a făcut altceva decât să ducă firma MARCONF spre faliment, fără a susține vreodată vreun un plan de reorganizare judiciară?

Iată o întrebare la care vom căuta să dăm un răspuns în următorul articol!      

Va urma!

Ziarul liga dreptăţii