Se pare că Afacerea „Transformatorul”, cea grație căreia Relu Fenechiu, fostul ministru al Transporturilor din Guvernarea PSD-PNL, a vândut la Electrica Moldova transformatoare vechi și revopsite, din anii 1970- 1980, precum și întrerupătoare din anii 1960- 1970, s-ar fi repetat și în Oltenia noastră bună, populară și română, în cadrul obiectivului promovat de ANIF, anume cel privind „Reabilitare amenajări de irigații Bucșani-Cioroiu, aducțiune alimentată prin priza Arcești, jud. Olt”. Această observație reiese dintr-o Scrisoare deschisă adresată de Federația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Piatra-Olt– Brâncoveni, jud. Olt, reprezentată de președintele Bădiță Gheorghe, cel care și semnează această scrisoare adresată actualei conduceri a ANIF, reprezentată de Ștefan Constantin, ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Adrian Oros), precum Direcției de Fond Funciar din cadrul acestui minister, doamnei Elena Filip. De asemenea, Scrisoarea deschisă, semnată de ing. Bădiță Gheorghe este adusă și în atenția președintelui Curții de Conturi a României (domnul Busuioc Mihai), Ministerului Finanțelor (Domnului ministru Vasile-Florin Câțu), Cancelariei primului-ministru (domnului Ludovic Orban) și Președinției României (domnului Klaus Werner Iohannis). Tuturor acestor înalți demnitari ai Statului Român, care au promis eradicarea corupției, din toate sferele de activitate, reprezentantul FOUAI Piatra-Olt – Brâncoveni le aduce la cunoștință următoarele observații ale căror răspunsuri trebuie să le dea de urgență Conducerea ANIF și cea a Ministerului Agriculturii. «1. Conducerea actuală a ANIF, precum și conducerea MADR, prin Fondul Funciar și Îmbunătățiri Funciare trebuie să comunice de urgență data stabilită pentru convocarea Comisiei de recepție la obiectivul „Reabilitare amenajări de irigații Bucșani- Cioroiu, aducțiune alimentată prin priza Arcești, jud. Olt, deoarece, oficial, s-a anunțat că s-au finalizat lucrările la acest obiectiv. 2. Să răspundă la următoarele întrebări: – de ce s-au utilizat fonduri de la I + R în lucrări de investiții nefinalizate? – de ce s-a contractat lucrarea de proiectare și execuție cu S.C. MĂRĂCINE NICOMAR SNC, care nu deținea eligibilitatea necesară pentru execuția unei lucrări? – de ce ați investit bani publici în proprietăți CEZ (achiziții de Trafo și Celule)? – de ce ați înlocuit pompele vechi cu pompe tot vechi dar revopsite, deși din punct de vedere legal sursele de investiții se utilizează numai pentru aliaje noi? – cum ați stabilit a se realiza proba de verificare a impermeabilității canalelor reabilitate CA 4 și CA 4.1? – care este, de fapt, aportul fiecărei surse de apă la necesarul de irigații pe zonă (vă rog să precizați, în procente, aportul surselor naturale – torenți, zăpezi, pânză freatică, ape de coastă etc., cât și aportul din sursa încărcată hidraulic Priza Arcești)? – vă rog să precizați trasabilitatea pompelor și motoarelor care au dotat stațiile de irigații până la intervenția executantului SC MĂRĂCINE NICOMAR SNC. – din informațiile noastre, pompele cu care erau dotate stațiile de repompare (ex. SRP 3 – Bucșani-Cioroiu) erau superioare ca performanță pompelor actuale, care sunt tot vechi, doar că sunt revopsite. De asemenea, având în vedere faptul că, din informațiile puse la dispoziție de ANIF Olt, sunt înregistrate ca „Neconformitate majoră” în derularea procedurilor de fundamentare, avizare, proiectare, execuție, finanțare, licitare, contractare, recepție și lucrări la obiectivul „Reabilitare amenajări de irigații Bucșani-Cioroiu, aducțiune alimentată prin Priza Arcești, județul Olt”, rugăm noua conducere a ANIF (pe d-na Elena Filip) să clarifice următoarele aspecte: – autorizația de construcție pentru obiectivul citat mai sus este emisă în 29.07.2015, iar instituția dvs., prin conducerea de atunci, a încheiat contractul de proiectare și execuție cu SC MĂRĂCINE NICOMAR SNC în 05.03.2015, adică cu 146 de zile mai devreme, ceea ce constituie o neconformitate majoră; – proiectantul trebuie să fundamenteze pentru ce motive au fost înlocuite pompele existente și funcționale de la SRP 3 cu alte pompe vechi, dar revopsite (oare revopsirea pompelor vechi crește performanța acestora?) și pentru ce motiv a fost scăzută tensiunea de alimentare, de la 6000 V la 690 V a agregatelor de la SRP 3, deși pierderile în motoare au crescut cu pătratul curentului, care a crescut de circa 10 ori față de cât era inițial; – executantul, care este și proiectant, la ofertare a garantat că obiectivul pe care l-a câștigat la licitație nu are vicii, iar NCS se constată imposibilitatea realizării efective, pentru vicii neprezentate de același proiectant-executant care a și ofertat; – conform cărei proceduri legale s-au utilizat resurse de la un obiectiv la altul? – pompele și motoarele care au fost scoase din Stațiile SRP 3 și SRP 4 unde se află la ora actuală? – oare SC FES FLOW SRL, furnizorul de pompe, este abilitat să emită certificat de conformitate pentru pompele livrate? Deține atestat de producător? Este abilitat să emită certificat de garanție pentru pompele revopsite și livrate ca produse noi la obiectivul respectiv? – vă rugăm să precizați clar cine este câștigătorul licitației la obiectivul „Reabilitare amenajări de irigații Bucșani-Cioroiu, aducțiune alimentată prin Priza Arcești, județul Olt”, SC MĂRĂCINE NICOMAR SNC sau SC CONDOR PĂDURARU SRL. – în adresa formulată către „Liga Dreptății Împotriva Corupției și Abuzurilor din România”, din data de 14.08.2019, precizați că ați plătit către SC CONDOR PĂDURARU SRL, până la data emiterii adresei, suma de 21.426.679,72 RON, iar lucrările conform afirmațiilor dvs., nu erau gata, deși plata menționată mai sus depășește deja alocarea bugetară prevăzută. – în Procesul-Verbal de Recepție nr. 1678/17.10.2019, precizați că lucrările sunt terminate. În recepția respectivă, apare proiectant SC MĂRĂCINE NICOMAR SNC, iar executant SC CONDOR PĂDURARU SRL. De fapt, cine a ofertat la licitația publică pentru obiectivul „Reabilitare amenajări de irigații Bucșani-Cioroiu, aducțiune alimentată prin Priza Arcești, județul Olt”, SC MĂRĂCINE NICOMAR SNC sau SC CONDOR PĂDURARU SRL? – sunt terminate lucrările la acest obiectiv sau nu? S-a repetat, oare, Afacerea „Transformatorul” și în cazul obiectivului „Reabilitare amenajări de irigații Bucșani-Cioroiu, aducțiune alimentată prin priza Arcești, jud. Olt”, în care s-a constatat un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de euro? Așteptăm răspuns urgent. Vă mulțumim și vă asigurăm de toate considerația noastră.